Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ КОНКУРИРАТ НАРКОБИЗНЕСА

Васил Киров - директор на Агенция Бюро за финансово разузнаване, пред вестник БАНКЕРЪГ-н Киров, в доклада ви за състоянието на Агенция Бюро за финансово разузнаване, макар и с едно твърде общо изречение, е направена тревожната констатация за нарушени връзки между Бюрото и Националната служба за борба с организираната престъпност. Означава ли това, че ръководената от вас структура не поддържа взаимоотношения с НСБОП?- НСБОП е структурата, която се занимава предимно с полицейското разследване на операции по изпирането на пари. През последната година ние практически не си взаимодействахме с тази институция на МВР. Оттук е и изводът за нарушеното взаимодействие и координация между нашите две институции. Резултатът от това е недостатъчната ефективност на мерките, които прилагаме срещу изпирането на пари. Бюрото и НСБОП са част от една система и нейното успешно функциониране е свързано с едно много тясно и бързо взаимодействие между институциите, които са включени в нея.Обяснете какви са причините за липсата на подобно взаимодействие?- Основните причини са две - субективна и обективна. Първата е свързана с нарушаване на взаимодействието заради неизяснената представа на ръководството на Бюрото за механизма на противодействие на изпирането на пари и на функцията, която следва да играе НСБОП в този процес. Втората причина са законодателните промени, които нарушиха съществуващата дотогава възможност за предоставяне на информация на полицейските служби. Става въпрос за промените, направени през декември 2000 г. на Закона за мерките срещу изпирането на пари, които канализираха потока на информация от Бюрото към прокуратурата. Законът за мерките срещу изпиране на пари я превърна в единствен посредник между нас и полицията. Всъщност субективните причини за нарушаване на връзката между Бюрото и НСБОП доведоха до законодателните промени през декември 2000 г., тъй като ръководството на Бюрото явно нямаше представа за спецификата на дейността на НСБОП. Дали разрушаването на контактите между Бюрото и НСБОП е направено, за да се монополизира информацията за определени лица и чрез нея те да бъдат контролирани?- Не е изключено и това да е било един от мотивите за нарушаването на това взаимодействие. За да твърдя подобни неща обаче, би следвало да имам някакви данни в тази насока, а аз не разполагам с такива. Бих могъл обаче чисто хипотетично да допусна такава теза. Защото в доклада, макар и в кавички, пише за заиграване със службите на МВР, което се е провалило. Някакъв конкретен случай ли имате предвид?- Не случай, а случаи, които взаимносвързани дават маниер на поведение. Например правени са изказвания от рода, че не може да се работи със службата X, защото от службата изтича информация към престъпните среди, затова хайде да работим със службата Y. По-късно се заявява, че и със службата Y нещата не вървят и отново се отива при службата X, като се казва на шефовете й, че ще работим с тях, защото хората от Y били непочтени. Когато подобни неща се казват на ръководствата на двете служби, с тях се прави заиграване. Естествено е, че в такива случаи работата няма да върви.Кои са най-често прилаганите у нас схеми за изпиране на пари?- Много популярни са сделките, при които се използват фантомни компании или офшорни фирми, на които се превеждат пари през български банки, депозирани преди това в тях като пари в брой. Операцията се извършва по следния начин. Средствата се внасят в брой по сметката на фантомна компания в българска банка. След това тази компания дава нареждане парите да се преведат в полза на офшорна фирма. По-късно те се прехвърлят от сметка в сметка в офшорни банки и накрая се връщат у нас под формата на инвестиции.Постъпвали ли са при вас сигнали за изпиране на пари чрез големи приватизационни сделки?- Имаме такива сигнали. Един от тях е за сделка в размер на 30 млн. щ. долара, но повече подробности не мога да ви дам.Излиза, че генерал Бойко Борисов е прав, като казва, че участниците в търговете и конкурсите за концесии, за обществени поръчки и за приватизационни сделки трябва да минават предварително през НСБОП за проучване?- Може би има основание за подобни твърдения, защото съществуват всякакви капитали, които се инвестират в приватизацията. Този процес обаче се наблюдава не само в нашата, но и в други икономики, където се продават държавни фирми. Имайте предвид, че истинският проблем в подобни случаи се появява тогава, когато престъпният капитал, инвестиран в една такава приватизационна сделка, продължава престъпния си маниер. Например, ако новият собственик започне да изсмуква приватизираната фирма, унищожава я, изтегля целия капитал, който е инвестирал, плюс онова, което е закупил от държавата. Това всъщност е опасното поведение.