Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕЛОТО ЗА БУЛГАРТАБАК Е НА КРЪСТОПЪТ

Чух и двете страни и не искам да съм на мястото на този, който ще решава. Това признание изстреля по мобилния си телефон един от представителите на Тобако холдинг след приключването на съдебното заседание по казуса Булгартабак. На 3 октомври тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), ръководен от Стефка Стоева, даде ход на делото срещу решението на Агенцията за приватизация, с което за ексклузивен купувач на Булгартабак бе определен консорциумът между Тъбако кепитъл партнърс и Клар инис Б.В. (б.ред. - второто дружество бе преименувано по-късно на Бългериън Консюмър Продъктс). Никоя от страните не поиска отлагане и така най-късно до 3 ноември съдът ще вземе решениеТова означава, че теоретично все още има възможност сделката да приключи до 22 ноември, когато изтича срокът на валидност на офертите. Теоретично, защото ако съдиите отхвърлят жалбите, евентуално обжалване пред петчленен състав ще отнеме още около два месеца. Не е много ясно обаче и какво ще последва, ако ВАС отмени решението за избор на купувач. В такъв случай топката ще се върне в АП. И тя ще има две възможности: или да поднови процедурата, или направо да обяви за победител втория в класирането Тобако холдинг. Така че до 3 ноември, когато ще се произнесат магистратите, сделката за Булгартабак остава на кръстопът.Делото бе образувано след жалба и на тримата отхвърлени кандидати - Тобако холдинг, Метатабак и Росбулгартабак. Редом с юристките на Агенцията за приватизация в защита на взетото от нея решение пледираха и трима адвокати на ексклузивния купувач Тъбако кепитъл партнърс. Те определено направиха добра услуга на АП, чийто екип не успя да защити убедително позицията си. Стигна се дотам, че съдия Стоева прекъсна монотонната пледоария на юристките на агенцията, за да поиска конкретни доводи по основните обвинения. Вие, изглежда, сте си разделили защитата с Тъбако кепитъл партнърс, но искам да ви припомня, че защитавате държавния интерес, каза по този повод Стоева. Това предизвика лека паника и се наложи двама от членовете на конкурсната комисия към АП да притичат до адвокатската банка и да помагат с подсказване.Продължилото четири часа и половина съдебно заседание се превърна в открит урок по административно право, прекъсван от време на време от емоционалните включвания на Тодор Батков. Известният адвокат лично представляваше Метатабак. Основната роля по обжалването обаче пое юридическият консултант на Тобако холдинг Тодор Попов, чиято тясна специализация са приватизационните сделки. Представителят на Росбулгартабак Тихомир Трендафилов практически не взе участие в процеса, а поиска да представи писмени аргументи по-късно. За разлика от него, защитата на агенцията умори публиката с подробности. Така отговорността да формулира тезите на ответниците легна върху Георги Събев, представляващ Тъбако кепитъл партнърс.Както се и очакваше, още в началото адвокатите на Тъбако кепитъл партнърс поискаха две от жалбите - на Метатабак и Росбулгартабак, да бъдат отхвърлени. Според тях Метатабак не може да е страна по делото, тъй като неговата оферта е декласирана. Освен това консорциумът, подкрепян от Майкъл Чорни, не е обжалвал отстраняването си. От АП подкрепиха това твърдение, но също така признаха, че на Метатабак не е било връчено решението за декласиране, а само писмо от агенцията. Точно този факт направи най-силно впечатление на съдиите, които изрично отбелязаха, че във въпросното писмо дори не е бил посочен номерът на решението за отстраняване. Какво да обжалваме - това писмо беше повествователно в стил Братя Грим, коментира Тодор Батков. Представителите на Тъбако кепитъл партнърс бяха на мнение, че и жалбата на Росбулгартабак е недопустима, тъй като този участник оспорва цялата процедура. Става дума за цяла поредица от действия на Агенцията за приватизация, за чието обжалване сроковете вече са изтекли, обявиха те.