Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРЕБНИТЕ АКЦИОНЕРИ В БУЛГАРТАБАК СЕ СПАСИХА

Дребните акционери в Булгартабак холдинг и в дружества, в които държавата притежава над 50%-ен дял, си запазват правата, както е във всяка друга публична компания. При окончателното гласуване на Закона за счетоводството на 14 октомври парламентът отхвърли скандалната поправка в него, отнасяща се до Булгартабак холдинг. Става въпрос за предложението, което внесе заместник-председателят на парламентарната група на НДСВ Мариана Костадинова за изменения в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Тя искаше за държавните холдинги и техните дъщерни дружества да не важат изискванията на чл.114 и чл.116 от ЗППЦК. Първата разпоредба предвижда сделки с повече от една трета от активите на дружеството да могат да се сключват само с изричното съгласие на неговите акционери, а другата постановява поне една трета от членовете на управителните и контролните органи в тези дружества да са независими. Вносителката уточни, че предложението се отнася за холдингите и дружествата им, в които държавата държи над 50% от акциите... или може да упражнява решаващо влияние във връзка с дейността на холдинга (например чрез златна акция), или когато за продажбата на дялове от него има одобрена от Народното събрание стратегия. В решаващия момент - окончателното гласуване на закона в парламента, депутатът от ДПС Хюсеин Чауш предложи текстът да отпадане. Без никакви дебати идеята му бе одобрена от председателя на бюджетната комисия Нина Радева, а след това гласувана и от народните представители. Аргументите бяха, че внасянето на предложението нарушава Правилника на Народното събрание, защото не е минало на първо четене, но се иска направо окончателното му гласуване. За да избегнат опасността само заради този пропуск измененията в Закона за счетоводството да бъдат атакувани в съда, депутатите решиха поправката да отпадне. Ако Мариана Костадинова държи на предложението си, нека го внесе като изменение в ЗППКЦ, обясни Нина Радева. Костадинова не бе в пленарната зала и не успя да защити поправката, която е поискала, но вероятно ще изпълни заръката на Радева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във