Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" отчита 100 хил. лв. приходи от пренос на газ до юли

Към 30 юни 2018 г. "Булгартрансгаз" ЕАД отчита приходи от транзитен пренос на природен газ в размер на 99 730 хил. лв.

Приходите от пренос на природен газ по националната газопреносна мрежа са в размер на 43 964 хил. лв. Приходите от балансиране са 6 818 хил. лв. Приходите от съхранение на природен газ са 1 133 хил. лв., а тези от безвъзмезден газ са 30 138 хил. лв. Това показва отчетът на дружеството за първите шест месеца на 2018 година, публикуван от Министерството на финансите и цитиран от БТА.

Общо приходите на дружеството са в размер на 185 599 хил. лв. Печалбата от оперативна дейност в края на първото полугодие на тази година възлиза на 43 907 хил. лв. Общо всеобхватният доход за периода е 47 133 хил. лв.

Общите активи на "Булгартрансгаз" ЕАД към 30 юни 2017 г. са в размер на 2 384 678 хил. лв. Към тази дата е отчетен общо собствен капитал на дружеството в размер на 2 128 372 хил. лв. Общо нетекущи пасиви са 192 678 хил. лв., а общо текущи пасиви са 63 628 хил. лв. Общо пасивите са в размер на 256 306 хил. лв.

Приходите от дейността са формирани основно от приходи от предоставени услуги по пренос на природен газ на територията на страната, пренос на природен газ от границата с Румъния до границите с Гърция, Турция и Македония (транзитен пренос на природен газ съгласно сключено споразумение с ООО "Газпром Экспорт" - Русия), съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" и балансиране на пазара на природен газ. При извършване на услугата по пренос на природен газ от границата с Румъния за Турция, Гърция и Македония е необходим природен газ за работа на компресорните станции, който представлява технологичен газ (газ за технологични нужди). Технологичният газ, необходим за работата на компресорните станции по пренос от Румъния за Турция, Гърция и Македония, се предоставя безвъзмездно на Дружеството от ползвателя на тази мрежа, за които се извършва услугата. "Булгартрансгаз" ЕАД отчита този безвъзмезден газ като текущ приход и текущ разход, което не оказва влияние върху финансовия резултат.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във