Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДВА ЗАПАДНИ ФОНДА - АКЦИОНЕРИ В ДЗИ

Ашмор Глобал Спешъл Ситуейшън фонд (Ashmore Global spasial situation fund) и Джулиус Биър Интернешънъл Екюити фонд (Julius Baer Internasional Equity fund) са крайните купувачи на пакети по 5% от капитала на ДЗИ срещу компенсаторки. На фондовата борса за тях се явиха посредниците Еврофинанс и ИНГ Банк. Непосредствено след продажбата се смяташе, че зад инвестиционния посредник Евро-финанс стои свързаната с него застрахователна компания Орел.Джулиус Биър Интернешънъл Екюити фонд е един от трите регистрирани в САЩ взаимноспомагателни фонда на швейцарската финансова група Джулиус Биър. Фондът инвестира предимно в облигации, но акциите също присъстват в неговия портфейл. Към 30 юни тази година на фонда са поверени за управление около 2 млрд. щ. долара. Със 70% от своите средства той оперира на развитите пазари. Близо 13% от средствата си Джулиус Беър Интернешънъл Екюити Фонд предпочита да инвестира в т. нар. развиващи се пазари. Сред най-предпочитаните са полският, унгарският и чешкият капиталови пазари. Американският взаимоспомагателен фонд инвестира и в книжа на големи банкови групи като ОТП Банк (1.95%), УниКредито Италиано (1.87%), Водафон Груп (1.88%), Ерсте банк (2.18%) и други. Другият инвестиционен фонд, който доби пакет от ДЗИ, е Ашмор Глобал Спешъл Ситуейшънс Фонд, който управлява около 5.9 млрд. щ. долара. Той е част от английската финансова група Ашмор Инвестмънт Мениджмънт (Ashmore Investment Manegement). Според брокери фондът е търгувал с български ЗУНК-облигации и българският пазар не е съвсем непознат за неговите дилъри.Остатъчният държавен пакет, съдържащ 20% от акциите на ДЗИ, бе предложен на борсата срещу компенсаторки на 11 август. Той бе изкупен веднага. Дялове от по 5% освен посочените клиенти на ИНГ Банк и Еврофинанс успя да купи и ФБК Карол. Общо 2% придобиха множество клиенти на Първа ФБК. Акционери, които притежават 5 на сто от капитала на дадено дружество, имат по-големи правомощия и могат да влияят върху политиката на дружеството. Мажоритарният пакет от 80% от капитала на ДЗИ е собственост на притежаваната от Емил Кюлев фирма Контракт-София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във