Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИТЕ ЩЕ КОНФИСКУВАТ ПРЕСТЪПНОТО ИМАНЕ

Данъчните власти, а не специална агенция към министъра на финансите ще завеждат искове пред съда за конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност. За тази последна новост в законопроекта, разработен от МВР, съобщи в четвъртък (19 февруари) финансовият министър Милен Велчев. Обсъждането на бъдещия нормативен акт отпада от дневния ред на Министерския съвет за втора поредна седмица. Формалната причина този път бе отсъствието от страната на министъра на вътрешните работи Георги Петканов. Първото отлагане в средата на февруари пък бе заради посещението на Милен Велчев в Брюксел.В първоначалния вариант на законопроекта се предвиждаше Агенцията за конфискация на имуществото от престъпна дейност да извършва проверки и да събира доказателства за произхода и местонахождението на подлежащите на национализация вещи. Ако тези функции бъдат поети от данъчните, то занапред те ще могат да изискват от лицата, срещу които има образувано производство по конфискация, справки за притежаваните от тях и семействата им недвижими имоти, парични влогове, ценни книжа и други активи. Данъчните ще изискват също така списък на сметките на заподозрените в наши и чуждестранни банки, както и доказателства за произхода на средствата, с които е придобито имуществото. Подобни мерки ще се прилагат само спрямо граждани, които притежават имущество със значителна стойност (повече от 30 хил. лв.) и срещу които прокуратурата е започнала наказателно преследване за престъпления като тероризъм, наркотрафик, контрабанда, пране на пари, данъчни измами, трафик на хора, незаконен хазарт и др.Агенцията (или данъчните, ако те бъдат натоварени с тази функция) ще искат от съда запор или възбрана на имуществото, което предстои да бъде конфискувано. Доказателствата, събрани за придобито по престъпен начин имане, ще се внасят в съответния окръжен съд, който ще има решаващата дума дали то да бъде отнето, или не.Според юристи обаче, каквито и процедури да бъдат разписани в бъдещия закон, ако отнемането на престъпното имущество не става след влязла в сила осъдителна присъда, това ще противоречи на един от основните принципи на правото - презумпцията за невинност до доказване на противното.

Facebook logo
Бъдете с нас и във