Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЩЕ РЕГУЛИРА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Правителството ще създаде национален регулаторен орган, който ще наблюдава, контролира и регулира водоснабдителния сектор. Според доклада на британската фирма Халкроу, натоварена с разработката на проекта, бъдещото ведомство най-вероятно ще е комисия към Министерския съвет. Така ще бъде гарантирана в най-голяма степен неговата независимост. Обсъждани са и алтернативни варианти за създаване на агенция или отдел към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).Бъдещият регулатор ще контролира дейността на всички търговски дружества, предоставящи водни услуги на крайни потребители, независимо от формата им на собственост и начина на управлението им. Във функциите му ще влиза също контролът върху цените на водните услуги, както и спазването на регламентирани стандарти за обслужване на потребителите. Той ще трябва още да разработва правилници, наредби, методически указания за прилагане на нормативни документи в сектора.Водният регулатор ще бъде създаден със специален закон, който ще бъде разработен още през тази година. В него ще се определят структурата, функциите, съставът и начинът на финансиране на водния регулатор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във