Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА Е САМО ПОСЛЕДНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ОТ ПЪЗЕЛА

Цвета Маркова, председател на Държавната комисия за сигурността на информацията, пред в.БАНКЕРЪГ-жо Маркова, като че ли невинаги си даваме сметка, че данните, с които работим, може да са тайна. В миналото често се злоупотребяваше с грифовете за секретност. Как Законът за защита на класифицираната информация определя сведенията, които са държавна тайна?- В приложение N1 към закона са посочени категориите информация, подлежащи на класификация като държавна тайна. Те няма как да бъдат конкретни и затова няма изчерпателно изброяване на фактите, които са държавна тайна. Както обикновено, животът е по-мъдър от нас. Не се наемам да направя списък на фактите, защото те са в много различни насоки на човешката активност. Законодателят е подходил правилно, като е дал възможност на автора на документа, тоест на този, който определя степента на секретност, да прецени до каква степен това застрашава националната сигурност. А това, че някой се презастраховане, е проблем, който съществува и в натовските държави. Този стремеж за презастраховане е обясним: авторът на защитения документ се страхува да не бъде упрекнат, че е сложил по-ниско ниво на секретност, отколкото трябва. Затова трябва да работим върху нагласата на хората, да не подклаждаме параноичните тежнения, че всичко е тайна. Класифицирана информация би трябвало да е само тази, която застрашава националната сигурност и държавния суверенитет. Искам да напомня, че с влизането в сила на закона грифовете паднаха с една степен надолу - това, което е било строго секретно, вече е само секретно. Но съществуват и противоположни заблуди. Понякога от недостатъчна информираност прибързано заключаваме, че няма нищо тайно, например в това, какво количество каучук внася една държава. Предполагам, че изглежда еретично, ако някой може да иска да засекрети такава търговска информация...Защо вносът на каучук може да бъде държавна тайна?- Неслучайно давам този пример. В средата на миналия век един агент е направил извод, че една определена държава се готви за война на база на внасяното от нея количество каучук. Успял е дори да предвиди през кой сезон тя ще нападне и с каква точно техника. Той вижда, че през последната година внасяните количества каучук значително нарастват и прави извод, че държавата ще нападне през зимата, защото се правят бутуши. Освен това предполага, че нападението ще е с камиони, а не с верижни машини.Ето защо не трябва да сме предубедени и да преценяваме наедро информацията, а да разглеждаме всеки отделен случай сам за себе си. Основното правило и в закона, и в нашата работа е следното: по-малко класифицирана информация, но по-добре пазена. Искам да подчертая и друг аспект. Правото на обществото да бъде информирано съответства на правото му да бъде защитено. Едното понякога отстъпва за сметка на другото. Европейската конвенция за правата на човека постановява, че едно от най-важните права на гражданите е да бъдат информирани. Но тяхната сигурност има приоритет.Каква част от търговията на България е засекретена?- Не получавам такава информация. Но, според мен, трябва да се засекрети само това, което е необходимо. Давам този пример, за да илюстрирам мисълта си, че понякога една наглед елементарна информация може да има специален подтекст, който може да бъде разшифрован от анализаторите.Няма да издам тайна, ако кажа, че може би 70-80% от информацията се набира чрез явни способи. Тя се съдържа на различни места и сглобяването на мозайката прави цялото. Дори ако чете вестници редовно и задълбочено и анализирайки какво точно пише по някой проблем в тях, човек може да направи сравнително верни изводи за процесите в обществото. Правилото на западните демокрации в такива случаи е да се дава цялата информация - освен онази част от нея. Тоест задължително запазваме част от информацията, която пречи на тези анализатори да сглобят цялото.Споменахте национална сигурност. През пролетта парламентът гласува специален ред за приватизация на 15 дружества, сред които БТК, България Ер, БМФ, Булгартабак, именно с аргумента, че те са от значение за националната сигурност. Означава ли това, че техните купувачи трябва да получат достъп до класифицирана информация?- Зависи как приемаме определението от значение за националната сигурност и в каква степен са свързани. Възможно е да е поискано такова разрешение. Но комисията научава, чак след като то бъде издадено. Цялата процедура се развива пред Националната служба за сигурност и само ако има отказ, кандидатът идва при нас.Много е важна ролята на ръководителя на търговското дружество. Той определя длъжностите, които работят с класифицирана информация. В случая инициативата трябва да дойде от продавача.Началото на приватизацията на Кинтекс и Тератон бе отлагано неколкократно поради това, че потенциалните им оценители не бяха получили достъп до класифицирана информация. Какъв е проблемът?- Не знам дали е така. Ние получаваме информация само по повод на регистъра на разрешенията за достъп, който се води от комисията. Той все още се изгражда. Мога само да се надявам, че при нас постъпват всички разрешения и откази за достъп до класифицирана информация, издадени от специалните служби. Освен това, според списъка на сведенията, представляващи държавна тайна, този регистър също е секретен. Така че не бих могла да ви дам тази информация.