Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДИВИДЕНТЪТ В ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БУЛГАРТАБАК Е НЕСИГУРЕН

ЕРАТА КАЧАКОВА ВЕЧЕ Е ИСТОРИЯДосега акционерите на Благоевград-БТ и София-БТ си мислеха, че дивидентът за 2001 г. (съответно 7 лв. и 4 лв. за книга) им е вързан в кърпа. Основание намираха в правителственото постановление от края на миналата година, според което преобладаващо държавните дружества трябва да раздават 80% от печалбата си като дивидент. Изпълнителният директор на Булгартабак холдинг Георги Попов обаче заяви пред в. БАНКЕРЪ, че постановлението не се отнася за дъщерните на холдинга дружества. Причината е, че те са собственост на холдинга, а не пряко на държавата. Затова и дивидентът от печелившите цигарени фабрики в Благоевград и София може да е по-голям или по-малък от тези 80%, а може и въобще да не бъде раздаван. Всичко зависи от ръководството на Булгартабак. Новината е изключително важна за активните участници на фондовия ни пазар и вероятно ще предизвика спад в цените на акциите на двата завода, и то непосредствено преди 7 май, когато изтича срокът за подаване на оферти за приватизация на мажоритарния пакет от холдинга. На общото събрание на холдинга, проведено на 25 април, се взе още едно негативно решение за инвеститорите в книжа на дружества от отрасъла. Акционерите, и по-специално мажоритарният собственик в лицето на икономическото министерство, гласуваха за безвъзмездното прехвърляне на Института по тютюна и тютюневите изделия в пловдивското село Марково във владение на земеделското ведомство. По принцип съветът на директорите на Булгартабак можеше да извърши това действие и без специално разрешение от събранието. Според сегашните текстове на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, одобрението на акционерите е необходимо, ако предстои разпореждане с над 50% от активите на публично дружество. А балансовата стойност на института е 3.991 млн. лв., или около 7% от активите на холдинга. Дарението нямаше да може да се осъществи, ако бяха влезли в сила промените в Закона за ценните книжа, които през седмицата бяха приети на второ четене от парламентарната Икономическа комисия. Член 114 от него сега гласи, че общото събрание одобрява сделки за над 2% от активите на публична компания, когато става въпрос за транзакция между свързани лица. В гласуването по такава точка нямаше да може да участва заинтересованото лице - в случая държавата, а останалите акционери трябваше да одобрят сделката с мнозинство от три четвърти. Дори и събранието да одобри прехвърлянето, то не става безвъзмездно, а само по пазарна цена, повелява същият този 114-и проекточлен. Правителството все пак не попадна в собствения си капан, тъй като забави промените в Закона за ценните книжа. В програмата за управление на кабинета Сакскобургготски бе записано, че новите разпоредби на закона трябва да са влезли в сила до края на 2001 година. Някои от по-скептичните инвеститори питат дали управляващите не забавиха нарочно нормативния акт, за да си оправят работите в Булгартабак и в други предприятия. Прехвърлянето на института в полза на земеделското министерство е залегнало в стратегията за приватизация на холдинга, така че начинът, по който гласува общото събрание, изобщо не бе изненада. Интересното е, че самото дарение ще се осчетоводи като загуба за Булгартабак, равна на балансовата стойност на института - 3.991 млн. лева. Това е над една трета от печалбата на дружеството за 2001 година. И като се има предвид тежкото начало на годината за холдинга - дълго време нямаше дистрибутор в Русия, както и проблемите около смяната на фиксираните цени на цигарите у нас, може да се каже, че още през първите четири месеца на 2002 г. Булгартабак изостава с милиони. Хубавото е, че до приватизацията си дружеството няма да плаща на института за извършваните от него услуги. Изпълнителният директор на холдинга подчерта, че прехвърления към земеделското министерство институт по тютюна не притежава търговски марки. Освен прехвърлянето на института общото събрание гласува и за освобождаването на бившия заместник-министър на икономиката Любка Качакова от съвета на директорите на Булгартабак. Мнозина ще си спомнят, че Качакова сдаде поста си точно заради скандала с (не)подписването на трудовия договор на изпълнителния директор Попов. На нейно място в четвъртък бе назначен Валентин Груев - шеф на дирекция Социално сътрудничество и стимулиране на заетостта във ведомството на Николай Василев. Груев е държавен служител от 22 години, а сега дейността му се състои в управление на държавните участия и координация на отношенията на Министерството на икономиката с работодателите и синдикатите. Георги Попов обяви след събранието, че вече е сключен договор с едната фирма, която кандидатстваше да продава продукцията на холдинга в Русия и тя вече пласира цигари. Предстои подписването на споразумения с нея и с още една компания, но Попов отказа да назове имената им. На 30 април изтича срокът, в който поканените от Булгартабак 14 фирми, за които се смята, че могат да проявят интерес към операцията, трябва да подадат оферти за покупката на залежалите 12 хил. т тютюни, собственост на холдинга. Минималната цена, която иска дружеството, е 20 млн. щ. долара. Тя е формирана от счетоводната стойност на тютюните плюс известна норма на печалба. От думите на Попов излиза, че той не очаква да получи оферта за цялото количество. Затова следващата стъпка ще е да се раздели тютюнът на части и те да се продават поотделно. Междувременно най-сетне бяха публикувани финансовите резултати на Булгартабак холдинг за 2001 година. Прави впечатление, че задълженията на дружеството са се увеличили с 600 хил. лв., като превишението е основно към държавния бюджет. Нетната стойност на акция от холдинга е под 7 лева. Тя е по-ниска от пазарната цена на книжата на Булгартабак, защото собствеността му в дъщерните компании се води по номинал. Например акциите на холдинга в Благоевград-БТ фигурират в баланса му на стойност под 3 млн. лв., което е доста далече от реалността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във