Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДО ЮНИ ТРЕТИЯТ СТЪЛБ МИНАВА НА РЕМОНТ

ЗАДГРАНИЧНАТА ПЕНСИОННА ВИЗА МОЖЕ ДА ПОСКЪПНЕ ДО 25 НА СТОРегламентът на разпределението на инвестициите, които могат да правят пенсионните дружества, ще бъде извадено от Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и конкретният им процент ще се определя всяка година с акт на правителството. Това е вариантът, който се обсъжда, съобщи за в. БАНКЕРЪ заместник социалният министър Валери Апостолов. Правителството подготвя пакет от промени за дейността на частните осигурителни компании. Някои от тях вероятно ще бъдат обявени във вторник (2 април) на организираната от Държавната агенция за осигурителен надзор конференция. Цялостно предложенията за законови промени трябва да са готови до края на април. Ще се разработи и напълно нов закон за доброволното осигуряване (т. нар. трети стълб на системата) - пенсионно, здравно и за безработица, който в законодателната програма на правителството е предвиден за края на юни, уточни Валери Апостолов.Според действащия закон, пенсионните дружества трябва да инвестират в държавни ценни книжа най-малко половината от средствата, събрани от вноски. До 10% от парите могат да бъдат вложени в различни финансови инструменти зад граница. Ако законодателят приеме идеята на социалното министерство, тези проценти ще се размразят и ще се определят в края на всяка година при приемането на бюджета за следващата. Това ще позволи по-гъвкаво управление на средствата, според конкретните икономически условия в страната. Така ще се избегне необходимостта всяка година да се правят поправки в пенсионния закон, обясни заместник-министърът.Ограничението за инвестиции в чужбина е един от най-спорните моменти в сегашната рамка на капиталовото разпределение. Пенсионните дружества искат по-голяма свобода в това направление. Според специалистите от този бранш, липсата на възможности за операции на вътрешния капиталов пазар или за вложения в индустрията спъва развитието им и намалява доходността им. Международните финансови институции настояват делът на изнасяните средства да нарасне до 25%научи БАНКЕРЪ. Обсъжда се увеличаване на процента, но конкретният размер още не е уточнен, каза Апостолов. Евентуални промени в ставката обаче ще влязат в сила от началото на 2003 година. За тази година няма да има изменения. В същото време осигурителните компании не могат да оползотворят реално дори разрешените 10%, защото финансовото министерство и БНБ още не са издали наредбата за реда и начина, по който дружествата могат да инвестират тези средства зад граница. Разработването на документа е на финалната права, увериха от надзорната агенция. Промяната на режима за инвестициите на пенсионните дружества в чужбина трябва да се обмислят много внимателно, смятат обаче работодателите. Според Дикран Тебеян, заместник-председател на Българската стопанска камара и заместник-шеф на надзорния съвет на Националния осигурителен институт, вложенията извън страната може да се разширят, но само временно, след което трябва да се ограничат. Първата част от предлаганата мярка Тебеян обясни с липсата на реални инвестиционни възможности у нас. А искането за ограничаване се аргументира с опасението, че ще намалеят инвестициите в българската икономика, което ще се отрази отрицателно на развитието й, ще забави разкриването на нови работни места. Последващият ефект е, че в българската пенсионна система ще влязат по-малко приходи.Още една промяна в законите и в органите на осигурителния пазар трябва да се направи, преди да се даде задгранична виза за инвестициите на пенсионните дружества, подчерта Валери Апостолов. Има идея да се създаде специална рейтингова комисия или агенция, която да прави оценка на инвестиционните инструменти, смятат в социалното ведомство. Тя може да е една или да са няколко, да е държавна или частна. Според заместника на министър Шулева, новата структура ще следи за риска при инвестициите на пенсионните дружества в чуждестранни финансови инструменти. Тази агенция трябва да се създаде до края на тази година, та предвижданите промени да заработят от началото на 2003-а. Правото й на живот ще й даде бъдещият закон за доброволно осигуряване, каза Апостолов. Новият нормативен акт ще събере разпръснатото сега из три закона доброволно осигуряванеВ момента пенсионното и здравното осигуряване и осигуряването за безработица съществуват на различни места в правния мир. Още над 20 наредби ги регулират по различен начин, което създава огромни трудности в практиката. Затова екипът на министерството иска да събере частите им в едно.Бъдещият закон няма да ги обедини механично, а ще ги систематизира така, че пенсионната и здравната реформа да вървят по-добре, заяви намеренията заместник-министърът. Обмисля се и въвеждането на единен надзор. В момента ситуацията е парадоксална - Държавната агенция за осигурителен надзор контролира частните пенсионни фондове, но частните здравни не са й подопечни. Тя само ги лицензира, а надзорът над дейността им осъществява специализирана дирекция в здравното министерство. С новия закон ще влязат в сила по-строги и ясни правила за финансиране, за контрол и одит, обещават авторите на проекта.От подготвяната система най се изплъзва здравното осигуряване. Новите управляващи все още нямат концепция как ще се развива то, за да се обсъжда как ще изглеждат вторият и третият стълбове. От друга страна, самите доброволни здравни фондове пак ще бъдат поделени. Предварителните разговори между експертната група и председателя на парламентарната здравна комисия доц. Атанас Щерев са довели до решението финансовата част, устройството и контролът на частните здравни компании да бъдат разработени в новия закон, но медицинската им част, услугите, които те имат право да предлагат, да бъдат описани в стария.В новия норматив няма да влезе задължителното допълнително осигуряване - или т. нар. втори стълб на системата. След като от 1 януари заработиха и универсалните пенсионни фондове, той вече е факт в пенсионната йерархия. За налагането му в здравната сфера най-активно настоява доц. Щерев, но НДСВ още не се решава да пристъпи към създаването му, тъй като за тази услуга електоратът трябва да се бръкне с още поне 2% здравна вноска. Социалният министър Лидия Шулева обаче не се отказва от намерението си да бъде разработен и специален кодекс за задължителното допълнително осигуряване, по подобие на съществуващия сега за задължителното обществено осигуряване. Само че той изисква повече работа и не може да бъде завършен през тази година, изчисляват експертите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във