Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДВАДЕСЕТ И ТРИ ПРИСТАНИЩА ЩЕ СТАНАТ ЧАСТНИ

До края на мандата на правителството 23 държавни пристанища ще бъдат обявени за отдаване на концесия, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Николай Василев. Кабинетът одобри процедурата, по която ще бъдат избрани концесионерите на първите две - Леспорт край Варна и Сомовит на река Дунав. Техният нов стопанин ще бъде избран след провеждане на едностепенен конкурс по документи. Всъщност на концесия за 30 години ще бъдат отдадени терминалите в споменатите пристанища. Кандидатите за Леспорт ще трябва да докажат, че притежават активи най-малко за 4 млн. лв. или че имат приходи от продажби през последните две години поне за 20 млн. лева. Депозитът, който ще се заплаща за участие в конкурса, е фиксиран на 70 000 лева. Компанията, която бъде предпочетена, ще поеме ангажимент да направи през първите две години инвестиции в размер на 3 млн. лева. До десетата година е необходимо вложенията да достигнат 7 млн. лева. Колкото до концесионното възнаграждение за държавата, то ще се определя от две части. Едната ще е фиксирана сума, а втората - променлива. Минималната твърда сума, която ще заплаща концесионерът на пристанище Леспорт, е 128 000 евро на година. Освен това при подписването на договора частното дружество ще изплати на хазната еднократно 350 000 евро. Банковата гаранция, която ще се иска от него, ще е 256 000 евро.Малко по-ниски ще са критериите за участие в конкурса за пристанище Сомовит. От кандидатите ще се изискват активи за минимум 2 млн. лв. или оборот от 10 млн. лв. през последните две години. Депозитът ще е 12 500 лв., а фиксираното годишно концесионно възнаграждение за държавата - 26 000 лева. Победителят в надпреварата ще изплати при подписването на договора еднократна вноска от 62 000 евро. Банковата гаранция по споразумението ще е 51 000 евро.Според заместник-министъра на транспорта Никола Янков следващите концесионни процедури ще са за четирите терминала в пристанище Видин, терминала в Балчик, както и за тези край ТЕЦ Езерово и ТЕЦ Русе. Очаква се да бъде проявен особен интерес към концесията на държавен терен в границите на Варна Запад, върху който ще се строи пристанище за индустриални отпадъци.Междувременно Министерският съвет одобри промени в правилника за прилагане на Закона за концесиите, с които отпадна забраната да се дава информация на медиите за хода на конкурсните процедури. Занапред те ще могат да получават данни за броя на кандидатите, техните имена и за размера на капитала им, вписан в търговския регистър... Ще се оповестяват и предметът на дейност на участниците, както и частта от предложенията им, които не представляват бизнес план или друга конфиденциална информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във