Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЦК НЕМА, ДЕЙСТВАЙТЕ

Левове на междубанковия паричен пазар има и те са достатъчни, за да удовлетворят нуждите на банковите ни институции. С държавните ценни книжа обаче нещата не стоят така - те липсват на пазара, а и са единствената алтернатива за влагане на парични средства за по-дълги срокове при минимален риск. ДЦК станаха дефицитна стока донякъде заради необходимостта търговските ни банки напълно да обезпечават привлечените бюджетни средства чрез блокиране на ДЦК в Централната банка. Това е и основната причина цената на петгодишните книжа да отскочи само за десетина дни с близо 3 лв. на 100 лв. номинална стойност. В средата на предишната седмица сметките на търговските банки в БНБ бяха натежали с над 450 млн. лева. Овърнайт депозитните сделки тогава се договаряха при около 0.7 процента на годишна база. След като юридическите лица издължиха поредните месечни данъчни вноски, чийто последен срок според Закона за Корпоративното и подоходно облагане е 15-о число от месеца, наличностите в системата олекнаха с близо 180 млн. лева. Те достигнаха до 270 млн. лв. в началото на сегашната работна седмица. Цената на еднодневните депозити на междубанковия паричен пазар се повиши, но не надскочи трайно 3-те процента, защото финансовите ни институции вече имат картбланш да прехвърлят с днешен вальор евро от сметки в чужбина по сметките си в БНБ, както и възможност да й ги продадат веднага по фиксинга и да се сдобият със свеж левов ресурс. В края на периода левовете се завърнаха и наличностите по сметки при БНБ частично се възстановиха, за да надскочат 300 млн. лева. Част от тях веднага бяха предложени на междубанковия пазар, в резултат на което лихвените нива се понижиха до 1.7 процента. За сравнение - за същия срок по депозитите си в щатски долари банките ни получават едва 1.2 процента, а по вложенията си в евро - 2.1 процента. Среднодневните обороти гравитираха около 70 млн. лв. - факт, който задно с понижаващите се лихви говори за един много добре балансиран паричен пазар. Едноседмичните периоди се търгуваха в широките граници от 3.5% в началото на седмицата до 2.5 процента в края й. През следващата седмица излиза падежът на държавните ценни книжа за 34 млн. лв., а както вече споменах, банковите ни институции изпитват глад за ДЦК. Ето защо в проведения на 16 юни аукион за обратно изкупуване на десетгодишни лихвоносни ценни книжа с номинал 20 млн. лв. участие взеха едва 4-ма първични дилъри, а подадените от тях поръчки бяха за едва 4.24 млн. лв. номинална стойност. Тяхното желание да се разделят с книжата при цена 114.32 лв. за 100 лв. номинал или при доход 5.55% не беше удовлетворено от министъра на финансите. Нека да отбележа, че в началото на месеца тези ценни книги се търгуваха при 106.32 лв., или при възвръщаемост от близо 6.6%, докато сега търговията с тях се върти около 5.85 процента. Натискът върху провеждания в понеделник (23 юни) аукцион за продажба на тримесечни държавни ценни книжа ще бъде голям - защото в момента има голямо търсене за тях, но и заради дохода, който носят. Не е на последно място възможността с тях да се обезпечават бюджетните средства. Освен това става дума за втория (последен в рамките на настоящия месец) аукцион, на който Министерството на финансите ще продава от тези книжа. Допълнителен стимул за закупуване на количества от тази емисия първичните ни дилъри получиха и с решението на Министерството на финансите да отмени всички търгове за продажба на едногодишни ДЦК, предвидени в емисионния календар до края на тази година. Те, както и тримесечните книжа, са безлихвени и доходът от тях се получава като отстъпка от номинала. Другото общо е, че вземайки предвид срочността им, те се вписват в инструментариума на паричния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във