Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДОКЛАДЪТ ЗА ЕВРОПАРИТЕ СЕ ОКАЗА КОМПИЛАЦИЯ

Напънала се администрацията и родила доклад за усвояването на европарите. Така най-общо може да се определи депозираният в началото на септември в деловодството на парламента отчет на премиера Симеон Сакскобургготски за начина, по който се оползотворяват средствата по линия на програмите ФАР и ИСПА на Европейския съюз. Министър-председателят получи за домашно изготвянето на такъв анализ с решение на народните предствавители от 27 юли тази година. Те поискаха той да бъде придружен и от конкретни мерки, които ще предприеме Министерският съвет за преодоляване на пропуските. Заданието бе предшествано от изслушване на заключенията на сформираната няколко месеца по-рано парламентарна комисия, която провери как строителното ведомство е усвоявало европарите в периода 1999-2004 година.Онези, които са очаквали министър-председателят да предложи някакво изключително четиво или да лансира революционни мерки за спиране на изтичането на средства от помощите на Евросъюза през рехавата цедка на държавната администрация, останаха разочаровани. Оказа се, че близо 30-страничният документ, под който стои подписът на премиера, на практика е най-обикновена компилация. Авторите му спокойно можеха да посочат в графата използвана литература сайта на Министерството на финансите в ИНТЕРНЕТ. Изчерпателната информация включва избрани моменти от изготвената в края на юли справка от експертите на финансовото ведомство, пасажи от меморандумите между България и Еврокомисията, както и цитати от преговорната ни позиция по главата Регионална политика и координация на структурните инструменти. Подозренията, че докладът е подписан от чиновниците, на които е възложен, на принципа copy/ paste (бел. а -команди за копиране и вмъкване на текст при работа с компютър) се засилват от тежката бюрократична лексика. Така на депутатите им се наложи да прочетат, че част от проектите по Национална програма ФАР са предложени за реалокиране и ремодифициране на фишовете - каквото и да означава това на български език. Другото, което стана ясно, е че повечето изпълнителни агенции по двете предприсъединителни програми предприемат корективни мерки за подобряване на резултатите. За добро или за лошо пък, част от сроковете и стъпките за изпълнение, които фигурират в документа, вече са изтекли или изпълнени. Като пример може да се посочи назначаването на нов заместник-министър в строителното ведомство.В интерес на истината не всичко в доклада може да бъде поставено в графата отбиване на номер. Макар и оповестявани нееднократно от министър Милен Велчев, като ценни могат да се определят данните за отпуснатите ни от Еврокомисията, договорени и реално изплатени средства по ФАР в периода 1998-2003 г. - 748.6 млн. евро.Като част от проблемите Симеон Сакскобургготски посочва неумението на фирмите, кандидатстващи за финансиране с европари, да подготвят тръжните си досиета и забавянето на процедурите в агенциите, които подготвят търговете. Съществена трудност при договарянето на средствата е липсата на постоянен финансов ръководител в делегацията на Еврокомисията в София за времето от септември 2002-ра до септември 2003-а. Споменават се и неизяснените въпроси със собствеността на терените и лошите предварителни проучвания при строителните проекти. В негативния списък са попаднали изграждането на граничния контролно-пропускателен пункт Никопол и строежът на пътя до пункта Маказа. Министър-председателят се оплаква също така от липсата на достатъчно подготвени експерти, които да работят по европроектите, въпреки че по данни на финансовото министерство само по ФАР са ангажирани 321 държавни служители. В доклада до Народното събрание се отправят и косвени обвинения към представителите на законодателната власт за закъсненията около хармонизирането на нормативните ни актове с тези на Европейския съюз. По тази причина пред провал са проектите за реформа в съдебната система и укрепването на административния капацитет на все още несъздадената Национална горска компания. Деликатно обаче е премълчано орязването на европарите за част от митническите проекти през 2002 г. поради припокриването им с договора за консултантска помощ между финансовото министерство и Краун Ейджънтс. Не е отразен и конфузният случай със замразеното финансиране от Брюксел на проекта за изграждане на бизнес инкубатори в шест български общини заради корупция на служители от Министерството на икономиката. Премиерът не е видял нищо тревожно във факта, че от договорените общо 615.120 млн. евро по линия на ИСПА за 25 проекта в областта на транспорта, инфраструктурата и околната среда от 2000 г. досега са изплатени едва 35.567 млн. евро, или 17.29 на сто от помощта за България. Немалка заслуга за този печален резултат имат и разходите за дейности (семинари и техническа помощ), които играят по-скоро допълваща роля към основните проекти.Горчивата истина е, че от по-големите български предложения по ИСПА в напреднала фаза е единствено проектът Транзитни пътища 3. Известно раздвижване напоследък се наблюдава и около електрификацията на жп линията Пловдив-Свиленград, за която бе обявен търг за избор на изпълнител. Любопитен момент в доклада на министър-председателя е, че според него изграждането на новия пътнически терминал на летище София е в напреднал стадий и дейностите се изпълняват по първоначално начертания график. Явно последните скандали около изпълнителя Щрабаг и неговите поддоставчици, за които БАНКЕРЪ подробно писа, са убягнали от вниманието на г-н Сакскобургготски. В заключението на документа се предлага пакет от десет мерки за по-ефективно усвояване парите от Европейския съюз. Сред тях фигурира добре познатият ангажимент на страната ни за въвеждане на разширена децентрализация (EDIS), при която от 2006 г. плащанията по проектите ще се одобряват от Министерството на финансите, а не от Еврокомисията и нейната делегация в София, както е сега. Не по-малко познато звучи и предложението за въвеждане на информационни системи за мониторинг на двете програми. Специално за ИСПА такава вече функционира във финансовото ведомство. Идеята пък за увеличаването на щата на дирекциите и агенциите, отговорни за европарите, залегна още в приетата от парламента през пролетта на 2002 г. Стратегия за усвояване на средствата от ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във