Банкеръ Daily

напрежение

Да изтръскаш НЕК

Румяна Ченалова
S 250 673bac0b 9989 4fd7 8d24 aa6b04463899

Съдебна сага с много странни обрати и перипетии - с основна роля на нашумелия магистрат Румяна Ченалова и милиони блокирани левове на две ключови държавни енергийни дружества. Това накратко е историята на спора между Националната електрическа компания (НЕК) и дружеството на Ангел Божилов - "ОЕТ - Обединени енергийни търговци".

Всичко започва през юли 2013-а, когато частната фирма подава в Софийския градски съд иск срещу НЕК с претенцията за възстановяването на 6 459 922 лв., както и лихва върху главницата от 6.289 млн. лева. Въпросните пари са били платени в периода юли 2009 - декември 2012-а като добавка за зелена енергия и високоефективно комбинирано производство - задължение, вменено през 2009-а от енергийния регулатор на всички търговци, изнасящи ток извън пределите на България. От "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" твърдят, че по тяхна жалба през 2012 г. текстове от методиката на тогавашната Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (сега КЕВР) са отменени, което води до отпадане с обратна сила на вменените с акта задължения. Тоест платените средства трябва да им се върнат.

НЕК пък контрира, че има сключен още през 2007-а договор с "ОЕТ - Обединени енергийни търговци", чието действие продължава автоматично, ако никоя от страните не е поискала изрично прекратяването му до 30 ноември на текущата година. В него е записано, че на частната компания се предоставя услугата пренос на електрическа енергия срещу заплащане на договорена цена, определяна от ДКЕВР. В разглеждания период (2009 -2012-а) са действали няколко методики, но те регламентират механизъм за справедливо разпределение на нормативно наложените разходи за производство на цитираните видове енергия, а не определят цени. От НЕК изтъкват също, че отмяната на методиката има действие занапред и че "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" няма право на материални претенции, тъй като от приложените платежни нареждания става ясно, че плащанията са извършени от

трето лице - "Еко Технолоджис" ЕООД

Проверка в информационната система "Дакси" показва, че въпросното дружество се управлява от Ангел Божилов, а собственик е регистрираната в САЩ "Ливърънс овърсийз".

Случайно или не, съдия по образуваното дело се оказва Румяна Ченалова, тогава почти неизвестна за широката аудитория. Именно тя одобрява искането на "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" да бъдат запорирани 6.289 млн. лв. на Националната електрическа компания по сметка в "БНП Париба", при все че частната фирма дори

не е платила държавната такса

по делото, възлизаща на 258 396.88 лева. През август 2013-а Софийският апелативен съд потвърждава обезпечението, без въобще да установи липсата на таксата, която е внесена почти година по-късно - през март 2014-а. 

Впоследствие претенцията към НЕК е увеличена на 10.852 млн. лв., заедно с лихва върху главницата от 10.567 млн. лева. Съдия Ченалова отново е благосклонна. Тя приема увеличението на иска, при положение че отново не е внесена държавната такса в размер на 175 708 лева.

През ноември 2014-а като ответник по делото е присъединен и "Електроенергийният системен оператор" (ЕСО), който междувременно бе отделен от НЕК като самостоятелно дружество. Малко след това обаче изказванията на тогавашния френски посланик Ксавие Лапер дьо Кабан за "гнилите ябълки" в съдебната ни система доведоха до сериозен обществен скандал. И в началото на 2015-а Румяна Ченалова бе отстранена от съда. Тя беше обвинена от прокуратурата за нерегламентирани действия по иска на "ОЕТ - Обединени енергийни търговци". Според държавните обвинители в съдебно заседание през март 2014-а съдия Ченалова сравнява 57 платежни нареждания, а продиктуваното от нея се записва в съдебния протокол и по този начин се превръща в доказателство по делото.

 Но

след заседанието променя протокола

и така предоставя възможност на фирмата на Ангел Божилов да спечели процеса. 
Наистина, законът допуска поправка на съдебен протокол, но за това си има строго определена процедура, която е била нарушена.

