Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАЛЕЧ СМЕ ОТ ЕВРОСТАНДАРТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инвестиции за 10-12 млрд. евро е необходимо да направят предприятията в страната, според Българската стопанска камара, за да да отговорят на изискванията на европейските директиви за безопасни и здравословни условия на труд. Специално в строителството разходите са доста големи, защото постоянно се налага да се осигурява безопасността на новите работни площадки. А иначе минимум 2 млрд.. евро трябва да вложат само фирмите в химическата индустрия, за да изпълнят изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и да покрият евростандартите. Днес нито едно от 56-те основни химически предприятия, у нас не отговаря на тези изисквания. До европейските норми се доближават единствено някои от големите чуждестранни компании. Намаляването на данък печалба на 15% през тази година ще остави около 200 млн. лв. в ръцете на предприемачите и те биха могли да се използват точно за покриване на стандартите на общността. Другите източници за осигуряване на пари за тази цел са банковите кредити и предприсъединителните фондове. По данни на Националния статистически институт средногодишно в страната се инвестират около 7-8 млрд. лв. за подобряване на условията на труд.В предприятията с над 50 души персонал вече са изработени програми за подобряване на работната среда, но спазването на трудовото законодателство е сериозно предизвикателство за финансовата стабилност на по-малките фирми. А в тях са половината от българските работници, казва заместник-председателят на Българската стопанска камара Дикран Тебеан. По неговите думи правителството трябва да осигури данъчни преференции за бизнесмените, които въвеждат нови, по-безопасни технологии в производството. Тебеан смята, че е необходимо да се помисли и за облекчена процедура при вноса на модерни съоръжения.Експертите подчертават, че се увеличава броят на предприятията, които са направили оценка на риска на работното място. Спорна обаче била работата на фирмите за трудова медицина. В повечето случаи те извършвали фиктивна дейност и нито правели проверки за условията на труд, нито давали предписания за тяхното подобряване. В службите за трудова медицина могат да дадат становище за влиянието върху здравето на дадено производство, но не и да консултират предприемачите как да обезпечат техническата безопасност, коментираха от Стопанската камара. Затова се предлага в състава на службите да бъдат включени и инженери. Около 35% от констатираните от Главна инспекция по труда нарушения на трудовото законодателство са свързани с изпълнението на нормите за безопасност при работа. От ведомството припомниха, че Министерството на труда и социалната политика отпуска на бизнесмените до 20% от парите, необходими за изпълнението на разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. За да ги получат, разбира се, те трябва да представят план за модернизация на производството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във