Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧЕШКА УЛИЧКА В БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

Апетитът идва с яденето - тази добре известна поговорка явно е намерила радушен прием и сред шефовете на чешката енергийна компания CEZ. След успешния старт на приватизацията на българските електроразпределителни дружества София, София-област и Плевен, сега чехите са амбицирани да станат собственици и на поне една от трите ТЕЦ - Бобов дол, Варна и Русе, пуснати за продажба от нашето правителство. Подробно анализираме и трите възможности и все още обмисляме за коя централа да участваме. Не изключваме възможността да закупим и трите предложени дружества, заяви в Прага членът на управителния съвет на CEZ Радомир Лашак. Той обаче отказа да коментира приватизационната процедура поради сключеното с Агенцията за приватизация споразумение за конфиденциалност. Ние не предвиждаме внос на чешка електроенергия в България - от географска гледна точка това ще е крайно неефективно. Но ако имаме собствено производство в страната, това ще ни позволи да балансираме цената на електроенергията, така че очакваните увеличения да са с много бавни темпове, каза още Лашак. Очевидно CEZ ще разчита основно на паролата евтин ток в предстоящата сделка за топлоелектрическите централи (която трябва да приключи до края на мандата на сегашния кабинет). В наддаването ще участват и руската РАО, японските Мицуи (Mitsui) и Джей пауър (J Power), френската Далкия (Dalkia), гръцката РРС, италианската Енел (Enel), английската Интернешънъл пауър (International Power), американците от Ей И Ес (AES), както и другите собственици на електроразпределителните ни дружества - австрийците от EVN и германците от E.ON. Сред силните карти на чехите са и дългогодишният им опит в експлоатацията и най-вече в модернизацията на ТЕЦ. Само за шест години (1992-1998) CEZ е инсталирала сероочистки на всички свои въглищни централи. (В Германия това е направено за 25 години, а във Великобритания и Франция съответно за 20 и 15 години.) А и трите български централи спешно се нуждаят от ремонт, модернизация (евентуално и промяна на горивната база), както и от сероочистващи инсталации, за да продължат да работят и след влизането ни в Европейския съюз. Според български енергийни експерти апетитите на CEZ са насочени най-вече към Бобов дол. Логично е, тъй като тази централа е на територията на ЕРП, чийто собственик е чешката компания. Проблемите при нея обаче съвсем не са малко - тя работи с местни въглища, които не само че имат висока цена, но са и нискокалорични и с високо съдържание на пепел. Това оскъпява себестойността на произвежданата електроенергия и създава допълнителни екологични проблеми.Ще следим всички енергийни активи, които се продават в България, бе категоричен председателят на борда и изпълнителен директор на фирмата Мартин Роман. А иначе амбициозното ръководство на CEZ си е поставило цели, надхвърлящи националните ни границиОсвен придобивките у нас компанията е собственик и на част от електроразпределителната мрежа на Румъния. Наред с това проявява интерес към производствени мощности в Полша и централи и въглищни мини в Черна гора. В полезрението на CEZ попадат и енергийни обекти в Македония и Сърбия. Ние навлизаме в Източна Европа като партньор, а не като завоевател. Но без да пренебрегваме основния икономически принцип - рентабилност на капиталовложенията ни, обобщи накратко фирмената философия Радомир Лашак. Източноевропейската енергетика безспорно е сред най-атрактивните на континента. Любопитно е обаче как енергийна компания на страна от бившия социалистически блок успя да се пребори с големи и утвърдени имена в бранша като италианската Енел, германската E.ON и австрийската EVN? Имаме ниски кредитни задължения към банките - около 25% от капитала ни, докато за повечето големи енергийни фирми този процент е около 60. Приходите ни са около 40 млрд. крони на година (около 1.3 млрд. евро). За модернизация са ни необходими около 10 млрд. крони и ни остава годишен излишък от около 30 млрд. крони (1 млрд. евро), които сме готови да инвестираме в закупуването на нови енергийни обекти, отбелязва Мартин Роман. CEZ управлява две атомни централи, 15 ТЕЦ, 16 ВЕЦ, две вятърни и една слънчева централа с обща инсталирана мощност 12 297 мегавата, или 71% от инсталираните енергийни мощности в Чехия. Компанията осигурява 74% от производството на електроенергия и 57.5% от общото потребление в страната. През 2004-а електроцентралите й са произвели 61 602 гигаватчаса, което е с близо 700 мегавата повече в сравнение с 2003-а. Най-голям дял през миналата година (54.6%) имат въглищните централи, които са осигурили 33 666 гигаватчаса електроенергия. Увеличението на производството на ядрените централи Дукование и Темелин е минимално - 1.8 процента. Така те са осигурили 42.7 на сто от общото производство. Големият въпроскоито стои пред чешкия енергиен концерн, е ще бъде ли приватизиран и как ще се отрази това на положителните му резултати? Днес 67.61% от неговите акции държи държавният имуществен фонд, 0.18% е участието на чуждестранни частни акционери, 7.03% са на чешки фирми, 15.97% - на чуждестранни, административният персонал има 4.05%, а частни чешки акционери - 5.16 на сто. Именно мажоритарният държавен дял в компанията е причината тя да бъде критикувана, че ще действа като монополист на пазарите, на които стъпва, и че вместо либерализацията им ще се стигне само до прехвърлянето на монопола от едно правителство към друго. Подобни опасения се породиха и у нас, след като CEZ купи електроразпределителната мрежа на Югозападна България. Пред репортер на в.БАНКЕРЪ Мартин Роман описа ситуацията по следния начин: Дебатът за приватизацията ни не е на дневен ред. Сегашният чешки кабинет заяви, че това няма да стане до края на мандата му през 2006 година. Основната критика идва от страна на опозиционната партия Обединен демократичен съюз, която настоява CEZ да бъде раздържавена чрез продажбата на част от акциите й на капиталовия пазар. Хората от енергийния концерн обаче са доволни от последното развитие на дебата и главно от налагащото се мнение, че трябва да останем независими, а не да се превърнем във филиал на някоя транснационална компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във