Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРТАБАК ДА БЪДЕ СИМВОЛ НА ПРОЗРАЧНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Нийл Парисън, главен специалист в Световната банка по управление на публичния сектор за Европа и Централна Азия, пред в.БАНКЕРЪГ-н Парисън, едно от изискванията на Световната банка за отпускането на заема ПАЛ 2 е да се проведат реформи в съдебната система. С какви проблеми трябва да се справи българското правораздаване?- Нека първо да кажа кои са областите, за чието състояние банката проявява най-голяма загриженост. Може би си спомняте, че през май 2003-а, когато директорът на Световната банка за България Андрю Воркинк беше тук, той подчерта два проблема, на чието решаване трябва да се обърне специално внимание. На първо място това е съдебната реформа, и на второ - приватизацията на Булгартабак. Андрю Воркинк каза, че банката иска да види траен прогрес в решаването на двата проблема, за да може преговорите по отпускането на заема ПАЛ 2 да продължат успешно. По отношение на преструктурирането на съдебната система бих искал да подчертая изключителната им важност за прилагането на цялостния план за реформи в България. Банката смята, че за да има в една страна добър инвестиционен климат, е задължително тя да разполага със съвременна и внушаваща доверие съдебна система. Тя оказва влияние и за привличането на допълнителни инвестиции - включително и на преки чуждестранни. Освен това гражданите трябва да имат доверие в една такава ключова държавна институция. Така че съдебната реформа е съществена за преструктурирането във всички останали области - социална, икономическа, а и за развитието на частния сектор. Ние се надяваме, че за кратък период от време може да се постигне съществен прогрес в реформирането на съдебния сектор. За целта трябва да се направят онези промени в законодателството, които в момента се обсъждат в Народното събрание и засягат имунитета, сменяемостта и мандатността на съдиите.Много е важно да се разширят възможностите за търсене на отговорност от съдиите за техните действия. Това може да се постигне, като се приемат поправките в Закона за съдебната власт, засягащи имунитета на магистратите, и като се гласуват предложенията за определяне на възрастта, на която те трябва да се пенсионират. Освен това, когато има личностни причини или пречки от професионален характер, които поставят под въпрос възможността на конкретни членове на системата да продължат да упражняват функциите си качествено, трябва да има механизъм, по който те да бъдат сменени. Всички подготвяни реформи в съдебната власт имат целят да повишат доверието на частния сектор и на гражданите към нея. Обществото и бизнесът трябва да са убедени, че има механизми, чрез които неприемливото поведение на съдия или всякакви проблеми в съдебната система могат да бъдат преодолени.Казахте, че второто важно условие за отпускането на заема ПАЛ 2 е успешната продажба на Булгартабак. Каква е вашата оценка за развитието на тази приватизационна процедура?- Всяка приватизация е изложена на риска върху нея да бъде оказан политически натиск. Това се отнася най-вече за значимите приватизационни сделки. Искам да подчертая, че Световната банка не подценява тези трудности. За нас е важно продажбата на Булгартабак да се превърне в пример за прозрачен и законен приватизационен процес, който да демонстрираме на инвеститорската общност. Това е начинът да се привлекат повече инвеститори, включително и стратегически, на българския пазар. В този смисъл сделката с Булгартабак е важна повече като символ на възможностите в България да се работи по подходящ и благоприятен за инвеститорите начин. Добре, ако все пак Булгартабак не бъде продаден до края на годината, банката ще отпусне ли на българското правителство заема ПАЛ 2?- Мисля, че за нас ключов е напредъкът в областта на съдебната реформа. По отношение на Булгартабак ще преглеждаме с правителството какво е постигнато и какво може да бъде постигнато за приключване на сделката. От значение ще бъде също по-нататъшното развитие на частния сектор и на бизнессредата.Ще си сътрудничите ли с фондацията Отворен общество на Джордж Сорос? След среща с българския премиер той обяви, че ще подпомогне реформата на съдебната система.- Всички организации, които имат интерес да подкрепят постигането на по-ускорен растеж на икономиката на България и намаляването на бедността в страната, имат полза да работят заедно. Затова ние работим с различни партньори. В областта на съдебната реформа, както знаете, има определен брой агенции, освен фондацията на Сорос, които са свързани с делегацията на Европейската комисия. Става дума и за програмата ФАР на ЕС, както и за USAID. Опитваме се да работим отблизо с нашите партньори, като в същото време разчитаме и на преките си взаимоотношения с българските власти. По време на сегашното ви посещение (б.ред. - 15 юли) имахте разговори в представителството на МВФ в България. Какво обсъждахте?- Аз лично не присъствах на тази среща при постоянната представителка на Фонда в страната Пирита Сорса. Знам, че колегите ми са разменили мнения по отношение на напредъка на България в рамките на нашата програма - ПАЛ 2. Наскоро Фондът одобри третия преглед на стенд-бай споразумението, на базата на който отпусна и шестия транш от договореното финансиране за България. Това беше повод да обменим впечатления между МВФ и банката за развитието на реформите в България.Като представител на Световната банка как гледате на промените в правителството? - Не бих могъл да коментирам. Работата ни е да работим по подходящия начин и да консултираме правителството. Има програма, за чието изпълнение сме се договорили с българските власти. Смятаме, че това е точната програма за България, която цели траен и постижим растеж. Очакваме около 5% ръст за следващите две години, както и намаляване на бедността. Надяваме се, че това преразпределение на отговорностите в Министерския съвет няма да засегне принципите на програмата.Очаквате ли все пак промените да се отразят на реформите положително или отрицателно?- Мисля, че е твърде рано да правим подобни преценки. Договорили сме се върху това, което трябва да се постигне. Вярваме, че правителството ще има възможност да продължи да отчита напредък по отношение на договорените показатели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във