Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Димитър Тадаръков: БУЛГАРЛИЗИНГ АД НИКОГА НЕ Е БИЛО ДЪРЖАВНО ДРУЖЕСТВО

КОЙТО СМЯТА ОБРАТНОТО, НЕ ЧЕТЕ КАКТО ТРЯБВАДали сегашното частно акционерно дружество Булгарлизинг е правоприемник на създаденото през 1985 г. стопанско дружество със същото име, беше тема на една от публикациите в бр. 35 на в. БАНКЕРЪ от 4 септември. В материала Плодовете на държавната дрямка своите аргументи изложиха и бивши министри, и юристи, но не и тясно свързаният с Булгарлизинг АД Димитър Тадаръков. Парадоксалното в случая е, че и български съдилища, и различни държавни органи по един или друг повод са дали еднакво становище по този въпрос - Булгарлизинг не може да докаже своето правоприемство. Върху благодатната почва на липсващия еднозначен отговор обаче частното дружество продължава, както се казва, да расте и хубавее. Г-н Тадаръков, кой орган, кога и с какъв акт създава стопанско дружество Булгарлизинг? - Както добре сте го записали във вашия материал, това става с разпореждане № 31 от 30 август 1985 година. Бюрото на Министерския съвет е дало съгласие да се образува по установения ред стопанско дружество Булгарлизинг. Тоест държавата дава съгласие да образува, а не образува, стопанско дружество. Държавата не е носител на властта или на отделните му акции. Те са собственост на отделни държавни фирми, банки, ЦКБ, кооперации, но не и на държавата. Още със самия акт на образуване ние не сме държавно дружество. Съгласно разпоредбите на закона ние сме дружество с акции на отделни фирми, които са внесли собствени средства в учредителната сметка. Споменахте закона. Кой закон? - Действащият тогава. Указ 56.Указ 56 обаче влиза в сила чак на 1 януари 1989 година?- Да, тук пише по установения закон. Записано е, че се прави учредителен договор на стопанско дружество Булгарлизинг и на 18 декември ... долуподписаните ръководители на стопански организации въз основа на решение на колективните им органи ... сключиха настоящия учредителен договор за създаване на стопанско дружество...Какво се има предвид под установения ред? Какъв е бил редът? - Редът е такъв: отделни държавни фирми, ЦКБ и други банки, тъй като впоследствие дойде и МИНЕРАЛБАНК, въз основа на решение на собствения си колективен орган влизат като учредители в стопанското дружество. Ако държавата искаше да го създаде, думата щеше да е друга - създавам, и тя чрез Министерството на машиностроенето или на финансите щеше да е участник в дружеството.Бюрото на Министерския съвет тогава е разпоредило да се подготви и приеме специална наредба за лизинговата дейност. Не е ли трябвало тя да регламентира реда за учредяване на подобно дружество?- Вие пак не сте в час. Вие четете, ама не четете добре. Там е записано: Министерството на машиностроенето, съгласувано с Държавния комитет за планиране, ... до 30 ноември 1985 г. да внесе в Министерския съвет проект за Наредба за извършване на лизингова дейност в страната и чужбина. Тя няма нищо общо със създаването на дружество по закона. Проектът за наредба така и не беше написан. Нямахме опит и проектът, който представихме въз основа на европейските норми на лизинговата дейност, не беше приет. Тогава имахме планова икономика. Органите, които управляваха, ни казаха Работете съгласно изискванията на българското законодателство!.Кое по-точно? Защото, ако се позовем на действащия тогава основен закон - конституцията от 1971 г., цялата собственост е държавна (общонародна)...- Ама ето, че отново не сте в час. Затова ви казвам, че четете, ама не това, което трябва. Идете, щом толкова сте чели в архивите на ЦК на БКП, и ще видите, че срещу мен е заведено първото дело като нарушител на социалистическата конституция...Кога?- През 1987 г., защото аз нарушавам чл. 1 от конституцията, защото всичко в България е социалистическа собственост... Аз внасям капиталистическа собственост, която работи за социалистическата икономика. И аз бях упрекнат. Но когато се разбра, че е без значение дали машината е на Дойче Банк, на Сосиете Женерал или на някой друг, а работи за българската икономика, произвежда продукт за износ и печелим пари, Министерството на външната търговия започна да ми дава импорт лиценз за всяка сделка. А за да направя сделка в България по системата на лизинга, пишех всеки път обосновка до Министерството на външната търговия, до МИНЕРАЛБАНК или до БУЛБАНК, доказвах, че условията на лизинг са по-добри, отколкото на банките... С писмо от банката отивах в министерството за импорт лиценз. Така че не съм нарушавал конституцията, защото тогавашното Министерство на външната търговия разрешаваше всяка сделка. Г-н Тадаръков, нека се върнем на въпроса дали Булгарлизинг е правоприемник на стопанското дружество, създадено през 1985 година...- Вижте, работете с юридически термини. Тогава в България е нямало частни дружества, имало е стопански дружества, чиито акционери са различни отделни държавни или кооперативни фирми, банки и общини. Вие разбирате ли смисъла на двете неща? Едното е дружество с участието на държавни фирми, собственици на акции. Това не е държавна фирма, подчинена на държавата, на бюрото на МС или на Министерството на финансите.Добре тогава каква фирма е била Булгарлизинг към момента на учредяването й?- Ама, тя е стопанско дружество с акционери...Това го разбрах...- Ама не разбирате, защото вие просто бъркате...