Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ПОЕМАТ ТЕЦ МАРИЦА-ИЗТОК 3

Модернизацията и рехабилитацията на ТЕЦ Марица-изток 3 ще погълне най-голямата инвестиция в българската енергетика - 580 млн. евро. С 348 млн. евро във финансирането се включиха десет европейски и български банки, останалите средства ще бъдат осигурени от фирмите Енел и Ентърджи. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) отпуска 112.1 млн. евро, а френските Креди Агрикол, Сосиете Женерал, италианската Банка Мидиокредито и Банк Аустрия осигуряват общо 140.7 млн. евро. Още 75 млн. евро предоставят българските БУЛБАНК, ОББ, БИОХИМ и SG ЕКСПРЕСБАНК, а регионалната Черноморска банка за търговия и развитие отпуска 20 млн. евро. Заемите бяха активирани на 7 април 2003 година. Според експерти условията, при които са отпуснати, са изключително изгодни - срокът за погасяването им е четиринадесет години, а лихвата по тях е съпоставима с тази, която се предлага на реномирани западноевропейски фирми. Кредитите от чуждестранните банки са застраховани срещу политически риск от Международната агенция за гарантиране на инвестициите (MIGA). Обезпеченията по кредитите са чисто търговски - залог на активите на ТЕЦ-а и прехвърляне на част от вземанията на дружеството по договорите с НЕК за изкупуване на електроенергия в полза на банките .Италианец ще поеме управлението на Енергийна компания Марица-изток 3, научи в. БАНКЕРЪ. В началото на октомври в Гълъбово е пристигнал Енрико Виале, представител на най-големия акционер в компанията - Енел продуционе. Според достоверни източници, след 1 януари 2004 г. Виале ще стане и официално генерален директор на компанията. С идването на новия мениджър се очаква да настъпят и промени в цялата й структура и първите признаци за това вече се забелязват. Енергийна компания Марица-изток 3 е регистрирана в София на 1 юли 1999 г. като смесено дружество между НЕК и холандския Ентърджи пауър холдинг (дъщерна компания на американската Ентърджи) с цел да участва в съвместното разработване на проекта за рехабилатацията на ТЕЦ Марица-изток 3. По-късно в сделката се включи италианският гигант Енел - с подписания на 5 март 2003 г. в Рим договор той придоби 60% от акциите на холандското дружество. Така след увеличението на капитала на Енергийна компания Марица-изток 3 чуждестранните партньори - Ентърджи и италианската Енел продуционе, се сдобиха със 73% от дружеството, а за НЕК останаха 27% (срещу апортна вноска на самата ТЕЦ). Делът на чуждестранните инвеститори в смесеното енергийно дружество (съгласно подписания на 5 март 2003 г. в Рим договор) пък бе разпределен по следния начин: Ентърджи остана с 29 на сто, а Енел придоби най-големия пакет от 44 процента. Справката в регистрите показва, че Енергийна компания Марица-изток 3 е с двустепенна структура на управление. Изпълнителен директор е Томас Рей, който е и член на надзорния й съвет. Представител на българското правителство в надзора е заместник енергийният министър Ангел Минев, а другите двама членове са италианците Андреа Тести и Андреа Брентън. Според Държавен вестник от 9 септември 2003 г. последните двама са вписани като надзорници на местата на американците Фредерик Нюджънт и Стивън Брет. Брет и Нюджънт запазват местата си в контролния орган на създадената през 2001 г. Експлоатационна компания Марица-изток 3. Тя пък е натоварена с изпълнението на проекта за модернизация и рехабилитация на ТЕЦ-а. Неин шеф е Майкъл Фостър. В края на миналата седмица се разбра, че е освободен от длъжност директорът на ТЕЦ-а (който влиза в структурата на компанията) инженер Пенко Пенчев. С постовете си са се разделили и шефовете на търговския и комунално-битовия отдел на експлоатационната компания. Пред в. БАНКЕРЪ инженер Пенков потвърди, че това е решението на чуждестранните акционери в компанията, но отказа да съобщи подробности по случая. Според запознати причината за уволнението на тримата е преструктурирането на компанията, при което техните длъжности се закриват.От софийския офис на енергийната компания заявиха още, че подготовката за осъществяване на проекта по рехабилитацията на ТЕЦ-а върви в срок. Главен изпълнител на ремонта и на рехабилитацията на турбините е консорциум от германските компании Ди Ес Ди и Ер Ве Е. Той ще определи подизпълнителите, а реалните ремонтни дейности трябва да започнат до ноември 2003 година. Очаква се на български фирми да бъдат възложени поръчки на стойност около 70 млн. евро.Предвижда се в ТЕЦ Марица-изток 3 да бъдат рехабилитирани и модернизирани четирите 210-мегаватови блока. Ремонтът ще продължи около три години и се очаква животът на 22-годишната централа да се удължи с още 15 години, а ефективността й да се повиши чувствително. Производството на електроенергия няма да бъде прекъсвано, тъй като турбините ще бъдат спирани и рехабилитирани последователно. Предвижда се общо 100 млн. евро да се инвестират за изграждане на модерни сероочистващи инсталации, които ще намалят емисиите от серен диоксид от централата с 90 процента. След рехабилитацията на реакторите произведеният ток ще поскъпне, но цената му ще остане конкурентна, твърдят специалисти. Определени са количествата, които ще произвежда централата през следващите три години и са подписани споразумения за доставка на лигнитни въглища за турбините и на варовик за сероочистващите инсталации. Подписан е и 15-годишен договор с НЕК за изкупуването на произведената в ТЕЦ-а електроенергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във