Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРТАБАК ЩЕ ЗАОБИКОЛИ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЪДА

Мечтата на управляващите да елимиринат намесата на съда в приватизационните сделки е на път да се реализира поне в случая с Булгартабак холдинг. Според стратегията за неговото раздържавяване, одобрена от правителството на 2 октомври, не Агенцията за приватизация, а надзорният съвет на холдинга ще продава поотделно собствените си дъщерни дружества. Създаването на надзорния орган ще бъде гласувано на извънредно общо събрание на компанията на 7 октомври. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, в него ще влязат министри и заместник-министри. Тоест управлението на Булгартабак ще следва модела на Банковата консолидационна компания. Това обаче не е единствената прилика между приватизацията на банките и предстоящото раздържавяване на цигарените фабрики. Приходите от продажбата на акциите в дъщерните дружества ще постъпват по сметки на тютюневия холдинг, а не директно в бюджета. Приватизацията ще се извършва по волята на надзорниците на холдинга, а не според правилата за провеждане на двустепенни конкурси, които спазва Агенцията за приватизация. Казано с други думи, министрите надзорници свободно ще определят срокове, изисквания за банкови гаранции, критерии за оценка на офертите... В последна сметка, ако някой от кандидат-купувачите прецени, че има нередности в сделката, той няма да може да иска от Върховния административен съд да отмени съответното решение на надзорния съвет на Булгартабак холдинг.Раздържавяването на компанията майка ще е накрая. Дотогава холдингът само ще събира постъпленията от продажбата на задграничните си дружества, както и на дяловете, които притежава в 22-те си дъщерни дружества у нас. Тук има една малка, но твърде съществена разлика с практиката на БКК, която превежда на бюджета още през следващата финансова година част от парите, получени от продажбата на дяловете й в банките (под формата на дивидент и данък печалба). При Булгартабак правителството има намерение да води собствена политика за разпределянето на постъпленията от цигарените фабрики. В стратегията се предвижда парите да се харчат в следната поредност: изплащане на просрочени задължения към персонала; формиране на фонд за преодоляване на социалните последици от приватизацията; оздравяване на губещи предприятия; изплащане на дивиденти на акционерите. Проблемът е, че ако разпределянето на парите бъде оставено на преценката на надзорния съвет на Булгартабак, това ще увеличи натиска за непазарни решения, за наливане на пари в губещи предприятия и социални проекти. На всичко отгоре не е задължително подобни решения да бъдат публични (за разлика от случаите, когато парите се дават от бюджета). По тази схема в държавната хазна ще влязат доста по-малко пари, отколкото са приходите, получени от продажбата на заводите, а и акционерите на Булгартабак няма да получат кой знае какви дивиденти.Както става ясно от стратегията, държавата няма да продаде всичките си акции от холдинга. За приватизация ще бъде предложен дял, който ще й позволи да осъществява ефективен контрол върху корпоративното управление на самия холдинг и на дъщерните му дружества. От което излиза, че правителството ще запази блокираща квота, или за приватизация ще бъдат предложени не повече от 46% от Булгартабак (20% вече са притежание на частни акционери, а блокиращата квота е 33.4 процента). Другият вариант е да се приложи схемата със златната акция (както бе при Нефтохим), при което определени решения ще се вземат само със съгласието на държавата.Все още няма решение и на спорния въпрос с изкупуването на тютюна. Съдейки от стратегията, купувачите на цигарените фабрики ще трябва да гарантират изкупуването на реколтата, но не на базата на законово задължение. В същото време в проектозакона за тютюна и тютюневите изделия се предвижда в цигарите да се влага поне 65% български тютюн, което е двойно повече от сегашното съдържание. Както съобщи земеделският министър Мехмед Дикме, проектодокументът ще бъде разгледан от кабинета следващата седмица. Според вицепремиера Лидия Шулева, на дъщерните дружества ще им бъдат прехвърлени правата върху регистрираните търговски марки, лицензи и други обекти на интелектуална собственост, които в момента са собственост на самия холдинг. Това ще стане едновременно с тяхната продажба, а не предварително, но засега не се знае кой завод кои марки ще получи.Шулева съобщи също, че цените на цигарите и на суровия тютюн, както и митата и акцизите, с които оперират цигарените и тютюневите фабрики, ще се запазят до 2007 година.Стратегията трябва да се приеме от парламента и по думите на един от шефовете на Булгартабак едва ли ще мине без скандали. Ако се съди по казаното от земеделския министър Дикме, документът може би ще излезе от Народното събрание след сериозни корекции. Засега е сигурно единствено, че Булгартабак холдинг ще се продава поотделно и това е най-сериозната промяна спрямо досегашните два неуспешни опита той да бъде раздържавен. Нещо повече, даже Мехмед Дикме и лидерът на ДПС Ахмед Доган публично заявиха, че това е предпочитаната форма от сериозните компании в бранша. Досега именно настояването на ДПС бъдещият купувач да гарантира социални ангажименти и най-вече изкупуването на определени количества тютюн бе причината да се иска продажбата на Булгартабак като цяло. Всъщност новата стратегия ще покаже кой във властта зачита пазарните принципи и кой не държи особено на тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във