Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДУНАВСКА КОПРИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА РАБОТИ

Ще бъдат направени усилия Дунавска коприна да бъде оздравено, заяви пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на дружеството Снежана Сурчева. Тази седмица се проведе първото събрание на кредиторите на предприятието, което само поиска да бъде обявено в несъстоятелност. По закон основната функция на това събрание е да одобри постоянен синдик. По предложение на борда на директорите на Дунавска коприна кредиторите единодушно превърнаха временния синдик Радослав Фарфаров в постоянен. Извън дневния ред кредиторите са обсъждали възможността да се запази дейността на дружеството. Според Сурчева до един месец ще бъде напълно готова оздравителната програма на Дунавска коприна. В нея ще бъде предвидено натоварване на мощностите на тъкачницата и конфекцията, както и разсрочване на задълженията към малките кредитори. Проблемът с дълга по ЗУНК (3.2 млн. лв.) ще дойде на дневен ред следващата година, въпреки че дружеството е изпратило в Министерството на финансите свое предложение за решаването му. Дунавска коприна иска редуциране на дълга, чието погасяване е разсрочено до 2011 година.Текстилното дружество е обявено в несъстоятелност с решение на Русенския окръжен съд от 24 октомври. Ръководството му прибягва до фалита поради невъзможност да обслужва дълговете си от 11 млн. лева. Дунавска коприна беше докарано до неплатежоспособност от мажоритарния си собственик Мюлер и синове. Германската фирма придоби 68% от капитала на предприятието на 7 декември 1998 г., като се задължи да направи инвестиции в размер на 1.5 млн. г. марки за срок от три години, а също и да уреди всички задължения на дружеството. Ангажимент на купувача бе също да не допуска обявяването на Дунавска коприна в несъстоятелност. Фалитът бе обявен, след като изтече тригодишният срок за наблюдение на приватизационния договор. Той обаче не може да бъде развален, тъй като такава клауза не е предвидена в него. Засега Агенцията за следприватизационен контрол само е наложила санкции за неизпълнението му в размер на 2.3 млн. лв. и е принудена да си ги търси по съдебен ред. Русенското предприятие също съди немската фирма за натрупани задължения, които възлизат заедно с лихвите на 5 млн. лева. Част от тях са възникнали по договори за международна консигнация, други идват от неплатени поръчки на ишлеме за немската фирма. Арбитражният съд към Българската търговско-промишлена палата ще се произнесе по делото на 17 декември. Това би трябвало да стане в присъствието на изчезналия за близо две години представител на Мюлер и синове Марк Либерман.Дунавска коприна воюва и на още един съдебен фронт. Най-големият кредитор на дружеството след държавата Булгарлизинг води дело срещу него в Апелативния съд във Велико Търново за дълг в размер на повече от 1 млн. лева. Решението на съда ще бъде известно на 26 февруари следващата година.Предприятието възобнови своята дейност преди два месеца, след като беше преустановило работа миналата година. В момента преговаряме с немски фирми, с които да работим, като предвиждаме да започнем преговори и с някои италиански компании, заяви изпълнителният директор Снежана Сурчева, която обаче отрече да са водени преговори с Квеле. Според нея не се предвижда продължаване на партньорството с италианското дружество Миролио.

Facebook logo
Бъдете с нас и във