Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЦИ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

НАМАЛЯВАНЕТО НА ПРЕКИТЕ НАЛОЗИ И ЕВЕНТУАЛНОТО ПАДАНЕ НА ДДС ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ПРИ СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ МУ ЦВЯТАко човек следи внимателно развоя на междупартийната данъчна конкуренция, непременно ще стигне до извода, че пред избори политиците заболяват от съвсем безсмислен ентусиазъм. Битката за по-ниски налози по традиция започва с грандиозни анонси и затихва без никакви последствия. С други думи, публичните дебати за подстригването на ставките минават под знака на партийното надцакване. Без изобщо да допринасят за т.нар. данъчна предвидимост, която всъщност е жизненоважна за гражданите и фирмите в България.Тези дни играта на обещания ескалира в тезата на финансовия министър Милен Велчев, според коготовремето на плоското облагане у нас вече приближаваБългария е близо до въвеждането на единен данък и това ще стане чрез постепенно редуциране на различните етажи в облагането, обяви Велчев. Естествено първият ни финансист не прояви никакви претенции за авторство върху тази идея, която е дежурен рефрен за икономистите от неправителствения сектор веч две години, да не говорим за челния опит на данъчните системи в държави като Русия, Словакия, Сърбия, Румъния и др.Всъщност, според коментарите на някои експерти, Велчев регистрира обективни тенденции в българската фискална действителност - тези тенденции ще станат факт, ако скалите в облагането на физическите лица станат само две и едновременно с това се върви към намаляване на корпоративния данък от сегашните 15 на 12.5% в началото на 2006 година. Отвъд това половинчато оплоскостяване обаче остава големият проблем със социалноосигурителната тежест от 42.7%, благодарение на която хазната прибира между 2 и 3 млрд. лв. годишно от работещите българи. Както и с 20-процентната ставка на ДДС, за чието намаляване се говори в бъдеще неопределено време. Според финансовия министър падането на данъка-убиец с 2 на сто е възможно, стига да се осъществят останалите данъчни реформи и в бюджета да бъдат подсигурени допълнително 400 млн. лв. приходи от други източници.Но неангажираните с властта икономисти съзряха доста противоречия в данъчните заявки, които НДСВ прокламира пред избирателите, и в онова, което в момента върши Министерството на финансите. Става дума заданъчната миниреволюцияготвена от екипа на Велчев, и приемането на новите данъчни закони, които трябва да станат факт до края на май. Формалният повод за изработването на новите нормативи е хармонизирането на данъчните регламенти у нас с европейското законодателство. Промените се налагат още заради откриването на Националната агенция за приходите и съставянето на бюджета за 2006 г., както и измененията в счетоводното законодателство. И с просто око може да се забележи, че обещанията и реалните действия се разминават съществено. Най-яркият пример е облагането на доходите на физическите лица. Предизборно жълтите обещаха, че скалата в ЗОДФЛ ще бъде двустепенна. Но в проекта, който лансира финансовото ведомство, степените са четири. В качеството си на действащ министър Велчев предлага ставките по всички етажи да паднат с 2 на сто. Изчисленията на опонентите му обаче сочат, че при това положение ефективно намаляване на данъчната тежест за гражданите няма да има. Причината е, че годишната инфлация на практика изяжда ефекта от занижените ставки.Намалението за 2006 г. ще е по-малко от това, което бе вече направено за 2005 г., твърдят от анализаторското звено Industry watch. След като за всички доходни групи намалението е около 2%, логично най-много намаляват данъците за хората с по-ниски доходи. А за тези с доходи от 600 до 2000 лв. ефективното облагане ще бъде между 15 и 20%, докато за 2005 г. диапазонът е 16-22 процента. Според икономистите от Industry watch при това положение идеята за плоски налози е донякъде изпълнена - различна е единствено ставката от 8%, с която ще се облагат доходите от 140 до 160 лева. Докато останалите три ставки (18, 20 и 22%) са много близки и на практика премахват прогресията за допълнителните доходи над 160 лева. По отношение накорпоративния данък промените са положителникоментират неправителствените финансисти. В пакета на МФ се предвижда данъкът върху печалбата да падне до 12.5%, а данъците върху разходите - до 16 на сто. В същото време данъците върху дивидентите, удържани при източника, остават 15% за местни лица и 7% за чуждестранни. По този начин ефективното облагане на доходите за местните лица ще бъде 25.6% (при 27.8% тази година), а за чуждестранните - 18.6% (21% в момента).