Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛСТРАД НАДХВЪРЛИ СТОТЕ МИЛИОНА

Румен Янчев, главен изпълнителен директор на застрахователното дружество, пред в. БАНКЕРЪГ-н Янчев, вярно ли е, че БУЛСТРАД е постигнал рекордни приходи през миналата година?- Точни резултати ще има, естествено, след счетоводното приключване. Но е сигурно, че премийният приход на компанията вече надхвърля 100 млн. лева. Той се формира по следния начин: около 10-12% от морско и авиационно застраховане, 5% от карго, около 10% каско, 15-18% имуществено застраховане и 5-6% застраховки срещу злополука. Около 20% идват от Гражданска отговорност и 25% - от застраховките Зелена карта. Приходът по Зелена карта през 2002 г. се запази, колкото беше в предходната година.А какъв дял от пазара имахте през 2001 година?- Близо 100 процента. Сега имаме по-малък дял, но приходът си остана над 30 млн. лева. Очакваме в крайна сметка той да бъде около 33 млн. лева.Това означава ли, че пазарът на тази застраховка се е разширил?- Има повече на брой застраховки. Освен това сме реализирали и повече продажби на на този продукт в Русия. Използваме местни застрахователи, които са лицензирани и продават на руския пазар нашите зелени карти. Основните ни клиенти са пътуващите до балтийските републики, до Финландия и до Полша. Сумата, която постигнахме на този пазар, е около 5-6 млн. лева.Какво представлява премиен приход от 100 млн. лв. за застрахователния пазар? Постъпленията на банките например са от порядъка на милиарди...- При нас отговорностите са в милиарди. Отговорността на банките е до размера на сумата, която са привлекли, а при нас пропорциите са далеч по-големи - 200 или 500 пъти. Срещу една премия от 1 млн. долара се носи отговорност за около един милиард и половина. Едва ли в момента ще се намери друг застраховател, който да каже, че носи отговорност за милиарди, но при всички положения в нашия случай сигурно съвкупната отговорност е не по-малко от 50-60 млрд. лева.Така че 100 млн. лева за България определено не са малко. Просто защото досега такъв резултат не е постиган. Това показва, че има раздвижване на пазара. Рано или късно някой ще прескочи тази граница. Сега следващата стъпка ще бъде между 100 и 200 млн. лева, което за мащабите на страната разтваря много ножицата. В Европа, общо взето, приходи за 50 млн. щ. долара формира дружество, което е малко под средното ниво. Но като имаме предвид, че България е с ограничен потенциал от гледна точка на население, мащаби индустрията, активи и т.н., тези 100 млн. се натрупват от множество малки вноски. Активите в момента са подценени по много причини, а населението е с ниска платежоспособност. Имайте предвид, че клиентите на дружеството ни са близо 900 хиляди и дори толкова полици имаме издадени. Това означава, че имаме полици за по 5, 6, 10, 15 лева.Ваши колеги твърдят, че според изискванията на надзора трябва до 31 декември трябва да са инвестирани. Това създава ли някакъв проблем за Булстрад?- Предполагам, знаете, че рамките на групата, към която принадлежи БУЛСТРАД, наред с Пенсионноосигурително дружество, Общозастрахователно дружество, компания за финансови услуги и лизингова компания, се включи и компания, която се занимава само с управление на активите. Тъй като групата не разполага с банка (все още не знаем дали си заслужава), се ориентирахме към компания за управление на активи, която има грижа да реализира инвестиционната политика на дружествата. Но в крайна сметка това е доста сериозно начинание. Една от причините да имаме пенсионен фонд и животозастрахователно дружество (Булстрад ДСК живот) е свързана най-вече с доходността, която трябва да се реализира в рамките на една календарна година върху набраните средства. Тази компания създаде за нас по-добри условия както по отношение на депозитите, така и по отношение на вложенията в ценни книжа. Тя работи и в двете посоки. Докато една част от структурите в групата има нужда от кредитиране, друга част няма, така че се получава един доста добър баланс.Много трудно може да се каже, че точно към определена дата трябва да има определено разпределение на инвестициите. Няма да се изненадам, ако някои застрахователни дружества, в последния ден на годината са получили по сметките си 2-3 млн. лева и им е трудно да купят с тях облигации или да ги инвестират по друг начин. Но аз не смятам, че ако те не спазят точно изискванията, на това ще се гледа с най-строго око и някой ще ги санкционира, ако инвестират получените в последния момент средства на 3 януари. Все пак и при нас в БУЛСТРАД имаме приета инвестиционна политика, която всяка година се пренастройва според препоръките на нашите експерти. Но ние я следим през цялата година, тя е разбита по проценти и поради тази причина не ни се е случвало в края на годината да се чудим какво да правим. Не е ли по-добре да се премахне това изискване?- Не. Това отразява финансовото състояние на всяко едно дружество към дадена дата. Разбира се, отчетната дата може да бъде и 31 януари, но нещата трябва да се гледат в динамика. Важното е да може да се провери дали има инвестиционна политика, изпълнява ли се тя, както и дали когато се инвестират средствата се търси максимална доходност, като, разбира се, се спазват изискванията за ликвидност. Има държави, в които финансовата година приключва на 30 юни. Мисля, че миналата година нито едно дружество нямаше проблеми с това изискване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във