Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛСТРАД ДСК ЖИВОТ ПРАТИ ПЕЧАЛБАТА В РЕЗЕРВА

Доход от между 6.5 и 7.5% за 2002 г. ще получат клиентите на Булстрад ДСК Живот, избрали дългосрочни животозастраховки. Това бе съобщено след общото събрание на дружеството на 23 юни 2003 година. Притежателите на полица в левове ще получат бонус от 7.5% върху застрахователната сума, а европолиците, сключени в щатски долари, се индексират с 6.5 процента. Това са лихвите, които всяка компания начислява по този тип застраховки. Така дългосрочната застраховка освен покритие за определен риск има и спестовен елемент, който, както се вижда, е по-изгоден от лихвите по депозитите в някои банки. Печалбата на дружеството за 2002 г. е в размер на 349.2 хил. лева. Акционерите обаче няма да получават дивиденти тази година, въпреки че възвръщаемостта на акционерния капитал е 8.73 процента. Положителният финансов резултат ще бъде изцяло трансформиран в резерви. Официално бе отчетен и премийният приход за миналата година от 10.7 млн. лева. Одиторите, които ще заверяват годишните отчети на Булстрад ДСК Живот за 2003 г., са Ърнст енд Янг Одит и Бойко Маринов.Акционерите на компанията (основните са ЗПАД Булстрад и банка ДСК) решиха адресът на управлението на дружеството да се пререгистрира на ул.Света София 6.

Facebook logo
Бъдете с нас и във