Тази първа битка беше спечелена от претендентите. Съдът одобри аргумента на Батков, че Метатабак е участвал в процедурата и следователно има интерес от обжалването. Приета бе и жалбата на Росбулгартабак, независимо от факта, че втората й част, в която се обжалва цялата процедура, не съответства на правомощията на съда. Тази временна победа обаче още не е основание да се прогнозира крайният изход от делото.От последвалите разисквания се разбра, че магистратите вече имат становище за това, кои са съществените основания на жалбите. Съдия Стефка Стоева на няколко пъти настоя изслушването да се концентрира предимно върху обвиненията за забавено внасяне на депозита от страна на партньорите; доказателствата за финансовата обезпеченост на тяхната оферта; правото на Доминик Редфърн да представлява Дойче банк; обстоятелството, че четиримата адвокати от Джингов, Гугински, Кючуков и Величков, които засега държат акциите в Тъбако кепитъл партнърс, са изготвили правния анализ на Булгартабак преди три години и липсата на подобряване на офертите. По-слаб интерес предизвикаха другите съмнения около тази сделка - например за инвестициите, благодарение на които всъщност ексклузивният купувач спечели надпреварата.Сериозен спор се разгоря дали Тъбако кепитъл партнърс са се забавили с внасянето на депозита от 2.5 млн. евро. Според изискванията на АП, депозитът е трябвало да се внесе до 14 юни, като това се удостовери с представянето на документ пред конкурсната комисия за извършеното плащане. А ако до 21 юни банковата сметка на агенцията не е заверена с посочената сума, АП обезсилва сертификата за внасяне на депозита. От документите, представени по делото, излиза, че депозитът на Тъбако кепитъл е пристигнал по сметката в БНБ в 9 часа на 21 юни, като нареждането за плащане е било дадено от Дойче банк на същата дата. Адвокатите на ищците обаче изтъкнаха, че условието на Агенцията е било парите да са тръгнали най-късно на 14 юни. Най-големи разногласия възникнаха около участието на Дойче банк в сделката и правото на служителя й Доминик Редфърн да поема задължения от нейно име. В характерния си стил адвокат Батков обяви, че от самото начало се спекулира с призрака на германската банкакоято официално не е участвала в процедурата. Конкретният спор на практика бе за това дали някое от четирите писма от Дойче банк - Лондон до агенцията има характера на доказателство за финансовата обезпеченост на офертата. С тези писма, подписани от Доминик Редфърн, Дойче банк заявява, че е готова да изкупи Тъбако кепитъл партнърс. Но според ищците Редфърн е нямал право да представлява банката. За целта Батков представи справочник на Дойче банк, съдържащ правилата за представителство на кредитната институция и имената на хората, които имат право на подпис. Сред тях е и Редфърн, но той не можел да подписва сам. Адвокатите на партньорите възразиха с аргумента, че изискването за втори подпис се отнася само за плащания над 25 хил. евро, а и в случая не ставало дума за плащане, а за кореспонденция. Аз също искам да си кореспондираме, вместо да поемам задължения, коментира по този повод юридическият консултант на Тобако холдинг Тодор Попов. Юристите на агенцията пък добавиха към тезата на партньорите уникалния аргумент, че ведомството не се занимава с издания, особено пък на чужд език, а само със справки от БНБ. Искана ли е обаче справка от БНБ кой представлява Дойче банк, не стана ясно. Дискусията около правото на подпис на Доминик Редфърн измести другия аргумент, който използваха досега отхвърлените кандидати - а именно, че писмото от Дойче банк не съдържа ангажимент за плащане на обещаната цена и инвестиции (общо 184 млн. евро). Според Георги Събев, представляващ Тъбако кепитъл партнърс, когато става дума за оферти, не може да се иска поемане на безусловни задължения за финансиране. И в писмото, издадено на Метатабак от московската МДМ банк, също имало условия - например, че тя ще преведе парите, ако сделката не се обжалва. Австрийската пощенска банка, която е издала гаранционното писмо на Тобако холдинг, също не поема никакво правно задължение, твърди Събев. Неговото становище е, че не само прословутото писмо на Редфърн доказва съпричастността на Дойче банк към сделката. Трябвало да се имат предвид и предходният опит на финансовата институция с Балканфарма, както и посещенията на нейни представители при премиера. Последното накара Тодор Батков да подскочи и да обяви, че съдът работи с документи, а не с приказки за срещи по късни доби.