Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕПУТАТИ ВКАРВАТ БТК НАСИЛА НА БОРСАТА?

Обсъжда се революционна промяна в Закона за приватизацията. Според нея дружествата, за които е определено да се продават на борсата, автоматично ще стават публични. Това съобщи изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Апостол Апостолов на пресконференция на 25 февруари. Той самият обаче не бе убеден, че предложението ще бъде прието. Ако то все пак бъде прокарано, държавните дялове от дружества като ДЗИ и БТК например могат да бъдат регистрирани на фондовата борса въпреки волята на мажоритарния им акционер. Двете компании са включени в т.нар. пул-мечта и по 20% от капитала им трябваше да бъдат пуснати на Българска фондова борса срещу компенсаторки. Но през август 2002 г. стана ясно, че Емил Кюлев, който купи чрез Контракт-София ООД 80% от държавния застраховател, няма намерение да регистрира ДЗИ на борсата. Правителството се надяваше да накара поне кандидат-купувача на БТК (Адвент интернешънъл) да поеме ангажимент за превръщането на компанията в публично дружество. Но неизвестно как това изискване е отпаднало от проектодоговора с кандидат-купувача. И колкото и да се напъва АП, няма да може да продаде остатъчния дял от БТК на борсата. В случай че поправката, предложена от Апостолов, се приеме, акциите на включените в списъка компании трябва да бъдат качени автоматично на борсата по силата на решението за определяне на метод на приватизацията им. В момента за приватизация през борсата са предвидени 60 дружества, но листата може да се допълва.Проектът за промени в приватизационния закон, който бе внесен от правителството миналия септември, претърпя доста корекции. В крайна сметка той бе гласуван на първо четене на 4 декември 2002-ра (обединен с още три проекта на депутати). Но впоследствие бе изпреварен от друг министерски проект - за приватизацията на 15 дружества, която ще бъде освободена от съдебен контрол.Апостолов се оплака, че само регистрацията на петте енергоремонтни дружества от пул Енергетика като публични компании е отнела три-четири седмици и още не е приключила. Според него тази работа може да се свърши за седмица, а упрекът му бе насочен както към Държавната комисия по ценните книжа, така и към самите предприятия и надзираващите ги министри. Макар че по-късно шефът на АП дипломатично уточни, че енергийният министър Милко Ковачев съдействал на процеса.По оценки на дилъри, ако пулът-мечта бъде изваден от фризера, той ще погълне поне една трета от наличните компенсаторки.Към момента в Централния депозитар са регистрирани реституционни книжа с номинална стойност 992.7 млн. лева. От тях като платежно средство са използвани 88.7 млн. лева: 71 млн. лв. за плащане на приватизационни сделки на борсата и 17.7 млн. лв. за други цели (покриване на лихви по ЗУНК, стари приватизационни сделки и търгове за земя). През шестте месеца, откакто компенсаторните записи и компенсационните бонове се търгуват на борсата, са сключени сделки за 400 млн. лв. (по номинал) при средна цена 24 процента. Около 170 млн. лв. от тях са купени от банки и инвестиционни посредници, а по-голямата част от 230 млн. лв. е отишла у фирми и граждани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във