Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЖУДЖЕТО БИТЕКС СРЕЩУ ВЕЛИКАНА БТК

Акционерите на софийското дружество Български Информационни Технологии ще овластят неговите управителни органи да извършват сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа на общото си събрание на 17 септември. Това означава, че те ще им дадат право да продадат една трета от неговите активи или да придобият други на същата стойност. Акционерите, които ще могат да гласуват на общото събрание, трябва да са закупили книжа на дружеството не по-късно от 1 септември. Български информационни технологии (известно като БИТЕКС) е едно от малкото дружества, които сами пожелаха да бъдат котирани на фондовата борса. В края на миналата година то предложи на закрит аукцион 5% от своя капитал. БИТЕКС е първата високотехнологична компания, която се търгува на фондовия пазар. Присъствието на частни компании, от който и да е бранш на борсата е доста рядко явление в България. По-голяма част от дружествата, вписани в публичния регистър, са попаднали там в резултат на масовата приватизация. Български информационни технологии се занимава с внос и износ на софтуер, хардуер, както и с доставка на ИНТЕРНЕТ и телекомуникационни услуги. Условията на този пазар обаче не са много благоприятни, като се има предвид, че там почти безалтернативно се е настанил вече частният монополист Българска телекомуникационна компания. Това определено ограничава доста сериозно възможностите за развитие на останалите играчи в отрасъла. Финансовите резултати на БИТЕКС през последните три години много ясно отразяват ситуацията на този пазар. От 2001 г. досега компанията работи на загуба. Успокояващо в случая все пак е, че тя непрекъснато намалява. През 2001 г. нейният размер е 1 млн. лв., през 2002 г. - 582 хил. лв., а през 2003 г. - 78 хил. лева. Като към всичко това могат да се добавят и финансовите резултати на дружеството за първото полугодие на тази година. Загубата му за този период е 116 хил. лева. Приходите от дейността на дружеството също са намалели значително - от 681 хил. на 532 хил. лева. Все пак секторът на високите технологии е между най-бързо развиващите се в България, но и един от най-рисковите. Оцеляването тук е свързано със значителни инвестиции. Това, което БИТЕКС е вложил в своята дейност през последните три години, едва ли е зашеметяващо като размер, но поне му е осигурило нормална дейност. През 2001 г. дружеството е купило сървъри, рутери и друга компютърна техника, чиято обща стойност е 489 хил. лева. През 2002 г. то се е сдобило с още компютри и захранващи устройства, както и с техника за осигуряване на безжичен достъп за 136 хил. лева. През 2003 г. компанията е вложила в различни устройства за изграждане и поддържане на ИНТЕРНЕТ-мрежата 160 хил. лева. Първоначално БИТЕКС е предоставяла ИНТЕРНЕТ посредством телефон, но по-късно започва да разширява дейността си и да предлага допълнителни ИНТЕРНЕТ-услуги - хостинг, виртуални пощенски кутии, изработка на ИНТЕРНЕТ-страници, изграждане на виртуални частни мрежи и т.н. Едва от 2002 г. БИТЕКС е започнало да прокарва безжичен ИНТЕРНЕТ. Тогава е закупено оборудване за разпространение на сигнал в София, Варна и Бургас. Преди две години Български информационни технологии се настанява и на пазара на телекомуникациите чрез услугата VoIP - телефония, която представлява възможност за провеждане на по-евтини телефонни разговори в страната и чужбина. Тази услуга формира една трета от доходите на компанията и нейният дял непрекъснато се увеличава. Български Информационни Технологии АД е създадено през 1996 г. като ЕАД, но през 2003 г. е преобразувано в акционерно дружество. Увеличен е и неговият основен капитал - от 50 хил. на 2.9 млн. лева. Компанията се управлява от Христос Николаос Мурутис, Деян Динев и Михаил Драматинос. Неин мажоритарен собственик с дял от 87% е гръцката Промота Хелас, 8 на сто са разпределени между управителите на фирмата, а останалите акции - между група физически лица. През миналото лято в публичния регистър бяха вписани още две български компании, собственост на фирмите от южната ни съседка - Промота България и Промота Аеропарк. Гръцкият собственик Промота Хелас пък държи 80 на сто от пазара на информационните технологии в Гърция и е третата по големина компания от бранша в Европейския съюз. Годишният й оборот достига 30 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във