Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕЛО ЗА 330 ХИЛ. ЛВ. ГРОЗИ АВТОМОБИЛНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

За 22 февруари тази година е насрочено поредното дело , което Комисията за защита на конкуренцията заведе срещу осем застрахователни дружества, членове на Националното бюро на автомобилните застрахователи (НББАЗ), защото са нарушили Закона за защита на конкуренцията. То е започнало още на 30 декември 2003 г. - научи в. БАНКЕРЪ. КЗК тогава наложи на автомобилните застрахователи солена глоба от общо 330 хил. лв. за това, че са се споразумели да продават застраховката при еднаква минимална цена. През 2004 г. са минали още две дела, на които застрахователите са дали отпор на комисията. Те се явявали поотделно, изложили своите аргументи, изисквали доказателства и счетоводни експертизи. Предстоящото дело ще обедини исковете срещу всичките 8 компании, както и защитата им, тъй като спорът е един и същ.Според застрахователите цените на застраховката не са еднакви поради факта, че компаниите работят в различни валути - в левове, в щатски долари, в евро и от курсовите разлики се формира различна цена.Все едно да осъдим Симеон Сакскобургготски, че в България има само едно правителство, а не повече, та да се конкурират. Искът във въпросното дело е безпредметен, защото цените на Зелена карта не се определят от българските застрахователи, те ги съгласуват с Европейското международно бюро на системата Зелена карта и това са минималните цени, по които се продава тази застраховка - обясни за БАНКЕРЪ Асен Христов,председател на надзорния съвет на ЗАД Евроинс. - В момента българското Национално бюро преговаря с европейските институции и определя политиката си в областта на цените, след което ще ги предостави на застрахователните компании, продаващи застраховката. На практика един единствен субект предлага Зелена карта и това е националното бюро, а ние, застрахователите, сме нещо като негови агенти. Повишаването на цената на Зелена карта от 55 на 77 евро не се дължи на факта, че членове на НББАЗ, продават застраховката вече 9 (впоследствие 11 - бел. ред.) дружества и това не може да е мотив - оспорват застрахователите. По-скоро санкцията е защото членовете на бюрото се споразумяха за единна тарифа на тази застраховка. Цените на Зелена карта са одобрени от КФН, а КЗК ни глобява, защото сме определяли минимални нива на тези цени - недоумява и Константин Велев, изпълнителен директор на ЗК Орел АД. - Санкциите за различните компании са различни в зависимост от премиите, които са събрали по Зелена карта. Това също е един неадекватен начин за определяне на глобите от страна на КЗК. Изглежда, застрахователите са добър източник на пари, та им налагат санкции - допълва Ивет Белева, главен юрисконсулт на ЗПД Витоша - В Закона за защита на конкуренцията е забранено да се продават стоки под тяхната себестойност. Затова компаниите поискаха и експертиза, която да установи каква е реалната цена на застраховката Зелена карта. Ако се установи, че е сегашната, в случай че я намалим, ще се получи, че продаваме полиците под себестойността. Което значи, че застрахователите пак нарушават закона. Проблемът е породен от факта, че Законът за застраховането не е адекватен на самата система Зелена карта. Той трябваше да даде една по-добра правна рамка на съществуването на бюрото. В момента в норматива се упоменава само, че застрахователите, които искат да продават такава застраховка, трябва да учредят бюро. Както е известно, това изискване беше изпълнено отдавна.От административния отдел на Комисията за защита на конкуренцията отказаха предварителен коментар по делото. А забавянето му с цяла година обясниха с необходимостта да се набират доказателства.КареПредисториятаНа 3 юни 2002 г. в столичен всекидневник е публикувана статия, в която се обясняват устройствените правила на новоучреденото Национално бюро Зелена карта. Запознавайки се с тях, КЗК се самосезира и в средата на 2002 г. образува дело.След проучване комисията установила, че на 1 април 2002 г. девет лицензирани за издаване на Зелена карта компании (ЗПАД Булстрад ,ЗПАД Алианц България, ДЗИ-Общо застраховане, ЗД Бул Инс, ЗПД Витоша, ЗД Евроинс, ЗК Орел и ЗК Юпитер и Хановер КООП - България) са сформирали Национално бюро на българските автомобилни застрахователи - дружество с нестопанска цел. (В момента полици предлагат и от ЗК Български имоти и ЗАД Армеец). Условие за членство в националното бюро е внасянето на гаранция от 600 хил. евро в специален гаранционен фонд срещу евентуална неплатежоспособност на застрахователя, издал застраховка Зелена карта.Дружествата,членове на НББАЗ, се договарят да поддържат уеднаквена минимална цена на полицата Зелена карта от 77 евро, приемат единна тарифа и максимална комисиона от 12 на сто. С тези си действия, констатира антимонополното ведомство, застрахователите на практика са премахнали изцяло конкуренцията помежду си. И допълва, че това представлява споразумение за фиксиране на цени, което подлежи на санкции по чл.9 от Закона за защита на конкуренцията.ЗПАД Булстрад е глобено със 100 хил. лв.; с 80 хил. лв. - ЗПАД Алианц България; с 50 000 лв. - ДЗИ-Общо застраховане; ЗД Бул Инс, ЗПД Витоша, ЗД Евроинс, ЗК Орел и ЗК Юпитер се разминали с по 20 хил. лв., тъй като според КЗК наложените глоби са съобразени с пазарния дял на дружествата. Деветият участник в бюрото по онова време Хановер КООП България не е санкциониран, тъй като все още не бил продал нито една полица Зелена карта. Становище по повдигнатото дело е било изискано от Комисията за финансов надзор. Тя е запозната с проблема, но не е предложила законодателното му решаване в текстовете на последните приети промени в Закона за застраховането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във