Самата Ченалова обясни, че била допуснала техническа грешка при сравняването на документите, която се опитала да поправи, и че не вижда нищо незаконно в действията си. Само че един от свидетелите на прокуратурата даде показания, че за решаването на спора в полза на "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" е трябвало да бъдат преведени 690 хил. лв., от които до Ченалова да стигнат 500 хил. лева. Както и че "заверата" е станала през ноември 2013-а на яхта в Гърция и на срещата присъствали и други магистрати. 

Така или иначе, тази шумотевица утихна, но делото между НЕК и частната фирма продължи. През февруари 2015-а е назначен нов съдия - Мария Бойчева. Тя изисква внасяне на дължимата държавна такса по увеличението на иска и след разглеждане на представените доказателства на 3 февруари 2016-а отхвърля претенциите на "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" (виж факсимилето). Нещо повече,

частната фирма е осъдена

да плати на НЕК 110 704 лв. разноски по делото, както и 313 905 лв. на "Електроенергийния системен оператор". Но с това историята не приключва. "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" обжалва решението пред Софийския апелативен съд. Председател на състава е съдия Анелия Цанова, а останалите членове са съдиите Анжелина Христова и Даниела Марчева. И ситуацията отново се обръща на 180 градуса. Вместо в законния срок, който изтича  през ноември 2016-а, решението е оповестено на 19 юни 2017-а, като почти изцяло са уважени претенциите на фирмата на Ангел Божилов. НЕК и системният оператор са осъдени да платят солидарно сумата от 10 372 515.5 лв. заедно с лихва, надхвърляща 4 млн. лева. Интересното е, че съдия Анжелина Христова

 подписва с особено мнение

"Анализът на нормативната уредба дава основание за извод, че т.нар. добавки зелена енергия и високоефективно комбинирано производство са част от поликомпонентните цени на електрическата енергия и услугите, свързани с нейната доставка, т.е. цена пренос и цена достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа. Същите се дължат от всички ползватели на мрежата, включително и търговците - износители на електрическа енергия, сключили договор за пренос на електроенергия със собственика на преносната мрежа. По изложените съображения намирам първоинстанционното решение в частта, с която са отхвърлени предявените искове за сумата от 10 096 876.38 лв. без ДДС, за правилно и подлежащо на потвърждаване", изтъква Христова. Нейното особено мнение ясно показва, че крайното решение съвсем не е взето с единодушие.  

Естествено,

НЕК и ЕСО протестират решението

пред Върховния касационен съд, но по закон то може да бъде изпълнено незабавно, т.е. преди да е минало обжалването. И както се оказва, на 21 юни 2017-а "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" е пуснало молба за издаване на изпълнителен лист, на следващия ден той вече е бил факт, а на 23 юни е образувано изпълнително дело от частния съдия-изпълнител Миладин Миладинов. От тази дата НЕК има двумесечен срок, за да плати, въпреки че все още не е получила дори осъдителното решение. Съответно сметките на държавната компания в редица банки са запорирани. 

Все пак на 27 юни - с определение на касационния съд, е постановено спиране на изпълнението на решението на апелативната инстанция, за което "Електроенергийният системен оператор" е внесъл парична гаранция от 10.372 млн. лева. Стига се до парадоксалната ситуация НЕК да е с блокирани 14.5 млн. лв. до произнасянето на ВКС и влизането в сила на окончателното съдебно решение. ЕСО също се лишава от споменатите 10.372 млн. лева. В същото време, ако Върховният касационен съд отхвърли претенциите на "ОЕТ - Обединени енергийни търговци", държавните компании няма да са в състояние да си съберат направените по делото разноски, защото частното дружество няма имущество и ползва за своите разплащания чужди сметки - на "Еко Технолоджис".

Такава е реалната ситуация и на този фон политиците могат да си дрънкат колкото си искат за стабилизирането на държавната енергетика. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във