Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИЯТ ШЕФ ОГЛАВИ ОФИЦИАЛНО И АГЕНЦИЯТА ПО ПРИХОДИТЕ

Главният данъчен директор във финансовото ведомство Николай Попов вече е официално и изпълнителен директор на Агенцията по приходите. Агенцията, която трябва да заработи от началото на 2004 г., е специализиран орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични държавни вземания. Дотогава трябва да бъдат изградени всичките структурни звена и да бъде назначен необходимият брой служители.Изборът на Попов бе предопределен от преходните и заключителните разпоредби на приетия на 8 ноември 2002 г. Закон за националната Агенция за приходите. С официалното му встъпване в длъжност бе дадена и зелена светлина към практическото изграждане на новия централизиран държавен орган по приходите в хазната. Според един от текстовете, съпътстващи нормативния акт, който бе приет през 2002-ра, правителството бе задължено да вземе решението за назначаването на новия шеф най-късно до 31 декември 2002 г. Сред основните изисквания към личността на директора на Агенцията по приходите са висшето икономическо образование, стаж - от не по-малко от десет години в областта на финансите и осигуряването, както и да е с чисто досие, т.е. не е осъждан за престъпление от общ характер.Мандатът на шефа на Агенцията по приходите - Николай Попов, ще е едногодишен. В най-скоро време той трябва да предложи свои заместници, които ще бъдат утвърдени от министъра на финансите Милен Велчев. По закон в управителния съвет на тази агенция освен изпълнителния директор участват министърът на финансите, негов заместник, управителят на Националния осигурителен институт и шефът на Здравната каса. На регионално ниво Агенцията по приходите ще бъде представлявана от своите териториални поделения. Ръководството на новосъздаващата се агенция обаче ще трябва да разработи и внесе за разглеждане от правителството промени в данъчното и осигурителното законодателство. Точно тези изменения трябва да осигурят подобрена нормативната база за единното приемане на декларации, за отчитането на приходите от компаниите, както и за извършването на общ финансов контрол и ревизия на задълженията на фирмите. Очаква се промените, които ще бъдат подготвени под ръководството на Николай Попов, да осигурят и нова по-опростена процедура за обжалване на публичните държавни вземания. До края на 2003 г. предстои да бъдат подготвени и проектите за Устройствен правилник на Агенцията за приходите. На практика това ще доведе и до сериозни размествания в структурата на данъчната администрация и Националния осигурителен институт. По същество до края на 2003-а цялата дейност на Главна данъчна дирекция и на част от тази на НОИ ще преминат към Агенцията по приходите. До окончателното изграждане на структурата й обаче данъчните органи и подразделенията на НОИ в страната ще продължат да изпълняват правомощията си, дадени им от Данъчно-процесуалния кодекс и от Кодекса за задължителното обществено осигуряване.Една от задачите, които трябва да изпълни новият шеф на Агенцията по приходите Николай Попов, е да изгради единна информационна система, която да обедини информационните масиви на данъчните власти и осигурителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във