Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАЛАВЕРИ ЗАКОПАХА ЛЕСНИЧЕЙСТВОТО В КЛИСУРА

Пловдивската следствена служба е изправена пред трудна задача - близо три години служителите й не могат да открият лесоинженер, готов да изготви експертиза за извършените преди пет-шест години нарушения в Горско стопанство - Клисура. Малцината избраници просто си давали отвод, казват хора от пловдивското следствие. По тази причина образуваното дело N764/2000 г. е зациклило в службата, а разследваният за злоупотреби и безстопанственост бивш директор на стопанството инж. Атанас Пандев междувременно се е кандидатирал за кмет на Клисура. Пред в. БАНКЕРЪ кандидат-градоначалникът отрече, че е следствен, но между другото спомена, че преди година е бил разпитван от следовател. Това беше ревизия по поръчка на СДС и КТ Подкрепа, която нищо не успя да констатира. После ми преписаха някакви деяния... Така и не видях ревизионния акт, коментира инж. Пандев.Сигналите за злоупотребии за чувствителни загуби за милиони левове от служители на горското стопанство от 1997 и 1998 г. карат тогавашния министър на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов да разпореди проверката в Клисура. Това става със заповеди Р-16 от 5 февруари, Р-18 от 16 февруари и Р-62 от 1998 година. Ревизорите приключват работата си сравнително бързо - за 25 работни дни, но попадат на факти и документи, които разкриват драстични случаи на занижен контрол и злоупотреби със служебно положение. Само за една година от страничната си дейност (събиране и заготовка на диворастящи плодове и билки) стопанството е реализирало загуба за 4.3 млн. стари лева. Мистериозно изчезват и... 30 тона малини. Ревизорите се добират до данни и очевидци, които свидетелстват, че ловният дом Бичкията на лесничейството се ползвал безплатно от гости на директора Пандев. През септември 1997 г. служител на горското стопанство пък е заловен да извършва бракониерска сеч на елитни букови дървета, но вместо да бъде наказан и глобен, му е заплатен трудът за изсичането. Красноречив пример за това какви са били взаимоотношенията с клиентите и тоталното пренебрегване на указанията за търговията с дървесина (според които тя трябва да се осъществява чрез държавните търговски дружества - в случая Средна гора ЕООД) ебезлихвеното кредитиране на частната фирмаИтали от с. Ведраре. Ревизорите отбелязват в доклада си, че в периода от 23 декември 1997 г. до 6 февруари 1998 г. на дружеството е предоставена дървесина за 85.7 млн. стари лева. Месец след доставката частниците са платили само 69 млн. стари лева от дължимата сума, като това е ставало на порции. Парите, според ревизията, са били давани на ръка на директора или на главния счетоводител, а част от тях са платени и в натура - с автомобилни гуми за 1.3 млн. стари лв. и гориво за 3 млн. млн. стари лева. Фактурирането е ставало един-два пъти в месеца. Както проверяващите отбелязват в ревизионния акт, със системното забавено фактуриране и частично плащане е допуснато системно безлихвено кредитиране на СД Итали, с което е нанесена вреда на Горско стопанство - Клисура. Отговорност следва да носи директорът Атанас Пандев, който е нарушил указанията на председателя на Комитета по горите и е създал облага за клиента.Ревизорите стигат до извода, чебез търг за избор на изпълнители без всякакви предварителни проучвания и проекти е извършено строителство на територията на стопанството. По тази причина не е чудно, че лесничейството е платило хиляди левове за актувани, но неизвършени строително-монтажни работи. Ревизорите така и не са успели да установят по каква логика за проектирането и строителството на мини-ВЕЦ, която ще захранва с електричество ловния дом към стопанството, е избрана по-скъпата оферта на видинския ЕТ Турбо-С. Нещо повече: от една фактура с дата 30 януари 1995 г. проверяващите разбират, че строителите са започнали работа преди сключването на договора и им е плащано, без да е уточнена общата стойност на обекта. Инвеститорът, упражнявал контрола, не е имал нужната квалификация и обектът е приет без акт 16 и без разрешение за експлоатация, твърди ревизионният акт. За строителството на работилница и дърводелски цех, на барбекю в ловния дом и