Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ АГРЕСИВНИ

Дебра Макфарланд, представител на Американската агенция за международно развитие в България, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Макфарланд, краят на войната срещу Саддам Хюсеин сякаш наближава. Ясно ли е каква е сумата, която САЩ ще платят за бойните действия и за възстановяването на Ирак?- Не бих могла да кажа точна цифра. Като представител на Американската агенция за международно развитие (ААМР), която осъществява политиката на щатското правителство за чуждестранно подпомагане, знам, че 500 млн. щ. долара от нашия бюджет за 2003 г. ще бъдат насочени към Ирак. Тези пари ще бъдат използвани за преодоляване на щетите от войната и за възстановяване на разрушената инфраструктура.В какво по-конкретно ще се изразява хуманитарната подкрепа, която вашата агенция ще окаже на Ирак?- Американската агенция за международно развитие и Държавният департамент на САЩ създадоха многоброен Екип за реакция и помощ при бедствия. Неговата цел е да координира действията на различните структури в Ирак. Към днешна дата правителството във Вашингтон е осигурило над 100 млн. щ. долара финансиране на съответните организациите към ООН, които ще се занимават с възстановяването на Ирак. Вече са натрупани хуманитарни доставки, от които ще се възползват над 1 млн. души. Заделени са 600 000 тона храни на стойност около 300 млн. щ. долара, като една немалка част от тях бяха вече транспортирани до района на Близкия изток. Тази седмица пък бе отпусната безвъзмездна помощ от 10 млн. долара на Световната здравна организация. Парите от нея ще отидат за иракските болници. Американската агенция за международно развитие ще финансира с 8 млн. щ. долара от своите средства УНИЦЕФ. Сумата е предназначена за осигуряването на доставки на вода за бедстващи деца и жени и за санитарни нужди. Това обаче едва ли ще бъде достатъчно да заглуши упреците, че американските войници са се сражавали не за демокрация, а за петролните залежи на една суверенна държава?- Аз не приемам твърденията, че с действията си САЩ се опитват да потушат възникналите антивоенни настроения в различни страни по света. Администрацията на президента Джордж Буш неведнъж е декларирала своя пряк ангажимент към демократичното бъдеще на Ирак и създаването на жизнено стопанство в тази държава. Като част от контингента, който ще има грижа за възстановяването на Ирак, ААМР щe мобилизира значителни ресурси и ще окаже сериозна техническа подкрепа на новото правителство в Багдад, когато то бъде сформирано. Тя ще бъде насочена основно към икономическото съживяване, към подобряване на ефективността и прозрачността на действията на властите, на здравеопазването и образованието. Така че не виждам какви икономически изгоди могат да се търсят тук.Очаквате ли иракчаните да ви разберат след страданията, които им причини войната?- Вярвам, че ще оценят това, което вършим. Те щяха да понесат много повече лишения, ако Саддам Хюсеин беше останал на власт. Както заяви неотдавна администраторът на нашата агенция Андрю Нациос, иракското общество е рухнало психологически след 35 години управление на партията БААС. Това се дължи най-вече на нечуваните жестокости спрямо собственото население, с които си служеше режимът в Багдад. Установено е, че над 2 милиона иракчани са загинали от насилствена смърт, след като Саддам Хюсеин е поел властта. Досега в Ирак управляваше една брутална сила и там действаше едно тоталитарно общество. Трагедията е в това, че всъщност има всички предпоставки държавата да бъде просперираща, тъй като разполага с неограничени петролни запаси. Към това трябва да се добави и фактът, че иракчаните като цяло са добре образовани, а седемдесет на сто от тях живеят в големите градове на страната.Как бихте коментирали появилите се упреци, че ААМР възлага поръчки предимно на американски компании, близки под някаква форма до администрацията на Буш?- От края на януари досега ние сме организирали подбор и компании, които ще участват във възстановяването на Ирак в осем специфични области. Подписали сме едва два договора без провеждане на търг. Единият е за изпращане на консултанти, а другият - за възлагане управлението на пристанищната администрация на Ирак. Спешната нужда от сключването на тези споразумения принуди правителството във Вашингтон да прибегне до прилагането на някои по-кратки процедури при възлагането на поръчките.Не може обаче да има съмнение, че са подбрани кандидати, които отговарят на критериите на правителството. Добре е да се знае и че засега споразуменията са условни и ще влязат в сила само в случай, че възникне необходимост от извършването на предвидените в тях действия. Трябва да отбележа също така, че споменатите осем конкурса засягат само част от необходимите възстановителни работи, които ще бъдат предприети в Ирак. Освен нашата агенция търгове ще организират и други правителствени департаменти. Как оценявате шансовете на български компании да участват като поддоставчици при възстановителните работи?- Възможностите това да се случи са много добри, но вашите фирми трябва да бъдат агресивни. Основното, което се иска от тях, е да отговарят на определени условия и да могат да се вместят в бизнеспрактиката на американските партньори, с които ще работят. Както знаете, нашият посланик в София Джеймс Пардю има среща в началото на април с българския вицепремиер Николай Василев, на която бе обсъден този въпрос.През лятото на тази година на посещение у нас ще пристигне голяма търговска делегация на САЩ. Според вас, къде се крият резервите в развитието на двустранните икономически отношения?- На този въпрос може би най-добре ще ви отговори търговското аташе на САЩ в София. Що се отнася до ААМР, ние предвиждаме да продължим с консултантската подкрепа за български компании и финансирането на проекти за насърчаване и улесняване на търговията. Убедени сме, че това ще повиши конкурентоспособността на българската икономика. Нашият опит може да бъде ценен в областта на управлението на бизнеса, в разработването на стратегии, в намирането на пазарни ниши и достигането на определени стандарти за качество. Установили сме и тясно сътрудничество с правителството и с различни неправителствени организации, с които работим за подобряване на регулаторната рамка в областта на икономиката.Министърът на търговията на САЩ Доналд Евънс обяви неотдавна, че вашата страна е готова да признае България за функционираща пазарна икономика. Да очакваме ли и повече преки американски инвестиции? - Вярвам, че ще бъде така. С работата си в България ААМР търси начини да подобри нивото както на чуждестранните, така и на местните инвестиции. Предвиждаме занапред доста по-тясно сътрудничество с Агенцията за чуждестранни инвестиции за създаване на българо-американски смесени дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във