Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА ВЪВЕДЕ КУПОННА СИСТЕМА ЗА ЗЪРНОТО

ЛИПСА НА ИНТЕРЕС КЪМ ФУРАЖНАТА ПШЕНИЦА ОСТАВИ НЕПРОДАДЕНО ОТПУСНАТОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ РЕЗЕРВАПървият търг за продажба на хлебна пшеница от Държавния резерв на 17 септември приключи според очакванията - цената на хлебната пшеница е 240 лв. за тон, а на фуражната - 220 лева. Изтъргуваха се 20 хил. т хлебно зърно и 6 хил. т фуражно. Според Христо Миленков - изпълнителен директор на Софийската стокова борса, към тази борсова стойност трябва да прибавим още около 12 лв. на тон допълнителни разходи - товарене, мерене, транспорт, с което реалната цена на зърното достигна 252 лева. Сделките на борсата станаха при въведени изисквания максимално разрешено количеството за закупуване от мелниците и фуражните предприятия да е 1/52 от годишното им потребление и то да се използва само за съответното производство. Идеята очевидно бе да се осигури за всеки участник седмичният обем от зърно, което преработва, и да се предотврати неконтролируем скок на цените. Затова на практика станахме свидетели на разпределение по списък, а не на истинска борсова търговия. Пазарът обаче вече е намерил равновесна позиция - търговията от месец върви на нива от около 250 лв. на тон без ДДС за зърно от група 2Б и търгът на 17 септември само потвърди вече известното.Всъщност при организацията на наддаването се видя за сетен път, че в държавата няма реална статистика за цели отрасли на икономиката. Отдавна се знае е, че не всички преработени количества зърно се декларират и че ишлемето заема значителен дял от пазара на брашна, което не се отчита като обем. Сега се оказа, че икономическото министерство има списък не за количествата на смляното през годината зърно, а за продажбите на мелниците в левове. Как и при каква цена да се смята, за да се установи реално преработената от тях пшеница, никой не бе в състояние да каже. Така брокерите трябваше да приемат на доверие заявените от клиентите им данни и добре е, че в крайна сметка това се се оказа без съществено значение. Разпределените количества ще ни стигнат за два-три дни, а и всичко това много прилича на въвеждане на купони за суровината, заявиха мелничари, присъствали на търга. Цената, според тях, е същата, при която купуват и в момента зърно от новата реколта - 250 лв. на тон, доставено в мелниците. В същото време предложеното от резерва е от реколтите през 1999-2001 г., с неясни хлебопекарни качества и без възможности за рекламация, ако не отговаря на стандарта. На всичко отгоре не е съвсем ясно и от коя база на резерва ще се получава. Обявените преди търга бази са дванайсет, като от тях само една е в Южна България. С други думи, ако разстоянието е голямо, транспортните разходи могат и да надхвърлят прогнозираните и да вдигнат допълнително цената. Затова и заявените при цена от 220 лв. количества хлебна пшеница бяха едва 38 хил. т при месечно потребление в страната около 110 хил. тона. При фуражните предприятия пък дори не се стигна до запълване на отпуснатата квота - от 10-те хил. т за продан се изтъргуваха едва 6 хил. т и цената не мръдна от първата стъпка. В случая не бе приложено борсовото правило при по-малко заявени обеми да се намалява цената, а директно се обявяваше сделка. Колкото и да е странно, това стана след намеса на представители на земеделското министерство, които нямат правомощия да определят как да се търгува на стоковата борса. Следващата сряда ще се разпределят 15 хил. т хлебно зърно и 9 хил. т фуражно - пак с въведените ограничения. Ако предложеното количество не се продаде, е много възможно държавната интервенция на пазара да бъде прекратена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във