Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧАСТНИЦИ ПОЕМАТ ЛОВА

Министерството на земеделието и горите ще търси частни инвеститори за близо 200 дивечовъдни участъка с обща площ от 11 млн. хектара. Териториите, които ще се отдават под аренда, вече са одобрени, а до края на този месец районните управления по горите трябва да обявят и конкурсите.Интересът към предстоящата публична процедура е огромен, включително и от чуждестранни инвеститори от Австрия, Германия, Италия, Испания и Великобритания - съобщи за в. БАНКЕРЪ заместник-министърът Меглена Плугчиева. - Досега в министерството са постъпили над 20 запитвания от български и чуждестранни юридически лица, предимно за участъци в Североизточна България, които ще са с 13-годишен срок на ползване и където са най-големите запаси на благороден елен. По предварителни сметки процедурата трябва да приключи до началото на активния ловен сезон, който се открива в средата на август. Навлизането на частници в ловното стопанство, което до неотдавна беше изключително държавен приоритет, е регламентирано от новия Закон за лова и опазването на дивеча. Въпреки че отдаването под аренда на дивечовъдните участъци е позната практика в развитите европейски страни, идеята имаше у нас и своите опоненти. След горчивия опит от търговете за дърводобив мнозина се опасяваха, че в горите отново ще влязат мафиотите. В случая обаче държавата не абдикира от ловното стопанство. Независимо от наемането на отделни участъци, охраната им ще продължи да е държавна. Което не изключва възможността и самите арендатори да си назначават пазачи. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, бяха приети още миналата година с Постановление N151 на Министерския съвет. Изискванията са те да не са обявени или да са в процедура по несъстоятелност, да не се намират в ликвидация, да нямат парични задължения към държавата и да не са осъждани. Освен това е необходимо да са сключили трудов договор със специалист по ловно стопанство с висше образование и със стаж, не по-малък от три години, както и с други специалисти за подборен отстрел за всеки 2500 хектара площ. Наред с предложението за размера на годишната вноска за лов и за наема на ловната база кандидатите са длъжни да представят и бизнеспрограма за стопанисване и ползване на дивеча в участъка, за който ще наддават. Основните показатели, по които ще се класират офертите, са инвестициите по години и броят на планираните работни места. С консултанти от Световната банка в момента се изготвя и проект за създаването на Българска национална горска компания на мястото на Националното управление по горите. Целта е със стопанската си дейност тази компания да издържа сектора. Закриването на Национален фонд Българска гора през 2000 г. е една от основните причини отрасълът да не функционира оптимално - смята заместник-министър Плугчиева. - Ето защо експертите от Световната банка изпратиха становище до правителството, с което препоръчват до учредяването на това търговско дружество или да се възстанови фондът, или да се открие извънбюджетна сметка. Сегашната система на финансиране, твърди Меглена Плугчиева, е катастрофална за горите и ловното стопанство. При регламентираните разходи, дори и да се увеличат приходите, те отиват директно в бюджета, а не се връщат обратно за реинвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във