Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕСЕТ ГОДИНИ ПРИВАТИЗАЦИЯ - ДЕСЕТ ГОДИНИ ЦИРК НА ГОЛО

Един тъжен рожден ден бе отбелязан в навечерието на най-светлия православен празник Възкресение Христово. Българската приватизация, която така и не дочака своя Великден, навърши десет години. Този светъл юбилей обаче бе помрачен от горчивия подарък, поднесен от парламентарната подкомисия за следприватизационен контрол. Направената от нея рекапитулация на резултатите от раздържавителния процес в периода 1992-2001 г. разбуни духовете в цялата политическа палитра. Може би защото изнесената фактология заключва великия процес в лаконичната фраза десет години приватизация - десет години цирк, ама на голо. Докладът Ламбовски, в който бяха анализирани по-подробно само 14 конкретни сделки, плюс неуспешния опит от 1997 г. за приватизацията на БТК, получи оценка слаб и бе пратен за доработка. Както научи в. БАНКЕРЪ, в момента експертите на подкомисията, амбицирани от отправената им критика, изчисляват стойността на държавните активи, заварени през сакралната 1990 година. Оценката на тази някогашна всенародна собственост се очертавала в границите на 20-30 млрд. щ. долара. А как е изтъргувана тя, сочат отчетите на Агенцията за приватизация. Според тях общият размер на реалните постъпления от продажбата на държавни предприятия за времето от 1 януари 1993 до 31 декември 2001 г. възлиза едва на 3 4877 724 000 лв., от които само 1 752 498 000 лв. са в парични средства. Общият обем на чуждестранните инвестиции са изчислени на 4.330 млрд. щ. долара, като 1.448 млрд. щ. долара от тях, или 33%, са постъпили от приватизация. Останалите 2.882 млрд. щ. долара представляват инвестиции в нови предприятия и в предприятия с чуждестранно участие. През изминалите осем години начислените неустойки по приватизационни договори с чуждестранни купувачи са в размер на 20 253 560 лв. и 42 807 186 щ. долара. До момента от тези суми обаче в хазната са платени само 96 702 лева. От 1993 до 2001 г. са сключени 1435 РМД-сделки, които съставляват 30.7% от всички приватизационни сделки за периода. Бедата е, че в общата сума на приватизираните активи преференциалните сделки са донесли скромния приход от 49 млн. лв., или едва 8% от стойността на всички раздържавени активи.Заслуга за тази тъжна статистика имат новите, но некоректни собственици на десетки предприятия. За неизпълнение на програмата за трудова заетост през 2000 г. са санкционирани 11 дружества. Сред тях за Мраз АД - София, Елените - Несебър, Химко - Враца, и Интерхотел Сандански. За неизпълнение на инвестиционната си програма пък са глобени 21 предприятия като КОЦМ - София, Арсенал - Казанлък, Чугунолеене - Ихтиман, Верила, Балкан, Елаците-мед и Плама - Плевен. Доста по-скромна е групата на наказаните дружества заради неизпълнение на задълженията си към кредиторите - Плама - Плевен, Трема - Трявна, и Мусала - Самоков. Пред фалит са изправени в момента девет дружества купувачи на държавна собственост, към които са предприети действия за откриване на процедура по несъстоятелност. Показателно е, че това са все РМД-та: Фазан - 96 ООД, придобило 25% от капитала на русенския Фазан, Динамик трейд АД, купувач на 75% от капитала на ЗАГ - Динамик - София, Кабиле ЛБ(?)- 98 АД, собственик на 23% от капитала на Кабиле ЛБ - Ямбол, Кирил и Методий 2000, купувач на 74% от акциите на Кирил и Методий ЕООД - Елена, Монтана - текстил АД, придобило 26.4% от Монтана ЕАД , Руно АД - Габрово, купувач на 65% от капитала на Руно-Г ЕООД - Габрово, Добрич - 98 АД, собственик на 78% от обувния завод Добрич, Ветпром - 96, притежател на 51% от Ветпром АД - Радомир, и Винпром Лясковец 1934%, купувач на 78% от акциите на Винпром ЕАД - Лясковец. Катастрофата на тези дружества съвсем не е случайна и внезапна. Радомирското предприятие за производство на фармацевтични, козметични и ветеринарни продукти например е приватизирано още през 1997 година. Въпреки че за завода е имало авторитетен чуждестранен инвеститор - австрийска фирма, дългогодишен партньор на Ветпром, за негов купувач е избрано РМД-то Ветпром 96. Придобивката си то получава срещу 6.15 млн. щ. долара с петгодишно разсрочено плащане. Забележителното е, че освен преведените в деня на подписването на сделката 984 хил. щ. долара, досега купувачът не е издължил нито цент. Впечатляващо е и търпението на АП към неизправния инвеститор - агенцията благосклонно сключва с него поредица анекси за отлагане и разсрочване на плащанията - при това без да начислява дължимите лихви. Безхаберно е съзерцавала агенцията и потъването на добричкия обувен завод, приватизиран през 1998 г. от дружеството Добрич 98, представлявано от Бойко Христов Ценов. От 2000 г. предприятието е в процедура по несъстоятелност, а през този месец при срещата си с неговия синдик експертите на парламентарната подкомисия са научили, че дейността на завода е спряна и вземанията на кредиторите му в размер на 7 млн. лв. надхвърлят балансовата стойност на активите на банкрутиралото предприятие. Едва сега АП е предприела действия за прекратяване на договора със злополучния РМД-купувач Добрич 98. Все още такава опасност обаче не грози мажоритарния собственик на софийския завод ЗАГ-Динамик за производство на автомобилни гуми. За срок от десет години това РМД е трябвало да издължи на АП 4.3 млн. щ. долара и в срок от пет години да инвестира в завода 1.3 млн. щ. долара. За неизпълнение на инвестиционната си програма за 1999 г. купувачът е санкциониран с 200 хил. щ. долара и с още 1.5 млн. лв. за неизпълнение на ангажиментите си по отношение на обещаната трудова заетост През 2000 г. отново са му начислени неустойки - 128 411 щ. долара за издънка на инвестиционната програма и 681 156 лв. за провала на програмата за трудова заетост. Санкциите имат смисъл, ако се плащат, но както в много други, така и в този случай неустойките остават само на хартия.Авторите на доклада Ламбовски не са открили водомера, заключавайки, че след десет години приватизация страната разполага предимно с почти неработещи предприятия и фирми и с непрекъснато увеличаващи се задължения и необслужвани банкови кредити. А стратегически сектори на икономиката като електроника, машиностроене и тежка химия на практика са просто заличени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във