Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНАТА ПРОЗРАЧНОСТ ОБЕДИНЯВА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Законът за дружествата със специална инвестиционна цел, който бе приет през пролетта, определи правилата на т.нар. секюритизация на активи. Чрез нея пряката собственост, да речем, върху недвижим имот, се превръща в собственост върху акции в дружество, което придобива имота. Смисълът на секюритизацията са по-ниските разходи по прехвърлянето на права върху активите, както и по-голямата ликвидност на имуществото. (При продажби на акции и дялове например не се плащат данъци и държавни такси, докато при прехвърлянето на недвижим имот този разход е сериозен.) Разбира се, това е възможно да стане и без специален закон - като се създаде например ООД с единствената цел - покупка на имот. Идеята на специалния закон за секюритизацията се крие основно във въвеждането на т.нар. данъчна прозрачност. Става дума за изравняването на данъчната тежест при пряко и косвено притежаване на активи. Ако няма данъчна прозрачност, ООД-то ще плати данък печалба върху приходите от имота, а съдружниците ще бъдат обложени за доходите си от дружеството, т.е. приходът се облага два пъти. Въвеждането на данъчната прозрачност ще е стимул за обединяването на инвестиции, чиято цел е реализация на проект, който е непосилен за един предприемач. Ето как се случва това в един (засега) хипотетичен сценарий:Предприемач решава, че построяването на нов студентски град в Благоевград е перспективно начинание. Това включва най-общо създаването на жилища, инфраструктурата, която ги свързва със света, както и условия за комунални услуги. Конкретно това може да са общи гаражи, паркинги, детски площадки, бензиностанции, хотели, ресторанти, спортни комплекси и пр. Въпросният предприемач преценява, че има смисъл в създаването на този комплекс наведнъж. Предимствата са във възможностите за предварително планиране на комплекса и икономиите от мащаба. По-динамичната среда обещава повече печалба във всяка от бизнес дейностите в този студентски град.Идеята на предприемача е сравнително проста: той ще обедини капитали, с които ще бъде реализиран проектът; ще сключи договор с университетите в Благоевград, според който те ще използват новите жилища за своите студенти през следващите десет години; ще даде под наем бензиностанциите, магазините, ресторантите за бързо хранене и др. подобни. Той и неговите партньори в тази инвестиция практически няма да реализират търговска дейност; те няма да управляват хотели, барове или нещо подобно. Инвеститорите, които са построили този студентски град, ще получават единствено наем от тези, които го стопанисват.За да бъде реализиран този проект, е необходимо обединяването на инвеститори, които да вложат общо например 100 млн. лева. Очакваната възвръщаемост от общата инвестиция е около 20 млн. лв. всяка година. Има няколко варианта за това обединение. Когато има данъчна прозрачност, участието в дружество, което ще вложи пари в проекта, и пряката инвестиция в (например) жилищна сграда няма да се различават от данъчна гледна точка. Предприемачът ще предпочете създаването на специално дружество, защото: - инвестицията през дружество облекчава разходите по прехвърляне на собствеността;- тя дава възможност в проекта да участват и дребни инвеститори; - има по-ликвиден пазар на активите;- собствеността върху активите може да се раздели по-лесно.Когато строителството на комплекса е завършено, част от инвеститорите вероятно ще предпочетат да променят портфейла си, като прекратят участието си. Тогава те продават акции, а не, да речем, цяла сграда, т.е. срещат много по-широк пазар. Те ще ги продадат на инвеститори, които искат да вложат пари в сравнително нискорискови активи, каквито са именно акциите в едно дружество със специална цел. Тези книжа могат да отидат и като пакет в институционален инвеститор. Важното е, че достъпът до участие в проекта е значително облекчен и първите, които са рискували, могат да освободят инвестицията.Всъщност смисълът и причината да възникне капиталов пазар е в по-лесното определяне и по-евтиното прехвърляне на правата на собственост върху бизнес и върху активи. Превръщането на собствеността върху активи в собственост върху ценни книги (секюритизацията) е част от този процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във