Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРТАБАК - НОВОТО ИЗКУШЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Новината около предприватизационното преструктуриране на тютюневия отрасъл накара експертите от капиталовия ни пазар да извадят калкулаторите и да започнат изчисленията си за условията по сливането на дружествата от структурата на Булгартабак холдинг. Най-вероятно то ще се извърши, въпреки официалната информация от икономическото министерство, че някои детайли от стратегията за приватизация на Булгартабак все още се уточняват. Източници на в. БАНКЕРЪ твърдят, че повечето от кандидатите за покупка на холдинга застават зад идеята за обединението с дъщерните му дружества, което щяло да гарантира успешното приключване на една от най-големите сделки за 2002 година. Инвеститорите били наясно, че ако купят цяло дружество, а не над 20 отделни предприятия, щяло да им бъде много по-лесно да продават ненужните им активи, без да минават през сложните процедури на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. А като се има предвид, че големите международни компании от цигарения бранш са насочили вниманието си най-вече към заводите в Благоевград и София, сигурно е, че на тезгяха за вторична продажба ще се поставят най-разнообразни мощности. При сегашната структура на холдинга един опит за затваряне на някоя от по-малките фабрики също ще бъде осеяна със законови пречки. Съобразителните спекуланти вече надушват мършата и правят сметки, които засега са изпълнени с много неизвестни. Принципите на вливането на дъщерните дружества на холдинга в него са описани подробно в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. И според него, управителните органи на компаниите първо трябва да изготвят писмен план за преобразуването си. Всяко от приобщаващите се дружества, както и самият Булгартабак холдинг са длъжни да публикуват в централен всекидневник съобщение с информация за плана, годишните счетоводни отчети за последните три години, баланса към последния месец преди изготвянето на плана, доклад на управителния орган и проект за нов устав. Самият план трябва да съдържа информация за това в какво съотношение ще се заменят акциите на дъщерните фирми срещу книжа на холдинга, пресметнато от вещи лица. Още е рано да се каже кой метод ще използват за Булгартабак холдинг вещите лица, след като няма официална информация за подобно сливане. Това е основният въпрос, който би трябвало да вълнува играчите. Най-лесни за предварителна оценка са методите на нетната стойност на активите на тютюневите заводи и на пазарната цена на акциите им. Те могат да се приложат само за дъщерните дружества на Булгартабак, защото в счетоводните баланси на холдинга притежаваните от него книжа в другите предприятия са записани по номинал. Още отсега могат да се направят изчисления за съотношенията между книжата на дъщерните дружества. Безспорно начело в класацията е най-атрактивното Благоевград-БТ, чиито акции евентуално ще се вземат за база. Пазарната стойност на една книга на тази компания (около 19 лв.) е над два пъти по-ниска от счетоводната им стойност към 30 юни тази година - 44.22 лева. Ако двата метода се приложат с еднакви тегла, то излиза, че цената на акция на Благоевград-БТ при преструктурирането на холдинга ще бъде над 31 лева. Очевидно е, че колкото по-голяма е разликата между пазарната цена и счетоводната стойност, на толкова повече печалби могат да се надяват спекулантите. При София-БТ положението е малко по-изгодно за любителите на риска. Балансовата стойност на една акция е 31.08 лв., докато борсовата цена се колебае в рамките на 9-11 лв. за бройка. Така че в крайна сметка само за няколко месеца може да се спечели тройно. Още по-голям удар могат да направят закупилите книжа от Слънце-Стара Загора БТ. Счетоводно те се оценяват на 12.28 лв., докато пазарната им стойност е едва 2.20 лв. за бройка. Подобна е ситуацията и при друго, търгувано на борсата тютюнево дружество - Пловдив-БТ. Тук обаче съществува риск от влошаване на резултатите в края на 2001 г., тъй като от години дружеството работи на загуба. Естествено още не е ясно дали вещите лица ще предпочетат метода на счетоводната стойност на акция, или някой друг. Затова и рискът от такива борсови операции е голям, но пък който го поеме, в крайна сметка може да бъде възнаграден многократно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във