Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРТАБАК СИ ОСТАВИ ВРАТИЧКИ

Началото на приватизацията на дъщерните дружества на Булгартабак холдинг официално бе дадено в началото на тази седмица - на 19 юли. Тогава стана ясно, че четирите, определени за най-добри дружества от структурата му, ще бъдат предложени в два пакета. В единия са включени 85.24% от капитала на Благоевград БТ и 78.18% от Слънце - Стара Загора БТ. С акциите ще се продадат и търговските марки - Виктори, Престиж, Невада, Кънтри, Верея, Мелник и Шипка. Във втория пакет влизат 78.22% от капитала на София БТ и 78.18% от Пловдив БТ, заедно с марките Средец, Трезор, Ню Лайн, ММ, Фемина и Арда. Прехвърлянето на марките от Булгартабак Холдинг към цигарените фабрики бе едно от най-съществените неща, направени в рамките на преструктурирането му. По принцип именно те представляват най-голям интерес за инвеститорите, тъй като на практика им осигуряват пазар. Двата конкурса ще се проведат едновременно, като кандидатите за едната група акции, могат да кандидатстват и за другата. До състезанието ще бъдат допуснати компании, които имат поне петгодишен опит в производството на цигари, а приходите им от продажби надвишават 500 млн. евро. За фабриките ще могат да наддават и фирми, които не отговарят на тези изисквания, ако техният собственик или холдингът, под чиято шапка са, ги покрива изцяло. До конкурса обаче няма да бъдат допуснати консорциуми, в които участват дружества, неотговарящи на определените изисквания, както и кандидати, за които продавачът прецени, че са държавни монополисти. Конкурсната документация ще се предоставя срещу 30 хил. евро за всеки един от пакетите и ще може да се закупи до 6 август. Кандидатите трябва да подпишат до 13 август споразумение за конфенденциалност, както и да платят банкова гаранция от 1 млн. евро в полза на холдинга. Офертите пък ще се приемат до 30 септември. Те ще се оценяват, от Булгартабак Холдинг, от финансовия консултант Морган Стенли и Ко Лимитид и от правните консултанти по приватизационната процедура Фришфийлдс Брукхаус Деринджър и Камбуров и партньори. Надзорниците на тютюневия холдинг са си оставили вратичка за евентуално удължаване на срока за подаване на оферти и са си осигурили възможности за маневриранеспрямо техническите изисквания и за тълкуване и интерпретиране на критериите за конкурса. В графата технически изисквания е включено условието инвеститорите да представят копие от документа за регистрация и удостоверение за актуално правно състояние. От тях ще се изискват и консолидираните им финансови отчети за последните три години. Кандидат-купувачите, които се контролират от дружества, отговарящи на критериите на конкурса, поемат и ангажимента да опишат действителната им структура. Това условие може да отпадне само за компания, която се търгува на международно признатите фондови борси. Горчивият приватизационен опит с Тъбако Кепитъл Партнерс принуди надзорниците на Булгартабак да поискат от инвеститорите предварително да потвърдят, че не действат в полза на трета страна и не възнамеряват да прехвърлят закупените активи на друг. В приватизационната стратегия, разработена през ноември миналата година, е споменато, че при определянето на цената на цигарените фабрики ще се използват методите на капиталовия пазар за тестване и определяне на индикативните цени на дружествата. Според цените на фондовата борса в момента първият пакет от акциите на Благоевград БТ и Слънце Стара Загора БТ струва 298. 9 млн. лв., а вторият от София БТ и Пловдив БТ - 144.9 млн. лева. Практиката е над тази цена често да се прибавя и премия, която обикновено е около 15 процента. Интерес към акциите на тютюневите компании досега официално са проявили Бритиш-американ табако, Филип Морис, Империал табако и Галахър.Холдингът също се е нагърбил с някои ангажименти към бъдещите собственици. За определен срок от време например той няма да поизвежда чужди марки цигари - собственост на конкуренти на инвеститорите. Освен това след раздържавяването цените на дребно на цигарите и суровия тютюн ще продължат да се определят от Министерския съвет, но купувачите на фабриките ще са наясно с механизмите за определянето им. Тази схема ще се прилага до 2007 г., когато ще бъде възприета изцяло практиката на Европейския съюз. Остава въпросът какво ще се случи с останалите дружества от структурата на Булгартабак Холдинг? Според приватизационната стратегия ще бъде направен опит за оздравяването и преструктурирането на Плевен БТ, Хасково БТ, Асеновград БТ, Шумен БТ и Видин БТ. Занапред те ще се занимават само с преработката на тютюни, и ако след оздравителната процедура се прояви интерес към тях, също ще бъдат приватизирани. В противен случай ще останат под контрола на Булгартабак. Останалите компании ще бъдат ликвидирани, като сроковете за това все още не са определени. Всъщност още не е съвсем ясна съдбата и на самия холдинг. В него ще се концентрират оздравените дружества, към които не е бил проявен инвеститорски интерес, както и паричните средства от приватизацията, които не са отишли в социалния фонд. След това може да бъде продаден и определен пакет от холдинга, но държавата ще запази контрола си в него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във