Затова аз винаги съм бил против идеята икономиката да се отвори за пари с неясен произход. Защото капиталът, който е придобит по престъпен начин, обикновено се управлява по криминален маниер, независимо дали е препран или не е.Няма ли изключения?- Сигурно има. Но поне досега аз съм се сблъсквал само със случаи, в които натрупаният по престъпен начин капитал продължава криминалното си поведение дори след като е инвестиран в легални дейности.Според вас за кои незаконни капитали у нас се правят най-силни напъни за легализиране. За парите, натрупани от данъчни измами, или от наркотрафик например?- Опитите за изпиране на капитали, натрупани от източване на ДДС, според мен се конкурират с тези, които са от търговия с наркотици. Това е впечатляващото. Защото, по принцип, най-много пари се акумулират от наркотиците, а не от данъчните измами.Как си обяснявате този феномен?- Той показва, че има много несъвършенства в данъчната ни система. Няма друго обяснение, но не е моя работа да коментирам тези недостатъци.Може ли на базата на получените сигнали да се локализират отделни престъпни групи, които се занимават главно с изпирането на пари?- Разбира се, че може и ние вече сме засекли подобни групи.Хората в тях известни ли са на българското общество?- Част от тях да.А имат ли сериозен легален бизнес в България?- Да, може да се каже, че имат и сериозен легален бизнес под прикритието, на който се осъществяват нелегалните и несъвсем легалните дейности. Всъщност именно тези незаконни операции крепят легалния бизнес на хората и групите, за които говорим.В следствието и в прокуратурата се оплакват, че доказването на престъпления за пране на пари са много сложна работа. Кои са според вас са причините за това?- Това е вярно и всеки един юрист ще ви го каже. Причината е, че прането на пари е много усложнена престъпна дейност. Освен това при доказването на пране на пари става въпрос за свързването на две престъпни деяния. Първо обвиняемият трябва да бъде осъден например за измама, а едва след това да бъде съден за препирането на пари, които, забележете, са придобити точно чрез измамата, за която е получил присъда. Доказването на подобна взаимовръзка е доста трудна работа.Могат ли да се направят някакви законодателни промени, които да улеснят доказването на тези престъпления?- В момента се подготвят няколко законодателни промени в тази област. Целта им е да улеснят доказването на връзката между първоначалното престъпление и изпирането на пари. Възможно е да се въведе наказание за изпиране на пари по непредпазливост. В Германия например едно лице може да бъде осъдено за подобно деяние, докато при нас трябва да се докаже, че изпирането на пари е направено умишлено. За юристите разликата е много важна, защото умисълът се доказва много трудно, особено при подобни деяния. Около освобождаването на вашия предшественик Николай Иванов се вдигна много шум. Той се оплака, че е бил брутално изхвърлен от сградата на Бюрото за финансово разузнаване. Какво всъщност се случи тогава?- Всъщност тогава бяха прекратени взаимоотношенията с него като ръководител на Агенцията Бюро за финансово разузнаване. Той обаче продължи да упражнява тези функции и се наложи физическа намеса за отстраняването му.Вярно ли е, че полицията е влязла със сила в офиса на Бюрото и дори електрозахранването е било прекъснато?- Влизане със сила не е имало, просто полицията покани Иванов да напусне офиса, в който повече нямаше работа, и да прекрати осъществяването на служебни функции - без да е служебно лице. В Наказателния кодекс има престъпен състав за хора, които са уволнени и продължават да осъществяват функциите, от които са отстранени. Не забравяйте, че ние сме специална служба и не можем да допуснем лице, на което му е връчена заповед за уволнение, да продължава да изпраща факсове, сигнали и да върши какво ли още не.Докладът за работата на Бюрото, който е изготвен на 11 март 2002 г. и бе публикуван наскоро, звучи като упрек към вашия предшественик. Каква е личната ви оценка за неговата работа?- Това, което мога да кажа, е, че докладът е обективен. Той отразява факти! Интерпретацията им е работа на други хора, включително и ваша.За работата на Иванов не мога да дам оценка. Това може да направи само министърът на финансите, който му е бил пряк ръководител. Аз обаче, като човек, който в момента заемам длъжността на шеф на агенцията, мога да дам оценка за нейната работа и тя е не задоволителна.Самият факт, че от 558 преписки 114 отлежават над две години, е достатъчно показателен. Ако бяха изпратени към прокуратурата, може би правоохранителните органи щяха да проследят повече съмнителни операции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във