Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА ЩЕ СИ ВЪРНЕ ЧАСТ ОТ ТАБЕЛКАТА НА ПИШЕЩИ МАШИНИ

Сделките за двата миноритарни пакета от акции (26.4% и 10.55% ) на пловдивското дружество Пишещи машини, продадени през 1999 и 2000 г. могат да бъдат развалени всеки момент. За да стане това, е необходимо само решението на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол (АСК). Изпълнителният й съвет е предложил тези договори да бъдат разтрогнати, тъй като цената им не е платена напълно. Тъжното е, че подобно на стотиците предприятия в страната и единственият завод у нас за производство на пишещи машини стана жертва на т.нар. разбойническо-ментърджийска приватизация. На 25 юни 1999 г. 26.4% от капитала на Пишещи машини АД са продадени за 1.1 млн. лв. на РМД-то Пишещи машини Приват, представлявано от Верен Филчев. Само 10% от цената на пакета - едва 110 хил. лв., са внесени в деня на подписването на договора. Останалите 90% са разсрочени на три равни вноски за срок от четири години. Но, независимо че е имал и друго облекчение - да издължи 50% от сумите с държавни дългосрочни облигации или други разрешени от закона платежни средства (т.е. с компенсаторки или инвестиционни бонове), и до ден днешен купувачът не е внесъл повече и стотинка. Още 10.55% от капитала на Пишещи машини са закупени от същото РМД на 4 юли 2000 г., този път за сумата от 449 хил. лева. Цената и по тази сделка е била разсрочена - на девет равни вноски за десет години. Както и при първата, Пишещи машини Приват плаща само 10-те процента в деня на сключване на приватизационния договор и напълно забравя за останалите пари. Впрочем в наддаването и за двата пакета акции участва и мажоритарният собственик на пловдивския завод - бившият приватизационен фонд и сегашен холдинг Албена инвест, придобил 52% от предприятието по време на боновото раздържавяване. Но при касовата продажба на двата по-малки дяла холдингът предложил общо 320 хил. лева. Това се оказало към пет пъти по-малко от цената, дадена от РМД-то, и то закономерно било предпочетено за купувач.Сега съдбата на сделките, сключени с работническо-мениджърското дружество Пишещи машини Приват, е в ръцете на надзорниците от АСК. Развалянето на договорите е само един от начините държавата да си върне акциите. Другият вариант е да се използват записаните във въпросните договори клаузи, според които закупените акции служат като залог при плащането. С други думи, ако купувачът пропусне една вноска по погасяването на договорената цена, държавата трябва да си прибере книжата обратно. Този път обаче е доста по-бавен, тъй като трябва да се направи експертна оценка на акциите. Докато при развалянето на сделките книжата моментално се връщат на държавата, а купувача си взема обратно платените до момента суми. В случая с Пишещи машини неизправното РМД доброволно се отказало да си получи парите, които вече е платило. Пишещи машини е публично дружество и при евентуалното разтрогване на договорите одържавените му отново акции ще бъдат предложени за продан на фондовата борса. Най-вероятно интерес към тях ще прояви само мажоритарният собственик на предприятието Албена инвест холдинг. Други мераклии надали ще се намерят. Причината е съвсем проста. Пловдивският завод от две години на практика не работи и няма никакви активи, защото още през септември 1999 г. цялото му имущество хитро е прехвърлено на частната фирма Пловдив - Пишещи машини. Става въпрос за терен от 100 дка, 35 от които застроени, плюс машини и съоръжения. Въпреки това сега участието на Пишещи машини в Пловдив - Пишещи машини е само 25 процента. Останалите акции в тази фирма са разпределени между Механични технологии АД, (което притежава 50.7%/, и бившия механик в пловдивския завод (и бивш шеф на РМД-то Пишещи машини Приват) Верен Филчев, който е собственик на 24 процента. До това нелепо положение се стига след общо събрание на Пишещи машини, проведено на 17 април 1999 година. Забележителното е, че всъщност то се провежда в две части. Първата приключва с изчерпването на традиционния дневен ред - отчет за дейността на дружеството. Той е приет и участниците във форума, включително и представителите на Албена инвест, се разотиват по живо по здраво. Малко по-късно обаче представителят на държавата, която по онова време все още притежава 36% от Пишещи машини, и няколко от дребните акционери правят ново общо събрание. На него присъства и тогавашният лидер на КТ Подкрепа в Пловдив Атанас Кръстев, който има заверено пълномощно за 0.01% от капитала на пловдивския завод. На това ново събрание е решено дружеството да премине от двустепенна към едностепенна система на управление и е гласуван съставът на новия съвет на директорите. За изпълнителен директор е избран споменатият вече Верен Филчев, а за членове на борда - Атанас Кръстев и бившият работник в завода Димитър Бъчваров. По този начин Албена Инвест Холдинг е изхвърлен от управлението на предприятието. Холдингът обаче завежда дело в Пловдивския окръжен съд за отмяна на тези решения и го печели на последна инстанция на 13 март 2000 година. Проблемът е, че междувременно всички активи на завода, оценени на 19.6 млн. лв., са апортирани в специално учредената за целта фирма Пловдив - Пишещи машини. Срещу апорта Пишещи машини става собственик на 49.3% от капитала на тази нова фирма, но само няколко месеца по-късно Верен Филчев, в качеството си на изпълнителен директор на завода, прехвърля на себе си 24% от въпросните 49.3% в Пловдив - Пишещи машини. В момента Албена Инвест Холдинг преговаря с Верен Филчев и с Механични технологии да продадат своите дялове на Пишещи машини. Само че преди това е необходимо да се решат няколко въпроса. Оказва се, че фирмата Пловдив - Пишещи машини има задължения в размер на 1.6 млн. лв., натрупани за извършени, но неплатени ремонтни дейности в предприятието. Според изпълнителния директор на холдинга Бойко Недялков тази сума е изключително завишена и нереална. Ако се стигне до споразумение и Пишещи машини стане едноличен собственик на Пловдив - Пишещи машини, Албена инвест ще купи и държавния дял от 36% в пловдивския завод, разбира се, след като сделките за него бъдат развалени. Следващата стъпка на холдинга ще е да се ликвидира Пловдив - Пишещи машини и възобновяването на дейността на производителя на пишеща техника. Затова, според Недялков, ще са необходими инвестиции от порядъка на 2.5 млн. лева. Мнението му е, че производството на пишещи машини трябва да се запази, макар и в доста ограничени количества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във