Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРТАБАК - ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОРИ

Срокът за подаване на предварителни оферти за участие в конкурса за продажбата на двата пакета цигарени фабрики - София БТ и Пловдив БТ, както и Благоевград БТ и Слънце Стара Загора БТ, бе удължен от 30 септември до 29 октомври. Надзорният съвет на Булгартабак Холдинг взе това решение на свое заседание по искане на един от тримата кандидат-купувачи. Причината била, че сроковете, предоставени за дю дилиджънс на компаниите, били твърде кратки. Конкурсната документация бе закупена от Филип Морис, Бритиш Американ Табако и Империъл табако. Първата асоциация, която изниква в главата на българина, когато чуе думата приватизация, може би са безкрайни съдебни дела. И не без основание, особено при споменаването на БТК и Булгартабак Холдинг. Тези дни синдикатите се заканиха, че ще се оплачат във Върховния административен съд за неизпълнението на приватизационната стратегия на тютюневия холдинг. Само че техният сигнал не може да предизвика правни последици. Въпреки че магистратите няма да имат удоволствието да се поровят в приватизационните батаци, това не пречи на хората, които следят раздържавяването на тютюневия холдинг, да си зададат няколко логични въпроса. Още при приемането на прословутия документ за приватизацията на българския цигарен монополист стана ясно, че предстои преструктуриране в неговите фабрики. Документът предвиждаше те да бъдат оздравени, както и да се даде възможност за създаване на свободна конкурентна среда на този пазар. Решенията на надзорния съвет на Булгартабак Холдинг в изпълнение на стратегията сякаш не правят ясна съдбата на дружествата от системата. На 29 юни се разбра, че производството на цигари ще бъде съсредоточено в четири фабрики - Благоевград БТ, Слънце Стара Загора БТ, София БТ и Пловдив БТ, които бяха предложени за приватизация в два пакета, заедно с търговските марки на предприятията от цялата система. С писма-уведомления изпълнителните директори на холдинга Георги Костов и Илия Калоферов са информирали дружествата в Шумен, Асеновград, Хасково, Видин и Плевен, че договорите за лиценз върху използваните от тях търговски марки се прекратяват от 27 септември. През октомври пък акционерите на тези фабрики ще гласуват (мажоритарен собственик в тях е холдингът) и промяна в предмета им на дейност - от него ще бъде изключено производството на цигари. Следващата стъпка е предприета с решения на управителния съвет на Булгартабак Холдинг, приети на 5 и 25 август, съгласно които същите тези компании са били задължени да възложат на независими оценители да оценят всички машини, свързани с производството на тютюневи изделия. Тя трябва да бъде готова до 30 септември. Освен това изпълнителните директори на тези дружества са задължени да упълномощят холдинга да води преговори и да сключи договор за продажбата на тази техника на евентуалните купувачи на София БТ, на Пловдив БТ, на Благоевград БТ и на Стара Загора БТ. Шефовете на Булгартабак Холдинг са разпоредили още в началото на тази година преобладаващата част от тютюна за манипулация да се кара не във фабриките в Тополовград, Харманли, Първомай, Пловдив, Асеновград, Дупница, Сандански, Благоевград, Шумен, Дулово и Исперих, а само в три предприятия - Гоце Делчев БТ, Кърджали БТ и Пазарджик БТ. Те пък бяха пакетирани и предложени за приватизация на 17 август. Заедно с тях на раздържавителния тезгях беше поставена още една група дружества: Дулово БТ, Дупница БТ, Харманли БТ, Исперих БТ, Първомай БТ, Сандански БТ, Смолян БТ, Тополовград БТ и Ямбол БТ. Всичко това малко трудно се побира в записаното в стратегията оздравяване на дружествата с цел да се повиши тяхната цена. Всъщност по-голяма част от фабриките на практика вече няма какво да вършат и трябва да пристъпят към ликвидация. Те се превръщат в сгради и халета с неясно предназначение. Оздравяването и приватизацията им изглеждат почти химерни. На отправения от в. БАНКЕРЪ въпрос за смисъла на всички тези операции хората от холдинга отговориха, че такава е преценката на консултанта Морган Стенли. Според неговите специалисти, инвеститорите се интересуват само от четирите цигарени фабрики: в София, Благоевград, Стара Загора и Пловдив. Очерталата се нова структура на отрасъла хвърля сянка и върху възможността за свободна конкуренция. Не я улеснява и приетата в края на юли Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, която бе публикувана в Държавен вестник бр.71 от 13 август. Само един бегъл поглед е достатъчен, за да стане ясно, че тя обслужва единствено купувачите на четирите цигарени фабрики на Булгартабак Холдинг. Не дай си Боже, през главата на някой друг инвеститор да мине идеята да прави тютюневи изделия у нас - получаването на лиценз при условията на наредбата за него е почти невъзможно. Според въпросния норматив разрешение могат да получат лица, които имат внесен капитал не по-малко от 1 млн. евро, а приходите им от продажба на тютюневи изделия за предходната година са поне 500 млн. евро. Най-интересното е, че от кандидата се изисква да има обща производствена мощност в страната и в чужбина от поне 2.5 млрд. къса цигари годишно и да е произвел не по-малко от 5 млрд. къса цигари за една година. Излиза, че кандидатите за лиценз трябва да са произвели повече цигари, отколкото им позволява производственият капацитет. При това положение не е много трудно да бъдат назовани двамата печеливши в приватизационното състезание.Остава и един немаловажен въпрос - за приходите от приватизацията на двата пакета с най-атрактивните цигарени фабрики. Има информация, че почти цялата сума ще бъде отчетена като печалба и разпределена под формата на дивидент. Естествено като мажоритарен акционер държавата ще получи лъвския пай, който по груби сметки ще бъде около 400 млн. лв. (по борсови цени на акциите при откриването на приватизационната процедура). Социалният фонд към холдинга пък ще вземе около 20 млн. евро. Почти не съществува вариант остатъчният холдинг да бъде приватизиран преди лятото на следващата година, когато ще бъдат възнаградени неговите акционери и друг да потрие ръце за тлъстата сума. Остава въпросът и какво ще стане с холдинга, ако не бъде приватизиран. Тогава дилемата пред него ще бъде ликвидация или безсмислено съществуване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във