Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Румен Гълъбинов, заместник-председател, ръководещ управление Застрахователен надзор в Комисията за финансов надзор, пред в. БАНКЕРЪГ-н Гълъбинов, бихте ли коментирали отказа на Асоциацията на българските застрахователи да създаде помирителна комисия - решение, което бе взето на последното общо събрание на АБЗ от 10 март 2003 година. Към кого трябва да бъдат адресирани жалбите на граждани или фирми срещу застрахователи, след като засега Помирителна комисия не съществува? - С приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за застраховането Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) бе задължена да създаде помирителна комисия. За да не се получава вакуум в разглеждането на жалбите, докато се структурира този орган от АБЗ, ние продължихме да приемаме жалби от потребителите. Аз искам да наблегна на причините законодателят да реши помирителната комисия да е орган на застрахователната асоциация. Такава е практиката по света. Във Великобритания и Испания омбудсманът (това е ролята на помирителната комисия) се издържа от застрахователите. По-същественото основание е, че застрахователната общност може да предложи съответните специалисти. Законът, разбира се, поставя изисквания към тяхната независимост и безпристрастност. Но за да се постигнат целите на помирението, от чисто психологическа гледна точка е по-подходящо посредникът да е близък със застрахователната общност. Не на последно място АБЗ е създадена със Закона за застраховането и съществува като структура. Към нея може лесно да бъде създадена помирителна комисия без много допълнителни разходи, което ще обезпечи възможността за безплатна услуга. Това е един способ за решаване на спорове извън съда. Освен това в основни линии процесът по лицензиране и прелицензиране на заварените застрахователи приключи. Закономерно идва времето на защита на потребителите. Би трябвало да се обърне поглед към обезпечаването на стабилността на пазара към защитата на застрахованите и на кандидатите за застраховане.Това бяха мотивите за измененията в Закона за застраховането, включващи освен създаването на помирителната комисия, така също и уредбата на преддоговорната информация в новия чл. 381а от Търговския закон. Това бе причината и за задължаването на застрахователите да създадат единна методика за ликвидация на щети по автомобилното застраховане, което поражда най-много спорове.Помирителната комисия ще се надзирава от управление Застрахователен надзор към Комисията за финансов надзор, където ще предава периодично отчети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във