за ремонта на четири моста горското стопанство е превело на поделението на Строителни войски с номер 62280 в гр. Сопот 41.2 млн. стари лв., въпреки че реално извършената работа от военните е била са 30 млн. стари лв., посочват в доклада си ревизорите. Те смятат, че надплащането с 11.3 млн. стари лв. се дължи главно на актуването на неизвършени строителни работи. Има и друга причина за изтичането на средства по този начин - инвеститорът е бил назначен постфактум. Инвеститорският контрол е бил възложен пет месеца след като обектите са завършени, установяват ревизорите. Тези пробойни, от които са изтичали бюджетни средства, обаче са нищо в сравнение с черната дупка, в която са потънали средства за прокарването на горски пъткъм местността Зли дол. На 15 октомври 1997 г. директорът на стопанството инж. Пандев лично поканил за участие в търга три фирми: ЕТ Корект - Н, Триумф - 111 ЕООД и Атика - 93 ЕООД. Обява за него не е била публикувана в Държавен вестник или в национален всекидневник, както е изисквал действащият тогава Закон за възлагане на държавни и обществени поръчки за обекти, чиято стойност надвишава 300 минимални работни заплати. Конкурсът бил опорочен и по още една причина - протоколът за избор на най-добрата оферта съставил самият директор, който след това наредил на членовете на комисията да го подпишат. В нея, противно на практиката, не били поканени специалисти от държавната фирма Агролеспроект, на които са вменени авторският надзор и техническата помощ при изграждането на подобни обекти. При последвалата проверка на офертата на победителя - Триумф - 111 ЕООД, от ревизорите на бял свят излязло още едно нарушение. В тръжните документи липсвали сметна документация за обосновка на предложената цена, проект за организацията на строителството и атестат от Българската стопанска камара за техническите и професионалните възможности на фирмата - документи, които се изискват по правило. На 10 ноември договорът с Триумф - 111 бил подписан от директора на стопанството, без да е придружен от одобрен работен проект. Близо месец след тази дата е извършено и първото плащане в размер на 44.1 млн. стари лева. Ревизорите установяват, че инвеститорският контрол е само формален, тъй като едва четири дни преди превеждането на сумата директорът е назначил инвеститор на обекта срещу солидното възнаграждение от 1.2 млн. стари лева.Ревизията приключва на 18 юни 1998 г., а докладът с констатациите е внесен в аграрното министерство през октомври същата година. Контрольорите така и не успяват да връчат акта на директора на стопанството, който си взема болнични и на практика започва игра на котка и мишкас шефовете си. Без отговор остават и 23 въпроса, породени от констатациите на ревизорите, които тогавашният министър Венцислав Върбанов отправя към директора. Междувременно ревизорите се запознават с болничните листове на инж. Пандев. В ревизионния акт те описват случай от 1996 година. На 30 август тогавашният председател на Комитета по горите Валентин Карамфилов издава заповед К-969 за прекратяване на трудовия договор на инж. Пандев заради липсата на професионални качества за тази длъжност. Заповедта така и не му е връчена. Той моментално вади болничен лист от същата дата, издаден от общинската болница в Карлово, който по-късно представя в съда и спечелено делото за възстановяване на работа. Чак през 1998 г. става ясно, че лекарят, назначил домашното лечение, е напуснал болницата още през май 1996-а и че всъщност болничният лист е фалшив. Два пътни листа - от 30 и 31 август, пък показват недвусмислено, че тогава директорът е бил на работа.След доста перипетиинай-после в началото на 1999 г. ревизионният акт е внесен в Районната прокуратура в Карлово. Директорът инж. Пандев е съкратен през април същата година след сливането на лесничействата в Розино и Клисура. През май преписката стига и в Окръжната прокуратура в Пловдив и едва през 2000-ата е образувано следствено дело. Предварителната проверка е установила, че има данни за извършено престъпление по чл.219 от Наказателния кодекс. Ако и съдът стигне до същите заключения, инж. Пандев го грози лишаване от свобода от три до десет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във