Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧЕХИТЕ ГИ РАЗБИРАТ ТЕЗИ РАБОТИ

Западночешкото електроразпределително дружество (ZCE) е най-малкото в групата CEZ, но е сред най-динамично развиващите се. То покрива територия от 10 943 кв. км с население от 853 хил. души. Доставя електроенергия на около 2 хил. големи промишлени потребители на високо напрежение, на близо 90 хил. средни и малки фирми и на над 400 хиляди домакинствата. След пълната либерализация на пазара за производството на електроенергия в Чехия от началото на 2002 г. и последвалото я правителствено решение за интеграция на енергетиката през юни 2003 г. CEZ става мажоритарен акционер в електроразпределителното дружество (99.13%) , като изкупува акциите на немската компания Е.ОN и австрийската Енергия (Energie AG). Останалите книжа са собственост на дребни акционери, придобити по време на масовата приватизация. Проучване на международната асоциация Еурелктрик (Eurelectric), проведено сред 48 фирми дистрибутори на електричество в 22 европейски страни, нарежда ZCE на 18-о място в Западна Европа и на първо място в Чехия по качество на предлаганите услуги. Призовото класиране е подплатено и с добри финансови резултати. През 2003-а ЕРП-то е регистрирало печалба от 367 млн. крони (над 12.2 млн. евро), а приходите му са били 8.7 млрд. крони (290 млн. евро). Съществен дял за успешното развитие на компанията има информационната оптична система, която позволява отчитането на електромерите и фактурирането на изразходваната енергия от разстояние, като по този начин изцяло се елиминират разходите за инкасатори. Системата е изградена кръгообразно, степента й на сигурност е 99.98 на сто, а цялата информация от нея е кодирана. Самото разплащане пък се извършва единствено по пощенски път.Битовите потребители имат възможност да избират между дванадесет различни ценови тарифи, според консумираните количества. Закономерността, най-общо казано, е колкото повече потребяваш, толкова по-евтин ток получаваш. Всяка тарифа се състои от два компонента - постоянна ежемесечна твърда ставка за мощност (различна за отделните тарифи) и стойността за консумираната електроенергия. Интересен момент е, че енергийното дружество има право да изключва електроуредите за отопление и за топла вода при пикови натоварвания на мрежата, без предварително да уведомява клиентите си. Това не прекъсва подаването на ток за домакинствата, тъй като отоплителните тела и бойлерите са свързани с отделен електрически кръг. Всички оплаквания на потребители и сигнали за повреди се регистрират по телефона в специален център (call center), който работи 24 часа в денонощието и приема по 25 хиляди обаждания на месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във