Органите, които издават тези разрешения, са определени от правителството по предложение на нашата комисия. Това са Национална служба Сигурност (за цивилни обекти), служба Сигурност, Военна полиция и Военно контраразузнаване към Министерство на отбраната (за военни обекти), както и двете разузнавателни служби - за собствените си нужди. Ако обектът е цивилен, документите се подават в НСС, ако е военен - във Военното контраразузнаване.Процедурата за издаване на разрешенията е в начален стадий. Наредбата за индустриалната сигурност влезе в сила през лятото. Съобразно нейните разпоредби се издават удостоверенията на търговски дружества, както и разрешенията за конкретните физически лица, които ще имат достъп до данните. Законът за защита на класифицираната информация предвижда два месеца срок за проучването на тези лица, който може да бъде удължен с още 20 дни. И тъй като става дума за сравнително нов закон (той влезе в сила на 3 май 2002-а, а комисията бе сформирана миналия октомври), бе необходимо време, за да се създадат структурите, които издават разрешения за достъп до класифицирана информация. Изискванията са съвсем нови, те възпроизвеждат директивите на НАТО. Необходимо е време да бъдат подготвени съответните хора. Така че прилагането на закона постепенно набира скорост.Един болен въпрос, по който често се дискутира, е могат ли бивши служители на Държавна сигурност да получат достъп до класифицирана информация?- Всеки конкретен случай се преценява отделно. Няма нещо като седем смъртни гряха, между които да е и работата в някогашната Държавна сигурност. Много важно е какви функции конкретният човек е изпълнявал. Безспорно е единствено това, че комисията трябва да има информация дали кандидатът е бил служител или нещатен сътрудник на Държавна сигурност. Това е императивно изискване на централата на НАТО в Брюксел. Укриването на подобна информация би могло да даде основание да не се издаде сертификат. Това трябва всички да го разберат еднакво добре. Не е фатално лицето да каже: Да, бил съм служител на Държавна сигурност и съм се занимавал с ето това. По-големият грях е да скрие, че е сътрудничел на тази структура. Това се третира като доказателство за нелоялност към България, защото се опитва да укрие този факт от комисията, а тя има право да го знае.Защо нелоялност към България?- Става дума за лоялност към България в контекста на членството й в НАТО и работата с класифицирана информация на Пакта. Тях не ги интересува лоялността на човек към България по отношение на някой друг проблем - например на миграционни процеси.Бивш служител на Държавна сигурност, който примерно се е занимавал с промишлено разузнаване в арабския свят, може ли да получи достъп до класифицирана информация?- Не мога да разглеждам хипотези с много неизвестни. Да дам еднозначен отговор е същото като в оная габровска шега: Попитали един доктор от какво може да киха човек, за да си спестят прегледа. А всъщност може да е алергия, грип, хрема. Няма да е сериозно да отговоря само на базата на това едно-единствено обстоятелство.Но е възможно бивш сътрудник на ДС да получи достъп до секретна информация?- Абсолютно е възможно, ако от цялата му трудова кариера се направи извод за неговата лоялност. За да не се демонизира представата за Държавна сигурност, ще кажа, че в състава й е имало например спортни роти, духови оркестри. Това е било един от начините хората да получат по-добро възнаграждение. Но повече от очевидно е, че един тромпетист сам по себе си не е заплаха за националната сигурност. Друг е въпросът, ако той само се е водил тромпетист, а е изпълнявал други функции.Каква е разликата между достъп до класифицирана информация въобще и достъп до натовските тайни?- От всички дела, които гледаме, една част се отнасят до национален достъп, а другата е за сертификатите за достъп до натовска информация, които се издават само от комисията.На първо ниво действат националните служби - НСС, ВКР, които основно проучват кандидатите за достъп до национална класифицирана информация. След като приключи процедурата по проучване, която, както казах, трае максимум два месеца и 20 дни, се издава разрешение или отказ. На второто ниво е Комисията за сигурността на информация. В закона не е посочен срок, в който тя трябва да се произнесе. Но в Устройствения правилник сме приели, че това става до седем дни след постъпването на делото. Тази процедура приключва с издаване на натовски сертификат, който след това трябва да бъде потвърден и от страните членки на Пакта. Ролята на комисията е пасивна - тя трябва да получи становището на специалните служби. Разбира се, правим и собствено проучване. Досега сме издали над 75 сертификата за достъп до натовска информация.Има и около 1500 сертификата, подписани от г-н Начев от Националната служба за сигурност. Преди влизането в сила на Закона за класифицирана информация нашите функции са се изпълнявали от тази служба. Те важат до пролетта на 2004-а. Когато страната ни стане пълноправен член на НАТО, ще важат само тези сертификати, които издаваме ние. Надявам се, че дотогава ще издадем разрешения на около 1000 души (в това число ще подновим и част от старите разрешения).Всички издадени досега разрешения ли са за служители от администрацията?- Да, всички са за министерства и други ведомства. Няма издаден сертификат на представител на търговско дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във