Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дружествата около "Булгартабак" не бръснат закона

Ако бъдат потвърдени нарушенията в цигарените  компании "Булгартабак холдинг", "Юрий Гагарин" и "Благоевград БТ", които  Комисията за финансов надзор разследва, те  със сигурност  са заплашени от сериозни санкции.

Основната "брънка" в погазването на закона е смяната на мажоритарния собственик на завода за цигарени опаковки "Юрий Гагарин"  в  Пловдив, без акционерите да са информирани за този факт.

В края на януари в Търговския регистър е  подадено заявление за вписване, от което става ясно, че "Юрий Гагарин"  вече не е част от "Булгартабак холдинг". На 24 ноември миналата година  дъщерното дружество на тютюневия  холдинг "Благоевград БТ" е продало своя дял от 66%  в "Баранко"  на регистрираната в Обединените арабски емирства Quarta LLC. От своя страна "Баранко" е най-големият акционер в "Юрий Гагарин" - с дял от 49 на сто. Независимо от факта, че и пловдивската фабрика, и "Булгартабак холдинг" са публични дружества, информацията за тази сделка  не е била предоставена на фондовата борса.

От Комисията по финансов надзор  съобщиха, че са извършили проверка на промяната на собствеността на "Баранко",  като са изискали информация от дружествата, които имат отношение към  сделката. Част от информацията обаче не  била представена навреме и това е  причината   на "Булгартабак холдинг" да бъде  наложена принудителнa административнa мярка, с която  дружеството се е  съобразило.  Не стои така  обаче  въпросът  с поисканите от "Благоевград БТ" документи, а без тях не може да се формира  окончателно становище дали  законът е спазен, или е нарушен.

Другата  стъпка на управляващите дружеството, която също е на прицела на експертите от комисията, е, че един от имотите  на компанията е бил продаден без разрешението на акционерите.

Както в. "БАНКЕРЪ"  писа още миналата година, на 17 октомври 2017-а фондовата борса  е била уведомена, че бордът на директорите на "Юрий Гагарин" е взел решение да продаде своята складова база в района на Гара Искър в столицата. Нейната застроена площ е 3575 кв. метра. Тя е придобита година по-рано (когато Пеевски притежава 18% от акциите на компанията) срещу 17 млн. лева. Купувач  на складовата база е "Техномаркет България " АД, а  мажоритарен собственик и на "продавача", и на „купувача“ е "Благоевград БТ".

В съобщението до борсата е посочено, че  сделката е подписана на цена от 7.8 млн. лв. и в нея участват заинтересовани лица. Това  означава, че тя трябва да се извърши по пазарна цена. По това време обаче оценка на имота така и не беше публикувана. В същото време обаче  от заверения от одитор счетоводен  баланс на дружеството за този период  става ясно, че този  склад представлява 7.32 на сто  от активите на компанията.

А по закон, когато се извършва продажба на над 2 на сто от активите на едно дружество и иде реч за сделка между свързвани лица,  тя трябва да бъде разрешена чрез съответния акт  на общото събрание. Още повече че в този случай такава сделка не може да бъде квалифицирана като част от предмета на дейност на "Юрий Гагарин", тъй  като дейността на дружеството не е свързана с покупко-продажбата на недвижими имоти.

От Комисията за финансов надзор съобщиха, че във връзка с публично оповестената от фабриката информация е била извършена проверка за нормативно съответствие с изискванията на закона, в това число и спазването на режима за сключване на сделки по разпореждане с активи на голяма стойност.

Комисията официално съобщи, че е "образувано производство по ангажиране на административно-наказателна отговорност, по което предстои произнасяне на административно наказващия орган". Вече е установено, че са нарушени всички описани по-горе изисквания на закона и че представляващият дружеството е сключил сделката без предварително овластително решение от страна на акционерите на публичното дружество. Това на практика означава, че заместник-председателят по инвестиционен надзор на комисията може да наложи санкция между 20 и 50 хил. лева.

Какво ще стане оттук насетне все още не е ясно.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във