Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ РАПОРТУВАТ ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Всички държавни служители ще бъдат задължени най-късно до края на март всяка година да декларират собственото си участие и на свои близки в частни фирми. Този текст е залегнал в проекта за нов Закон за държавния служител, одобрен от кабинета на 12 юни след дълги процедури на съгласуване между отделните министерства. Попълнените от чиновниците декларации за дружествата, в които те или роднините им до четвърта степен по права и до втора степен по съребрена линия имат участие, ще се прикрепят към досиетата им. Ако се докаже, че служителите са участвали при вземането на решения, облагодетелстващи под една или друга форма свързани с тях компании, наказанието ще е дисциплинарно уволнение.Отговорност от чиновниците ще бъде търсена и ако не спазват нормите на Кодекса за поведение, който предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.Според министъра на държавната администрация Димитър Калчев, проектозаконът е съобразен напълно с отправените от Европейската комисия препоръки към България. Като пример за това той посочи спазеното изискване на Брюксел за въвеждането на конкурсно начало при постъпване на държавна служба. Досега ведомствата можеха сами да решават дали да го прилагат, или не при набирането на нови кадри. Занапред обаче ще се преминава през конкурс не само постъпване на работа, но и при преминаването от една администрация в друга. Новоназначените на ръководна длъжност пък задължително ще преминават през курс на обучение. Всеки, който специализира в чужбина в продължение на поне три месеца за сметка на държавата, ще е задължен да поеме ангажимента да работи най-малко две години в министерството или агенцията, която го е изпратила. Ако той все пак бъде изкушен от частния бизнес, ще трябва да възстанови средствата, която хазната е похарчила за него.Димитър Калчев съобщи, че след като проектодокументът бъде гласуван в пленарната зала, кабинетът ще приеме и Наредба за служебните отношения. В нея ще бъдат определени минималните и максималните размери на заплащане за отделните категории държавна служба, като сегашните надбавки за ранг и клас ще се калкулират в основната заплата. Със специално постановление ще се предвиди и увеличение на възнагражденията, пряко обвързано със свършената от чиновниците работа. За целта те ще преминават през специална атестация, която ще се извършва от преките им ръководители. Служители, които получат слаби оценки в две поредни години, ще бъдат освобождавани. Проектът предвижда контролът за спазване на статута на държавен служител да се поеме от Главна инспекция по труда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във