По-ниските ставки би трябвало да улеснят местните и чуждестранните инвеститори да стимулират предприемачеството и спестяванията и следователно икономическия растеж. Според експертите от Института за пазарна икономика обаче има потенциал и за още по-голямо намаляване на корпоративния данък - до 10% и дори по-ниско.Иначе като цяло разчетите сочат, че заради новите, намалени ставки по преките данъци приходите на хазната ще намалеят приблизително с 2% и ще спестят на данъкоплатците около 340-370 млн. лева. Не толкова безоблачно бъдеще предстои в областта на косвените налози. Перспективата е акцизите върху стоките да се покачат драстично заради необходимостта да достигнат минималните задължителни ставки на ЕС. От друга страна, намаляването на ДДС с коментираните 2% все още е само предположение. Но пък ако стане факт, ще се постигнат икономически ефекти, които значително надхвърлят ползите от намаляването на преките данъци.Засега проектът на МФ предвижда ставката по ДДС да остане 20% през 2006 г.и да бъде намалена до 18% от 1 януари 2007 година. При представянето на данъчните промени Милен Велчев за пореден път отхвърли възможността за въвеждане на диференцирани ставки за някои стоки с обществено значение. Извинението отново беше Европа, която в неопределен момент в бъдещето щяла да принуди отделните държави да унифицират ставките за всички стоки и услуги. Министърът обаче спести деликатната подробност, че европейското изискване е ДДС да е не по-малко от 15 процента. За сметка на евентуалното намаление на ДДС правителствените финансисти предвиждат куп нововъведения, които ще натоварят определени групи данъкоплатци и респективно - крайния потребител на техните стоки. Примерно с ДДС ще се облагат адвокатските услуги, за които досега този данък не се прилагаше.С влизането ни в ЕС ДДС ще се плаща и при продажбите на билети за спортни състезания, ще се облага и рентата, което земеделските кооперации дължат на своите членове. ДДС ще се начислява дори върху учебниците, предвижда проектът.Верни на принципа с едната ръка даваме, с другата - взимаме, подопечните на финансовия министър са предвидили да отпадне възможността инвалидите да внасят коли, без да плащат ДДС. Аргументът е, че в момента това облекчение често се използва за избягване на данъци, като инвалидите са само фиктивни купувачи. Занапред те ще плащат ДДС и при покупка на нови автомобили. За сметка на това обаче от 2007 г. вносът на стари возила от страните членки на ЕС ще бъде освободен от ДДС. Реалният размер на ДДС от 7% за туристическите услуги за чужденци ще се запази до датата на членството ни в ЕС. След това туристите от общността ще плащат налога в пълен размер, както го правят българите.Очевидно е, че правителствените финансисти владеят до съвършенство умението да боравят с евроаргументи, евроизисквания и европравила, когато променят философията на българското облагане. И... когато просто водят предизборни битки с щедри обещания. Но поне едно е ясно - всяко следващо правителство ще трябва да съобразява действията си с порядките в ЕС. И всеки бъдещ кабинет неизбежно ще намалява налозите - така, както правят политиците от единното европейско семейство. Акценти от предизборната платформа на НДСВ* Намаление на осигурителните вноски от над 42% до около 37-39 процента.* Насочване на по-голяма част от пенсионните вноски към частен пенсионен фонд - от сегашните 3 на 10 процента. Дефицитите на пенсионната система се покриват със специален фонд, създаден с пари от приватизация, еврофондове и др.* Разпределение на осигуровките между работодател и работник в отношение 50:50.* Намаление на данъка върху доходите - сегашните ставки от 10, 20, 22 и 24% да се заменят от две ставки - 9 и 19 процента.* Запазване на Валутния борд.* Строеж на АЕЦ Белене.* Подобряване на бизнес средата чрез реформа на търговската регистрация, въвеждане на частното изпълнение и обслужването на едно гише.* Подобряване на инфраструктурата - пътища, жп мрежи, газификация, ИНТЕРНЕТ.* По-високи обезщетения за жени, излизащи в отпуск по майчинство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във