Тези акционери не са ли също държавни предприятия?- Една част са били държавни предприятия, друга - научни институти, трета - изпълнителните комитети на отделни общини, и МИНЕРАЛБАНК... Те са собствениците на капитала. Техните колективни органи са ги оторизирали да дойдат при нас като акционери. И оттук идва голямата заблуда, че като дружеството е създадено от Бюрото на Министерския съвет, то трябва да ни преобразува. Вие четохте ли указа за стопанска дейност?Четох го. - И какво намерихте в него?Нещо любопитно, като например кой може да реорганизира и прекрати държавна фирма. А също, че съдът я регистрира въз основа на учредителен акт. За държавните фирми ролята на такъв играе решение на Министерския съвет.- Но Булгарлизинг е дружествена фирма. А какво е необходимо на дружествените фирми да се регистрират в съда? Учредителен договор.В случая с Булгарлизинг обаче става въпрос за преобразуването на държавно стопанско дружество в акционерна фирма.- Ама ето вие пак не сте в час. Вие наистина не четете. Решение на Министерския съвет се изисква за държавни предприятия. Вие от мен интервю ли искате? Кажете какво искате от мен? Аз имам журналист вкъщи и знам какво значи да се дава интервю. Мисля, че живея 10 години с не по-малко скандален журналист. Или четете, или недейте! За държавни фирми се иска решение на Министерския съвет, за дружествени фирми... Ето го решението на съда - ние сме дружествена фирма с ограничена отговорност. Или искате да четете, каквото ви давам, или вие ще ми говорите, каквото вие си знаете. Каквото сте писали... Научни институти, отделни организации, Общински народен съвет Лом... това държавни фирми ли са? АПК Кулата - каква държавна фирма е? Общинска фирма Електрон -Козлодуй... Голяма част от хората не са в час. Аз съм имал проверка на Икономическа полиция именно по делото, предизвикано от Александър Божков. От А до Я всичко е проверено по времето на три правителства за целия този промеждутък от време, за който вие пишете, за да установят накрая, че няма данни за извършено престъпление. Ето ще ви дам и цялото становище на проф. Герджиков (този човек трябва да го уважавате), в което той казва, че в членствени правоотношения с Булгарлизинг АД се намират само еднолични държавни търговски дружества, но не и държавата. Ето защо Булгарлизинг не е дружество с държавно участие. И още нещо е написал, че участието на търговски дружества с държавно участие в Булгарлизинг не може да се отъждествява с участие на държавата в дружеството. В членствено правоотношение с Булгарлизинг АД не е държавата, а неговите акционери, били те и дружества с държавно участие.Това становище на проф. Огнян Герджиков откога е?- От 2 август 1995 г. и обхваща периода от създаването на Булгарлизинг до тази дата.В светлината на това становище как ще коментирате решенията на Пловдивския апелативен съд от 2000 г. и на Върховния касационен съд от 2001 г., в които се казва, че от представените писмени доказателства не може да се установи правоприемство между стопанското дружество, акционерната фирма и акционерното дружество Булгарлизинг? - Сега ще ви кажа етично всичко, ако сте готова да ме слушате. Преди чудноватото решение на Пловдивския апелативен съд има едно друго решение на един министър-председател - Филип Димитров, на когото се искаше вот на доверие. И взеха, че го свалиха. Но предишния ден той реши да преобразува 50-60 фирми. Ние написахме едно писмо до председателя на фирменото отделение на Софийския градски съд, че Булгарлизинг никога не е било държавно дружество. Тогава съдът реши, че не уважава искането за вписване на промени в съвета на директорите. Тук е написано защо аз не мога да бъда сменен в ръководството на Булгарлизинг от МС. Защото той не ме е създал. Нека да се върнем на решенията по делото Булконс и делото Финтекс... - Пловдивският апелативен съдия Здравко Киров на 31 януари 2000 г. иска да каже, че няма правоприемство поради същия факт, че сме създадени от Министерския съвет и той трябвало да ни промени устава. Ето го решението. Вижте, аз знам що за човек е, имал съм много дела, и е извън моята компетентност да дискутирам с него. През 2000 г. имаше двуинстанционно производство, нямахме право да обжалваме във Върховния касационен съд. Затова използвахме други форми по други дела, защото аз водя много дела. Тогава дойде решението на Великотърновския апелативен съд от 7 декември 2000 г., в което се казва, че съгласието на МС не е задължителен и необходим елемент за проеобразуването на Булгарлизинг. Върховният касационен съд потвърди това тълкуване. Всяко правителство е искало да заграби апетитната баница. Но то става по законен път. Не става, както го измисли Филип Димитров.Е, тогава искам да ви попитам, както една друга журналистка, как оцеляхте, г-н Тадаръков?- Първо, като нагласа и философия аз съм професионалист. Играя на ръба, винаги оцелявам и винаги се боря. Няма при мен компромати, подкупи и партийни и други участия.Може ли все пак да погледна решението на Софийския градски съд, с което стопанско дружество Булгарлизинг е било регистрирано във фирменото отделение?- То е някъде в съда. Въз основа на него съм регистрирал всички промени. Ако е бил в Държавния архив, значи Великотърновският апелативен съд е проверил и е взел съответното решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във