Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДОЙДЕ ВРЕМЕТО И ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Правата и задълженията на пациентите да бъдат записани в специален закон, предлага шефът на парламентарната здравна комисия д-р Атанас Щерев. Подготвеният от него законопроект бе внесен в деловодството на Народното събрание на 6 октомври 2004-а и ще бъде разгледан от комисията на заседанието й идната седмица.Според проекта на Щерев лекарите ще са длъжни да съобщават на пациентите цялата информация за поставената диагноза, преди да започнат лечението. Болните задължително ще трябва да са информирани и за възможните усложнения и рисковете от дадена медицинска манипулация. Изискването ще отпада само в случаите, когато пациентът изрично е заявил, че не желае да му бъде съобщено какво е здравословното му състояние, или ако докторът прецени, че подобна информация може да навреди сериозно на душевното или физическото му състояние.Проектозаконът предвижда също така медиците да извършват съответните интервенции и лечения в установени срокове, които ще бъдат регламентирани с подзаконов акт.В съответствие със Закона за здравето в проекта на Щерев са разписани процедурите по участие в клиничните изследвания. Предлага се и във всяко лечебно заведение да се назначава здравен омбудсман, който да следи за спазването на правата на болните. Пациентите пък ще са длъжни да се грижат за собственото си здраве, да не го увреждат умишлено, да дават добросъвестно необходимите сведения за състоянието си и да съдействат на медицинските лица при осъществяване на дейностите, свързани с лечението и профилактиката на заболяванията.Най-много дебати се очаква да провокира текстът в проектозакона, според който пациентите имат колективното право да участват в управлението на Националната здравноосигурителна каса чрез свои представители. Сега контролът от тяхна страна върху изразходването на средствата и определянето на политиката на касата е нищожен, посочва в свое становище Икономическият и социален съвет (ИСС). От 37-те членове в Събранието на представителите на НЗОК само един е от организация, защитаваща правата на пациентите. В ръководството доминира държавата и на практика именно тя управлява касата, отбелязват от ИСС. На всичко отгоре в ръководните й структури е налице и конфликт на интереси - в повечето случаи представителите на държавата са и членове на професионално-съсловните организации, които участват в съставянето, подписването и контрола на изпълнението на Националния рамков договор. В него, според икономическия и социален съвет, преимуществено се гарантирали интересите на лекари, стоматолози, фармацевти, но се пренебрегвали правата на здравноосигурените лица. Като недостатък в становището на съвета се посочва и липсата на санкции за страните при неизпълнение на техните задължения, както и на възможности за ефективен превантивен контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във