Най-много време изяде така нареченият конфликт на интереси около изготвянето на правния анализ на Булгартабак Според чл. 24 от Закона за приватизация, лицата, които са изготвяли правния анализ, не могат да придобиват акции от приватизиращото се предприятие до една година след сключване на сделката. А четиримата адвокати, които държат акциите на Тъбако кепитъл партнърс, са автори и на правния анализ на Булгартабак. Макар и с чужда помощ, юристите на АП успяха да изложат официалната позиция на ведомството по този въпрос, изразена още преди месеци. Тя е, че нарушение няма, тъй като акциите още не са прехвърлени, а пък когато това стане, четиримата адвокати вече ще са продали дяловете си от Тъбако кепитъл партнърс на Дойче банк. От своя страна адвокатите на отхвърлените кандидати повториха, че изготвянето на правния анализ от Джингов, Гугински, Кючуков и Величков не само е формално нарушение на закона, но и създава предпоставки за неравнопоставеност. Останалите играчи са разполагали с по-малко време, за да направят проучванията си. По този повод Георги Събев каза, че правният анализ е изготвен преди три години и вече не бил актуален.Фактът, че не е поискано подобряване на офертите, най-вероятно няма да повлияе на изхода от делото. Защитниците на агенцията съумяха да обяснят, че след 22 юли, когато те бяха подадени, не са настъпили промени във финансовото състояние на Булгартабак.По-вяла бе дискусията и за друга нередност в офертата на Тъбако кепитъл партнърс, открита от представителите на Тобако холдинг. Тодор Попов смята, че не е спазено изискването купувачът да се ангажира с погасяването на задълженията на цигарения холдинг към бюджета и фонд Тютюн, без да поставя условия. А партньорите са поискали преди да платят тази сума, да се направи проверка на размера на дълговете, и то от международна одиторска компания. Както БАНКЕРЪ вече писа, тук има и друга въпросителна. Изискването на Агенцията за приватизация е купувачът да плати тези дългове преди прехвърлянето на акциите, и то така, че техният размер да намалее, а не дългът към държавата да се трансформира в дълг към новия собственик на предприятието. Това може да стане по два начина - чрез дарение (което не е сериозно) или чрез увеличение на капитала (но не и преди сделката). Така или иначе, според Попов, Тобако кепитъл не са изпълнили изискването да посочат механизма, по който ще стане погасяването на дълговете. Това не било направено и в уточненията към офертата. Георги Събев отбеляза, че с този казус се прави опит за заблуда на съда, тъй като партньорите заявили, че ще изплатят дълговете към бюджета за своя сметка. При което Тодор Попов пък контраатакува с констатацията, че дори и след уточненията шест от нередностите в офертата на Тъбако кепитъл партнърс не са отстранени. Което, по негово мнение, означава, че решението за избор на купувач не е мотивирано. Приватизационната агенция е приела, че ролята на мотиви играе докладът на конкурсната комисия, в който са посочени тези нередности. Но от правна гледна липсата на мотив е основание да се отмени решението на агенцията, подчерта Попов.Последната дума, разбира се, ще има съдът, но нова процедура за Булгартабак не бива да се изключва. Сигурно е, че ако магистратите върнат сделката на агенцията, тя няма да даде холдинга на класирания на второ място кандидат, а ще предпочете да започне всичко отначало. Този вариант като че ли няма да свари неподготвено и правителството. Една от грижите на финансовия министър Милен Велчев при срещата му с представители на Световната банка в края на миналата седмица бе да развърже предоставянето на заема ПАЛ от условието за продажба на Булгартабак. Става въпрос за отпускането на 450 млн. щ. долара в рамките на три години, но само след преминаването на холдинга в частни ръце.

Facebook logo
Бъдете с нас и във