Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖБА СТИЛ НЕ ЖЕЛАЕ ПУБЛИЧНОСТ

Дружба стил - един пример за сравнително добра приватизация, много амбиции и... слаби финансови резултати. Според шефовете на известното варненско текстилно предприятие обаче нещата скоро ще претърпят положителна промяна. Това ще се случи, когато дружеството бъде отписано от публичния регистър. Собственикът на 90.5% от капитала на Дружба стил - Контекс Дружба, направи необходимото търгово предложение към дребните акционери за изкупуване на техния дял. В началото на март то беше реализирано успешно и сега на практика няма никаква пречка мажоритарният акционер да извади завода от списъка на публичните дружества. Мениджърите му са убедени, че тогава неговите търговски партньори ще се увеличат, а оттам ще нараснат и парите за инвестиции. Защото едно дружество от затворен тип може да се управлява по-гъвкаво, без да подчинява на бюрократичните правила, на които се подчиняват публичните дружества. Затова на общото събрание на Дружба стил, проведено на 4 юни, е взето решение предприятието да бъде заличено от публичния регистър. Гласувано е и решение варненската компания да сключи договор със собственика си Контекс Дружба за изработка на готови облекла за 2005 г. на стойност около 25 млн. лева. На събранието акционерите овластиха шефовете на дружеството да предоставят на Контекс Дружба активи на предприятието като обезпечение по банкови кредити за около 2 млн. евро, които ще бъдат използвани за оборотни средства. Към 31 март Дружба стил има да погасява два заема. Единият от тях е взет от Общинска банка и като обезпечение по него са заложени машини за 1.5 млн. лв., материали и готова продукция за 1.6 млн. лв., както и акции на стойност 10 хил. лева. Като залог е послужила и запис на заповед за 1.6 млн. лв., която е авалирана от Контекс Дружба. Другият договор за кредит в размер на 260 хил. евро е с ЮНИОНБАНК, срещу който е ипотекиран недвижим имот - фирмен магазин на завода, оценен за 713 хил. лева. Заложени са и машини и съоръжения на стойност 510 хил лв. и запис на заповед за 260 хил. евро. Освен това Дружба стил има дългосрочни задължения от 107 хил. лв. по финансов лизинг. Към края на март тази година общият размер на дълговете на предприятието възлиза на 3.1 млн. лв. като 1.9 млн. от тях са към банки. Акционерите дадоха на 4 юни право на мениджърите на дружеството да продадат повече от една трета от активите му и да ги заменят с други. Варненският завод Дружба стил за производство на мъжки костюми, дамски манта и рокли е създаден през 1957 година. След 90-те години на миналия век продукцията му се изнася главно в Европа, Канада и САЩ. За продан на вътрешния пазар остават само около 5% от конфекцията с марка Дружба стил. Дружеството бе приватизирано на 2 август 1996 г. от софийската компания Контекс-95, която по-късно бе преименувана на Контекс Дружба. Цената на сделката бе 3.7 млн. щ. долара, като половината от тях купувачът плати с облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на несъбираемите кредити (ЗУНК). В момента в компанията работят около 1391 души.Дружба стил е приключило първото тримесечие на тази година със загуба от 7 хил. лв., докато за същия период на миналата година то е реализирало печалба от 33 хил. лева. Общите приходи от дейността на завода възлизат на 1.9 млн. лв., докато за първите три месеца на 2003 г. те са били 2.4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във