Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУМ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застрахователите не смогват да закупят документи за участие в конкурсите за възлагане на обществени поръчки за застраховане през последните седмици. Само във вторник (2 декември) бяха обявени три такива конкурса. Единият е за застраховател на Българското национално радио. В две поредни години медиата използва услугите на ЗПАД Булстрад. Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение - София, ще застрахова сгради с производствено и непроизводствено предназначение на стойност 141 млн. лв. срещу пожар, природни бедствия и щети на имущество. Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и ДП Ръководство на въздушното движение, както и летищата в Бургас, Варна, Горна Оряховица, Пловдив и София ще сключват застраховка Отговорност на собственици и оператори на летища към трети лица. По отношение на дейността на ДП Ръководство на въздушното движение застрахователят трябва да се ангажира да покрива щети до 500 млн. щ. долара, а за другите застраховани обекти - до 300 млн. щ. долара. При персонална злополука на трети лица, застрахователят ще плаща до 25 млн. щ. долара. До 2000 г. тази застраховка е осигурявана от консорциум между ЗПАД Булстрад и ЗПАД Алианц България. През последните години застраховател на ДП Ръководство на въздушното движение и летищата е ЗПАД Булстрад. Летище Пловдив ЕАД ще сключва отделно застраховки Автокаско, Гражданска отговорност и Пожар и природни бедствия на имуществото и автомобилите си.При всички процедури от първостепенно значение ще е цената на подадената оферта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във