Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЦЪФНА И НАЦИОНАЛНАТА ГОРСКА СТРАТЕГИЯ

Националната горска стратегия за периода 2003-2013 г. трябва да надскочи политическите мандати, защото само така може да се гарантира устойчиво развитие и управление на българските гори, заяви заместник-министърът на земеделието Меглена Плугчиева след приемането на документа от Министерския съвет. Тя подчерта, че състоянието на българските гори е изключително тревожно. И е резултат от водената през последните години политика на парче и множеството политически експерименти. Само от пожари в периода от 1999 до 2001 г. горските площи у нас са намалели с 3.5 процента. Около 5 на сто от горите са увредени и негодни за добив на дървесина, а заради бракониерството страната ни губи около 1 млн. куб. м. дървесина годишно, посочи още Плугчиева. До 2001 г., поради липсата на инвестиции, вместо необходимите 150 хил. дка годишно са залесявани едва по 50 хил. дка. Затова напоследък България се озова в групата на малкото европейски държави, в които горските площи намаляват. При разработването на националната стратегия е потърсен баланс на интересите - както на местното население и дървообработващата промишленост, така и на общини, ловците и екологичните организации. На базата на документа ще бъде определен и размерът на инвестициите, които са необходими за залесяване и за строителството на горски пътища.Основен момент в стратегията е преструктурирането на Националното управление по горите (НУГ). Първоначално се предвиждаше на негово място да бъде създадена Национална горска компания по смисъла на Търговския закон. Идеята беше със стопанската си дейност държавната компания (85% от горите в страната са държавни) да издържа сектора. Но почти всички екологични и браншови организации от сектора се обявиха против създаването на подобен монополист, и то със заем от Световната банка. На тази идея се гледа като на нов експеримент в безконечните реформи в горите. Ще се налеят сега пари, а след няколко години, като се види, че експериментът не е успешен, компанията ще бъде обявена за приватизация, смята председателят на управителния съвет на сдружението на лесовъдите БУЛПРОФОР Антоний Стефанов. Въпросът с компанията, според него, ще се решава на по-късен етап. Експерти на Световната банка са изготвили проект за Националното управление на горите, който включва три варианта. Първият е запазване на досегашното статукво на НУГ и структурите му в страната. Вторият предвижда управление на горите чрез отдаването им на концесия, а последният - трансформирането на НУГ в държавна компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във