Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛСТРАД - НА БОРСАТА ЗАЕДНО С ШКОЛСКИЯ ЗВЪНЕЦ

От 14 септември ще започне продажбата на държавния дял от капитала на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество Булстрад, реши на 7 септември съветът на директорите на Българската фондова борса. Книжата на застрахователната компания ще се продават на два етапа с посредничеството на Обединена българска банка. Първият е от 14 до 21 септември и тогава ще бъдат предложени за продажба 140 877 броя акции, което е 9.99% от капитала на Булстрад. Те ще се предлагат в неделим пакет и наддаването за него ще започне от 2 676 663 лв. (по 19 лв. за акция). Това е почти два пъти повече от номиналния размер на книжата на застрахователното дружество, който е 10 лева. На втория тур, който ще започне на 23 септември и ще продължи до 7 октомври, ще бъдат предложени останалите 51 200 броя акции от държавния дял в Булстрад, равни на 3.63% от капитала му. В тези аукциони ще могат да участват и дребни инвеститори, тъй като ще могат да се подават поръчки за покупка даже само на една акция от застрахователната компания. Наддаването и в тези случаи ще започне от 19 лв. за ценна книга.В момента основният капитал на Булстрад е 14.1 млн. лв., който е разпределен в 1.41 млн. акции всяка с номинал от 10 лева. Мажоритарния дял от него (74.27%) държи БЗП Груп ЕАД, едноличен собственик на която е дружеството Ти Би Ай. В него пък контролният пакет от акции (72.69%) е собственост на холандската компания Ти Би Ай Ейч Фейнешъл Сървисис Груп (TBIH Financial Services Group). Миноритарни собственици в Булстрад са БУЛБАНК, която има 8.56% от капитала на застрахователя, и държавата, която до сегашния търг ще контролира останалите 13.62 процента.От своя страна ЗПАД Булстрад притежава 100% от капитала на дъщерното си Булстрад здравно осигуряване АД, от които 40% пряко и 60% чрез Булстрад ДСК Живот АД. Във въпросната животозастрахователна компания пък държи 54.42 процента. От тях - 36.36% пряко, а останалите 18.06% чрез дъщерното си дружество Контракт 57. Булстрад притежава и миноритарен дял (11.45%) от Пенсионноосигурителна компания Доверие, като балансовата стойност само на това му акционерно участие е 9.93 млн. лева. Допълнително 100 000 лв. струва 10%-ият дял от капитала на Ти Би Ай Лизинг, който държи застрахователното дружество.Към 31 декември 2003 г. Булстрад е отчело печалба след данъчно облагане в размер на 549 000 лева. Не толкова розови обаче бяха нещата за дружеството през предишните две години. За 2001 г. то регистрира загуба от 1.1 млн. лв., а през 2002 г. - от 3.02 млн. лева.За първите три месеца на 2004 г. обаче Булстрад има печалба от 1.65 млн. лв., което е с 2.78 млн. лв. повече от резултата на дружеството към 31 март 2003 г., когато бе отчетена загуба от 1.13 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във