Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИТЕ СЛУЖБИ ОТКРИХА КУТИИТЕ

През 2005-а е възможно гражданите и фирмите да подадат данъчните си декларации и да платят налозите си, без изобщо да се срещат с бирниците, похвалиха се експерти от Главна данъчна дирекция (ГДД). За да се избегне прекият контакт с чиновниците и висенето по опашки, в данъчните служби ще има специални кутии за подаване на декларации за данък общ доход, а входящият номер ще се получава с писма. Другият вариант е по пощата. Услугата струва под 50 ст. и е по-евтина от подаването на книжата с обратна разписка. До 31 януари декларации могат да се подават и по ИНТЕРНЕТ, но само с електронен подпис, чиято цена не пада под 100 лева. Разбира се, остава и вариантът с гишетата в данъчните служби. Начините за плащане, без да се посещава данъчната служба, пък са с пощенски запис, по банков път или по ИНТЕРНЕТ. Ако това стане до края на януари, се ползва отстъпка от 5 процента.Застрахователи, бюджетни предприятия и търговски дружества ще подават различни годишни данъчни декларации, с които декларират печалбата си. Вместо 7% данък върху премийния приход застрахователите вече ще се облагат по Закона за корпоративното подоходно облагане. В декларациите си всички дружества ще трябва да попълнят в отделна графа дали са прилагали националните и международните счетоводни стандарти при изготвянето на годишния си финансов отчет. От едноличните търговци ще се искат справки за амортизационните отчисления на активи и облекчения, ако са правили дарения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във