Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЦЕНИТЕ НА ТОКА - БЕЗ ДАЛАВЕРИТЕ

Броени дни преди официално да бъдат обявени най-големите енергийни сделки - за приватизацията на електроразпределителните дружества и за монополните газови лицензи, Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) официално обяви, че се подготвят нови наредби за ценообразуването на електро- и топлоенергията и на природния газ. Наредбите ще са един от основните елементи на енергийната приватизация. Просто защото без тях никой читав инвеститор не би дошъл у нас. Логиката е повече от ясна - и при раздържавяването на ЕРП-тата, и при газовите лицензи основното, което се предлага, са монополните права за продажба на електроенергия или синьо гориво на крайни клиенти. Тези права формират и основната част от цената, която ще предложат участниците в предстоящите конкурси. Само че за да я посочат в офертите си, инвеститорите трябва да знаят как и с колко ще се изменят крайните цени на тока и природния газ поне през следващите пет години. Подобна гаранция може да даде само новият енергиен закон (одобрен на първо четене броени дни преди лятната ваканция на депутатите) и наредбите за цените на тока и на природния газ.Новите нормативни актове трябва да влязат в сила до края на годината. Конкретно този за цените на тока ще бъде представен в Министерския съвет до 31 октомври, съобщи председателят на Комисията за енергийно регулиране проф. Константин Шушулов. Като преди това действието на електронаредбата ще бъде пилотно приложено в две от енергийните ни дружества, за да се огладят процедурите на регулацията. Проф. Шушулов не уточни къде точно ще се проведе експериментът, но прогнозира, че министрите ще одобрят нормативния акт на 18 декември.В действащата сега наредба (приета през пролетта на 2002 г.) цените в електроенергетиката се формират по т.нар. метод разходи плюс. Основа на новата методика пък ще е въвеждането на горна граница на цените (или приходите), обясни шефът на ДКЕР. Лимитирането на цените (или на приходите от единица произведена/продадена електроенергия) ще увеличи стопанската свобода и инициативността на дружествата в сектора. В бъдеще всяко от тях ще се стреми максимално да свие разходите и да увеличи печалбата си, обясниха експерти. След приемането на новата методика цените на електроенергията за промишлени абонати няма да се променят до 2007 година. За бита се очаква още едно увеличение през юли 2004-а, което най-вероятно ще е в рамките на 8-10% (след скока средно с 15 на сто през тази година). Според проф. Шушулов е твърде възможно да се запазят и евтините 75 киловатчаса, които сега се плащат на по-ниска цена. Специалистите подчертават, че от действащата в момента наредба най-ощетени са електропроизводствените дружества. Цената, на която те продават генерираната енергия, се одобрява от ДКЕР, но производителите трябва да доказват с документи всеки от разходите, включени в крайната цена на тока. Това създаде доста проблеми още през миналата година. Липса на документи за превоза на отработено ядрено гориво до Русия например намали чувствително цената, на която АЕЦ продаваше произведената от реакторите електроенергия. И то в продължение на няколко месеца. А поради пропуски в наредбата Върховният административен съд на два пъти през 2002 г. отменя отделни текстове от нея. В крайна сметка правителството бе принудено подробно да опише всички пера, включени в графата други разходи, при образуването на енергийните цени. Така на практика бяха узаконени и всички харчове на енергийните предприятия. И то не само на производителите, но и при електроразпределенията.В цените, които крайният консуматор плаща за всеки киловатчас, днес са включени не само безплатната предпазна храна и работно облекло, но и разходите за луксозни служебни автомобили, поддържане на почивни бази и прочее съпътстващи дейности. Само че докато последните (по данни на ДКЕР) формират едва 1 на сто от крайната цена на киловатчас, т.нар. производствени (или технологични) загуби в електроенергетиката ни гонят рекордни стойности. През зимните месеци те достигат, според отчетите на отделни дружества, и до 43 процента. Едва ли имаме основание да се съмняваме в тези сведения, колкото и нелепо да звучат. Нормалните технологични загуби в описаната верига би следвало да надхвърлят 10-12 на сто. Толкова са максималните проценти, отчитани в страните от Западна и Централна Европа. У нас обаче одобряваните до момента технологични загуби са в размер на 25, 30, че и повече процента? А реално отчитаните са още по-високи. Не е тайна за никого в бранша, че технологични загуби включват главно кражби на ток и корупция (най-вече при безотчетно захранване на промишлени абонати). И тъй като далаверите и кражбите са почти недоказуеми, според действащото в момента ценообразуване те са за сметка на крайния потребител, който плаща покорно, без да знае точно за какво. С новия нормативен акт нещата могат сериозно да се променят. Пределната цена няма да има далавераджийска компонента. Занапред всяка кражба или корупционна щета ще се поема от съответното дружество и най-вече от мениджърския му екип. Разбира се, това в никакъв случай не означава, че електроенергията ще поевтинее.Увеличението на цените е част от стратегията за създаване на либерализиран електроенергиен пазар у нас, който трябва да е факт до 2007 г. (когато се очаква страната ни да бъде приета за член на ЕС). Чак след това може да се очаква да плащаме по-малко за тока, парното и природния газ както за промишлеността, така и за бита, тъй като всеки отделен потребител ще може сам да избира доставчика си. За тази цел ДКЕР се е заела с разработването на дългосрочна - тринайсетгодишна регулаторна рамка, която ще е съобразена с особеностите на българския енергиен пазар и с интересите на чуждестранните инвеститори.Рамката включва три периода - първият е тригодишен (2005-2007 г.), а следващите два са от по пет години. Целта ще е чрез нея да се постигне подобряване на технологичните и търговските загуби на електроенергия, да се установи фиксирана норма на печалба за всеки вид дейност в електроенергетиката - за различните видове производители, за преноса, за трансформацията и разпределението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във