Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕПУТАТИТЕ СКОЧИХА СРЕЩУ НОВИ ДАНЪЧНИ ПРОМЕНИ

Председателят на бюджетната комисия Иван Искров и неговите заместници от опозицията - Муравей Радев и Георги Пирински, като един се изправиха срещу ключовите текстове от проекта за промени в Данъчно-процесуалния кодекс (ДПК). Критиките им при първото му четене в комисията бяха активно подкрепени от депутата от НДСВ Нина Чилова, както и от двамата експерти - Ангел Савов и Валери Борисов.Най-сериозно недоволство предизвика една дребна промяна на чл.68, която допуска главният данъчен директор да удължава срока за извършване на данъчна ревизия. Този срок бе бурно дискутиран преди по-малко от година. Тогава се реши, че ревизиите трябва да приключват за три месеца и ако това е недостатъчно - да бъдат удължавани с още един месец. Ново продължаване е възможно само в изключителни случаи, и то след разпореждане на министъра на финансите. Сега финансовото министерство предлага министърът изобщо да не се занимава с подобни разрешения, а главният данъчен директор да удължава проверката с толкова време, колкото сметне за необходимо.Това предложение изобщо няма да бъде разглеждано от бюджетната комисия, бе категоричен Иван Искров. Той беше възмутен, тъй като не за първи път хваща данъчната администрация в опит повторно да прокарва текст, който парламентът веднъж е отхвърлил. В края на миналата година финансовото ведомство отново предложи въвеждането на глоба за забавено внасяне на ДДС, макар че този въпрос бе решен година по-рано. Заради тази практика изпратих протестно писмо на финансовия министър, заяви Искров.Другият спорен момент бе свързан с една смешна добавка в чл.25 на ДПК, уреждащ четирите основни задължения на данъкоплатците. Добавката предвижда при превозването на стоки данъкоплатецът да ги придружава и освен това да носи документ, доказващ собствеността им. Когато пък не става дума за превоз, се изисква той да доказва собствеността на стоките в срок, определен от данъчните. Както обаче подчерта Валери Борисов, в гражданското право е възприето, че собственик на движимите вещи е този, който ги владее до доказване на противното. Немалко възражения предизвика и процедурата за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, която се добавя като нов раздел в кодекса. Тъй като са международни договори, те имат предимство пред българските данъчни закони. До 2000 г. действаше Наредба 5 на Министерството на финансите, която описваше процедурите за прилагането им, но тя бе отменена от Върховния административен съд - именно защото противоречеше на международните договори. Сега финансовото ведомство реши да запълни празнината, предлагайки ред, чиито дефекти са подобни на отхвърлената наредба. Като бивш финансов министър Муравей Радев със сигурност си спомня решението на ВАС и неслучайно пръв атакува намерението. Според него, правителството се е увлякло, като е предвидило данъкът да се събира при плащане на дохода на чужденците, пък после те да поискат сумата да им се върне, и то по сметка в българска банка. Валери Борисов допълни, че повечето спогодби за избягване на двойното данъчно облагане имат пряко действие и не е необходимо да се приемат вътрешни правила за прилагането им. Георги Пирински пък директно заяви, че това, което кабинетът иска, е отрицание на избягването на двойното облагане. Нина Чилова откри още недостатъци в текста, а разкритикува и промените, насочени към подобряване на принудителното събиране на публични вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във